Olemasoleva mõisahoone rekonstrueerimise ettepanekud kahepere elamuks

Maalt, Fredy (2019) Olemasoleva mõisahoone rekonstrueerimise ettepanekud kahepere elamuks. [thesis] [en] Proposals for Reconstruction of an Existing Manor House into a Two-Family House.

[thumbnail of 2019_Maalt_Fredy_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (7MB)
[thumbnail of retsensioon] Other (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (192kB)

Abstract

Antud töös analüüsiti Luugi tee 3 mõisahoone konstruktsioone ja tehnosüsteeme, mille tulemusena pakuti välja rekonstrueerimise lahendused. Vastavalt ettepanekute põhjal arvutati hinnanguline rekonstrueerimise maksumus. Lõputöö käigus teostati mitmeid vaatlusi objektil, mille käigus fikseeriti olemasolev olukord. Kõik vaatluste käigus ilmnenud kahjustused dokumenteeriti ja võeti arvesse rekonstrueerimislahenduste välja töötamisel. Hoone peamisteks probleemideks on amortiseerunud soojustuslahendus, puudulik vihmaveesüsteem, puudulik ventilatsioon ja ebatõhus küttelahendus. Ühe peamise mõjutajana võiks välja tuua hoone tühjana seismine viimased 20 aastat. See aeg on jätnud hoonesse mitmeid jälgi, mille tulemusena ei ole mõis enam elamiskõlbulik. Kõige rohkem kahju on tekitanud niiskus, mis on rikkunud hoone ilmet nii visuaalselt kui ka füüsiliselt. Lõputöö teises osas võeti arvesse esimese osa kirjeldusi hoone tehnilisest olukorrast ning pakuti tänapäevasemaid lahendusi konstruktsioonidele ja tehnosüsteemidele. Keldri põrandalt eemaldati olemasolev pinnas, seejärel süvendati põrand piisavalt sügavale. Aluspõhi tasandati liivaga ning põrand soojustati 100 mm paksuse vahtpolüstürooliga, millele valati peale 80 mm paksune raudbetoon plaat. Selle tulemusena saavutati põranda soojusläbivuseks U=0,28 W/m²⸱K. Sokliseinas olemasolev krohv osaliselt eemaldati ning teostati parandustöid. Sokkel soojustati 150 mm vahtpolüstürooliga ning selle tulemusena saavutati seina soojusläbivuseks U=0,18 W/m²⸱K. Keldrikorrus jääb antud hoonel kütmata piirkonnaks ja soojusläbivuse arvutustes tuli seda ka arvestada. Esimese korruse põranda soojustus vahetati välja ning mille tulemusena saavutati keldrilae soojusläbivuseks U=0,16 W/m²⸱K. Mõisahoone olemasolev välissein on ehitatud rõhtpalkidest, seina peal olev soojustus ei ole piisav tagamaks nõuetekohast soojusläbivust. Kogu seina kihid eemaldati kuni rõhtpalgini. Kuna kandev konstruktsioon jääb alles, siis olemasolev sein soojustati väljast poolt 150 mm paksuse villaga. Sinna peale tuli 75 mm paksune tuuletõkkeplaat. Ning välisvoodrina kasutati puitlaudist. Sisepinnas teostati mõningaid parandustöid, mida on niiskus tekitanud. Sisemine pool kaeti aurutõkke kilega, ning lisati 50 mm soojustust, mis kaeti kipsplaadiga. Välisseina rekonstrueeritud lahenduse järgi saadi soojusläbivuseks U=0,13 W/m²⸱K. Olemasoleva hoone katuse üldine seisukord oli head, kuid konstruktsioon oli ehitatud erinevatest käepärastest vahenditest, mille tulemusena ei olnud võimalik konstruktsiooni renoveerida. Kogu hoone katuse konstruktsioon eemaldati ning asendati fermidega. Vana katuse kontseptsioon muudeti viilkatuseks ja uuele lahendusele pööningut ei ehitatud. Kogu lagi soojustati mineraalvillaga, mille tulemusena on katuse soojusläbivus U=0,14 W/m²⸱K. Hoonel kõik avatäidet eemaldati ja asendati uutega. Aknad vahetati välja Viking Window AS poolt pakutavate kolmekordse paketiga DK13 tüüpi akendega, mille tootja poolne lubatud soojusläbivus on U=0,64 W/m²⸱K. Uksed asendati Jeld-Wen Eesti AS poolt pakutavate Function F2050 tüüpi ustega, mille soojusläbivus on U=0,70 W/m²⸱K. Küttesüsteemiks on valitud maaküte, ning soojusallikateks on radiaatorid. Hoone ventilatsioon on mehaanilise sissepuhke ja väljatõmbe lahendusega, mis aitab kaasa hoone energiatõhususele. Kogu hoone veevärk uuendatakse koos kanalisatsiooniga. Hoone elekterisüsteem asendatakse täielikult uute lahendustega. Käesolevas projektis on arvutatud vastavalt majandus ja taristuministri määrusele ’’Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika’’ (Vastu võetud 05.06.2015 määrus nr 58) lihtsustatud meetodil hoone netokütteenergia kulu. Lähtudes renoveeritud hoone piirdetarindite, -akende,-uste, -ventilatsiooni ja küttelahendustest arvutati aastaseks neto kütteenergiakuluks Q_a=16090 kWh/a. Antud lõputöö eesmärk oli anda hinnang olemasolevale hoonele, pakkuda välja lahendused ja tuua välja hinnanguline maksumus. Rekonstrueerimise hinnanguline maksumus on 173 831,65 €.

Abstract [en]

This work reviews the structural and technical condition of the manor house with wooden structure at Luugi tee 3, Tabasalu residential area. The owner of the building wants to know the estimated cost of having the building reconstructed in a two-family house. As a result of the solutions and cost analysis, it should be clear to the building owner whether it is reasonable to renovate or demolish the building. The thesis analyzes the situation of the structures and utility systems of the manor house in detail. All construction errors were mapped to capture the reasons that led to this situation. In order to make new drawings, several audit surveys were carried out on the object, and in addition, the audit surveying provides the most accurate answers for the calculation of the subsequent heating energy consumption. The main problem is the building standing empty for a long time. As a result, the building has not been heated and the external environment has caused moisture damage. The façade of the building has mainly been damaged. In some places on the basement floor walls, the plaster has fallen down and holes have been formed in the walls. In many places, mold or moss has emerged, which in turn will cause damage to the structure over time. Because of the bad rainwater system, the wooden façade has been subjected to extensive moisture damage, as a result of which the existing had to be replaced completely with new boards. On a visual observation it is not possible to provide an assessment of the building's constructions inside the structures. During the visit of the object, some openings were made to the inner and outer surfaces of the exterior walls to clarify the situation of the structures. The walls look relatively dry on the external observation, but wetting can be seen in the corners and in contact with the external environment. It is possible to give an assessment of the whole structure of the building after dismantling the structures. In the attic of the building it was possible to identify the current condition of the roof bearing structure. A variety of handy wood materials have been used as roof rafters and, therefore, the structure is not perfect. Due to the incorrect construction, the roof part of the building will be demolished and replaced by trusses. For the replacement of the structure, a better possible thermal conductivity is achieved on the boundary structure. In this context, the entire roof covering of the building will be replaced and the previous concept will be changed. The project is based on the regulation of the Minister of Economy and Infrastructure '' Methodology for calculating the energy performance of a building '' (adopted on 05.06.2015 Regulation No 58), which uses a simplified method for calculating the heating energy consumption of a building. According to the calculations made under the regulation, the exterior walls of the building, the walls of the basement floor and the intermediate ceilings must be insulated with more modern insulation materials. Changing the insulation contributes to the thermal conductivity of the walls, which is part of the calculation of the heating energy cost. The estimated cost of the reconstruction was 173 831,6 euros. This work is not a construction project but it is possible to take it to a design company and order a complete project. It is also possible to ask for more detailed offers from construction companies based on the existing project.

Item Type: thesis
Advisor: Leena Paap
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Renovation and reconstruction work
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Fredy Maalt
Date Deposited: 05 Jun 2019 07:57
Last Modified: 05 Jun 2019 07:57
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4513

Actions (login required)

View Item View Item