Esmatasandi tervisekeskuse ehituse organiseerimine

Järve, Margus (2019) Esmatasandi tervisekeskuse ehituse organiseerimine. [thesis] [en] Organizing the Construction of the Primary Level Wellness Center.

[thumbnail of 2019_jarve_margus_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)
[thumbnail of retsensioon] Other (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (82kB)

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli Järvamaal Paide linnas asuva kolme korruselise esmatasandi tervisekeskuse ehitustööde organiseerimine. Ehitustööde teostamise ajaks kujunes koostatud kalendergraafiku tulemusena 231 päeva. Järjest kasvavate ehitusmaterjalide hindade ja tööjõu maksumuse suurenemise tõttu muutub hoonete ehitamine järjest kallimaks. Ehitustööde planeerimine, organiseerimine ja tehnoloogia tundmine aitab hoida ehitustööde maksumuse eelarve piirides. Kehtivate energiatõhususe nõuete täitmiseks tuleb ehitustööde teostamisel tunda tööde tehnoloogiat, sest valesti paigaldatud soojustusmaterjalide paigaldamisel ja tuuletõkkekihi ehitamisel hoone lähteandmetes ette nähtud energiatõhususarvu ei saavuta. Ehitustehnoloogia tundmatusest võib tekkida väga palju ehitusvigu, mis omakorda toovad kaasa lisakulutusi nii tellijale kui ehitajale. Töös anti detailne ülevaade müüritööde tehnoloogiast ja katusetööde tehnoloogiast. Selleks koostati mõlema töö kohta tehnoloogilised kaardid. Tehnoloogilised kaardid koosnevad seletuskirjast ja graafilisest osast. Seletuskirjas anti täpsed juhised tööde korrektseks teostamiseks, materjalide, töövahendite ja isikukaitsevahendite vajadus, kvaliteedi- ja ohutusnõuded. Graafilised osad koosnevad haardealade ja tööde järjekorra skeemidest. Graafilise osa juurde kuuluvad ka põhilised sõlme joonised , materjalide ladustusalad ja töömehe töökoha skeemid. Käesoleva töö raames anti ülevaade hoone arhitektuursest ja konstruktiivsest lahendusest, tehnosüsteemidest, koostati objektile eelarve, kalendergraafik ja ehitusplatsi üldplaan. Ehitusplatsi plaani raames leiti ajutise vee- ja elektrienergia vajadus ja kirjeldati materjalide ladustamise ja objekti valve põhimõtteid. Eelarve koostamise tulemusena saadi ülevaade ehitustööde organiseerimise kuludest ning hoone ehituse ruutmeetri maksumus. Hoone ruutmeetri hinnaks kujunes 1089,88 eurot +KM ja lõplikuks maksumuseks 1 130 210,21 eurot +KM. Ehituse organiseerimise kulud moodustasid lõpphinnast 11,63%. Ehitustööde ajamahukuse leidmiseks kasutas autor Ratu, EKE Nora ja Eviko AS ajanorme. Ehitustööde maksumuse arvutamiseks kasutas autor Eviko AS poolt koostatud ühikhindu. Lõputöö koostamine arendas autorit just müüritööde ja katusetööde tehnoloogia osa, mille kirjutamisel tuli läbi töötada palju erialast kirjandust. Lisaks saadi täiendavaid kogemusi projekti juhtimise tarkvara MS Projekt kasutamisel ja eelarvetabeli koostamisel.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to organize the building work of three-storeyed primary level wellness center that is located in Järva county Paide city. According to the calculations the time of the building work of this wellness center is 231 days. As the prices of the building materials and the cost of labor force are successively increasing the prices of construction of the buildings are also increasing. Planning and organizing the building work and knowing the technology are essential to keep the cost of the building work in the budget. To meet the requirements of the energy efficiency it is essential to know the technology of these works. Wrongly installed insulation materials and wind barrier won’t meet the energy efficiency number that is given in source data of the building. Not knowing the technology of the construction can cause many building errors that generate extra costs to the customer and builder. Overview of the masonry and roofing technology was provided in this thesis. General layouts of the site where compiled to do that. These layouts consist of letter of explanation and graphical section. Regulations for carrying out the building work, information about the need of materials, tools and personal protection devices and requirements of quality and safety are found in the letter of explanation. Graphical section consists of catchment area and the schemes of the work-flows. A part of the graphical section form basic detail drawings, building material storage territories and the workplace schemes of the labourer. Overview of the building architecture and construction, technical systems is given in the thesis. The budget of the building, calendar graphic and building plan was assembled. Temporary need of water and electricity where found in the chapter about the building plan. Descriptions about the principles of the material storage and the surveillance of the working site are also under before mentioned chapter. Overview of the building organizing cost and cost of the construction square meter are the outcomes of the budget compilation. The cost of the building square meter is 1089,88 euro +VAT and the final cost is 1 130 210,21 euro +VAT. Building organizing costs constitute 11,63% of the final cost. Ratu, EKE Nora and Eviko AS standard times where used to find out the time scale of the building. Eviko AS constructed unit cost volume table was used to find out the cost of the building. The process of writing this thesis provided the author with new knowledge regarding to masonry and roofing technology. This new knowledge came from different articles. Author also learned lot about using MS Project and compiling budget.

Item Type: thesis
Advisor: Aivars Alt
Subjects: Construction > Building Construction > Construction > Organization of construction
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Margus Järve
Date Deposited: 05 Jun 2019 06:52
Last Modified: 05 Jun 2019 06:52
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4510

Actions (login required)

View Item View Item