Defektide kaardistamine sildade tehnilise seisukorra hindamisel kasutades ehitusinfo mudelit

Kütt, Kerdo; Rannamäe, Ranno (2019) Defektide kaardistamine sildade tehnilise seisukorra hindamisel kasutades ehitusinfo mudelit. [thesis] [en] Mapping of Defects when Assessing the Technical Condition of Bridges Using the Building Information Model.

[thumbnail of Lõputöö_Kerdo_Kütt_Ranno_Rannamäe_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of retsensioon] Other (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (701kB)

Abstract

Käesolevas lõputöös „Defektide kaardistamine sildade tehnilise seisukorra hindamisel kasutades ehitusinfo mudelit“ on välja töötatud meetod silla tehnilise seisukorra hindamise käigus fikseeritavate defektide kaardistamiseks, visualiseerimiseks ja arhiveerimiseks. Selleks on kasutatud kaasaegseid meetodeid, mille käigus laserskaneerimise ja fotogramm-meetria abil koostatud ehitusinfo mudeleid rikastatakse vastava informatsiooniga. Selleks töötati läbi praegusel hetkel kasutatavad ülevaatusmeetodid ja erinevad virtuaalreaalsuse tehnilised lahendused. Nende analüüsimisel kaardistati kitsaskohad ning töötati välja lahendus, mis oleks alternatiivne variant ülevaatussüsteemi parendamiseks ja töö efektiivsemaks muutmiseks. Töö käigus katsetati erinevaid tarkvarasid, millega on mudelit võimalik luua, muuta ja vaadelda. Seejuures ei olnud esmaseks prioriteediks mitte mudelist atraktiivse visuaali loomine, vaid toimivate tegevusprotsesside ja lahenduste väljatöötamine. Töö tulemusena selgus, et praegust ülevaatussüsteemi on võimalik parendada ja muuta protsesse efektiivsemaks. Töötati välja protsessikirjeldus, kus nii fotogramm-meetria kui ka laserskaneerimise teel saadud mudelitesse on Autodesk Reviti tarkvara kasutades võimalik salvestada vajalikku lisainformatsiooni ning seejärel läbi erinevate visualiseerimistarkvarade seda ka teiste protsessis osalejateni viia. Revitis modelleeriti sillamudelile juurde täiendav element, mis iseloomustab kahjustuse asukohta ja millele lisati omakorda kahjustuse informatsioon. Selliselt rikastatud ehitusinfo mudel on mõnes visualiseerimistarkvaras edukalt vaadeldav ja funktsionaalselt kasutatav (mudelis on võimalik ringi liikuda ning näha kahjustustega seotud informatsiooni). Eriti head ülevaadet on võimalik saada virtuaalreaalsusprille kasutades, mis tekitavad realistliku kohalolekutunde ja võimaldavad keskkonna tõetruud kogemist. Virtuaalreaalsuse tarkvaradest andis prille kasutades funktsionaalsuselt parima tulemuse Fuzor, kuna seal on võimalik avada mudelisse lisatud veebilinke. Nn arvutipõhistest ekraani abil kasutatavatest visualiseerimistarkvaradest eristus teistest Solibri Model Viewer, kuna selle funktsionaalsus võimaldab lisaks veebilinkidele avada ka kaustalinke. Telefonirakendustest andsid võrdväärse funktsionaalsuse BIM 360 Team ja StreamBIM, kus oli võimalik veebilinke avada. Tuleb eraldi rõhutada, et paljude testitud tarkvarade korral ei olnud funktsionaalsus antud kontekstis piisav ja neid põhjalikumalt edasi ei vaadeldud. Suurima probleemina kogu vaadeldava protsessi juures saab välja tuua asjaolu, et visuaalselt väga tõetruu lõpptulemuse saavutamine jääb enamikel juhtudel arvutite ebapiisava jõudluse taha. Sisendandmete mahtu punktipilve näol tuli alati protsessi käigus kärpida, et mudelite töötlus ajalises mõttes jääks mõistlikkuse piiridesse. Kuid tark- ja riistvara kiire arengu tõttu on sellelaadsed probleemid järjest lahenemas ja on väga suur tõenäosus, et juba lähitulevikus saab oluliselt tõsta mudelite visuaalset kvaliteeti. Püstitatud eesmärgid said töö käigus täidetud, kuna vajalikud tegevused suudeti tervikprotsessina läbi viia ja tulemus on juba praegu reaalselt kasutatav. Edasise töö käigus on võimalik protsesse veelgi optimeerida, kuna arvutite jõudlus ja visualiseerimistarkvarade funktsionaalsus areneb jõudsalt.

Abstract [en]

Mapping of Defects when Assessing the Technical Condition of Bridges Using the Building Information Model When assessing the condition of bridges, a common method for describing the location of damage is to perform appropriate (sketch) drawings, but it may not always provide unambiguous and sufficient information in construction works with technically complex and extensive damages or make it difficult to see the big picture. Since a lot of photos are taken during the inspection and in many cases laser scanning is performed, it would be reasonable to exploit the information obtained to map the location of the damage and save the data. The Final Paper has prepared a method for mapping, visualising and archiving defects to be fixed during the assessment of the bridge´s technical condition. For this purpose, advanced methods have been used in which the building information models prepared by laser scanning and photogrammetry are completed with any related information. This method, which is described in this Final Paper, provides clear, comprehensive and extensive information on damages using modern information technology capabilities. For this purpose, the currently used inspection methods and various virtual reality technical solutions were developed. By analysing them, the bottlenecks were mapped, and a solution was developed that would be an alternative to improving the inspection system and streamlining the work. In the course of the work, various software was tested that can be used to create, modify and view the model. In doing so, the first priority was not to create an attractive visual model, but to develop functional processes and solutions. The results revealed that the current inspection system can be improved, and the processes streamlined. A process description was prepared in which it is possible to store the required additional information in the models obtained using both photogrammetry and laser scanning, and then deliver it to other participants through different visualisation software. As a final result, the model was viewed using virtual reality goggles, computer screens and smart devices. The objectives set were attained in the course of the work, because the necessary activities could be implemented as a complete process and the result is already operational. During future work, it is possible to optimise the processes, as the performance of computers and the functionality of visualisation software are developing rapidly.

Item Type: thesis
Advisor: Martti Kiisa
Subjects: Construction > Building Construction > Building Construction and Design > Modelling of Construction Information (BIM)
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Kerdo Kütt
Date Deposited: 05 Jun 2019 07:10
Last Modified: 05 Jun 2019 07:10
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4509

Actions (login required)

View Item View Item