Töötajate rahulolu vormirõivastega ettevõttes AS G4S Eesti

Naaber, Marian (2019) Töötajate rahulolu vormirõivastega ettevõttes AS G4S Eesti. [thesis] [en] Employees Satisfaction with Uniforms in the Company G4S Estonia AS.

[thumbnail of 2019_Naaber_Marian_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Vormirõivastus on oluline ettevõtte jaoks, kuna töötaja kes kannab seda, esindab ettevõtet ning peab välja nägema esinduslik. Kliendi jaoks on vormirõivastus oluline, kuna see eritab töötajat teistest klientidest ning klient saab kiirelt abi paluda. Kõige olulisem on aga vormirõivastus töötaja jaoks, kes kannab seda igapäevaselt, tema jaoks tekitab vormirõivastus ühtsus- ning kuuluvustunde ning kaitseb teda. Seoses ettevõtte G4S visiooniks on olla hinnatuim turvalahenduste pakkuja on korrektselt riietatud turvatöötaja justkui ettevõtte visiitkaart ning osa mainekujundusest. Kui turvatöötaja teeb oma tööd hea meelega ning on hoolitsetud ning korralikus vormirõivais siis see tekitab ka kliendis rohkem usaldust töötaja ning ettevõtte vastu ning ta pöördub kindlasti suurema tõenäosusega töötaja poole. Ettevõttel G4S Eesti on juba aastast 2010 üks kindel vormirõivastega varustamise partner, kellega koostööd tehakse. Selleks on A la Carte Uniforms, kes pakub G4S’ile vormirõivaid täilahendusteenusena s.h. vormirõivad, ladustamine, arendamine, prognoosimine jne. Ettevõtte vormirõivad on läbinud mitmeid uuendusi alates 2010 aastast, mil vormirõivastega hakkas G4S’i varustama A la Carte Uniforms. Töötajate vormirõivaste arendus toimub koostöös ettevõtte poolse esindajaga. Toodete arendusel on kindlasti silmas peetud ka töötajate igapäevaseid ülesandeid. Varasemate arenduste ning parenduste käigus ei ole aga töötajate seas läbiviidud uuringut, kuidas nemad on rahul erinevate vormielementidega või tunnevad nad hoopiski mõnest elemendist puudust. Küsides töötajalt arvamust vormirõivastuse kohta, näitab ka ettevõte, et hoolib töötajast ning tema arvamus läheb korda ettevõttele. Käesolevaga viidigi töötajate seas läbi uurimus, millega uuriti rahulolu erinevate vormirõivastus elementidega. Uuringu tulemustest võib kasu olla mõlemale osapoolele nii ettevõttele G4S kui ka A la Carte Uniforms. G4S näol suureneb töötajate rahulolu vormirõivastusega ning A la Carte Uniformsi jaoks on klient toodetega rohkem rahul. Jõudmaks võimalikult paljude töötajateni saadeti küsitlus laiali e-maili teel, kus siis töötajad leidsid 39 lingi internetilehele, millel asus küsitlus. Vastajate aktiivsus osutus oodatust vähesemaks, 150’st töötajast vastas küsitlusele vaid 30%. V aatamata vähesele vastajate aktiivsusele ilmnes küsitluse tulemustest nii rahulolu kui ka rahulolematus toodetega, mille tulemusena sai teha ettevõttele G4S soovitused vormirõivastuse parenduseks. Kõige suurem rahulolematus ilmnes konvoipükste osas kõige enam oldi rahul talvejope ning polosärk. Parendus soovitused tegi autor järgnevatele toodetele: • Konvoipüksid; • Talvejope; • Tehniku tunked; • Tehnikuvest; • Talvemüts; • Softshell jakk. Uuringu tulemusena selgus ka, et töötajate jaoks on elemente millest tuntakse puudust. Need elemendid on tööriistavöö ning fliisjakk.

Abstract [en]

The first impression of a human is supposed to be born within the first five seconds, which means that when talking without words a person looks and clothing talks for itself. This truth applies to the street, the concert hall, and the workplace, with the first impression of the whole company. AS G4S Estonia is an international group providing security services, whose goal is to be the most prestigious security solution provider on the market. In every company, and especially in a service company, employee uniform is part of the image design. The presence and wearing the uniforms will increase trust in the company, as it is a sign that the company cares about its employees and also values its customers. Employees of AS G4S Estonia must wear uniforms according to the job description during working hours. Since 2010, G4S Estonia has been one partner in supplying uniforms with whom they are working. This is A la Carte Uniforms, which offers G4S uniforms full service, it means uniforms, storage, development, forecasting, etc. The company's uniforms have undergone several innovations since 2010, when the G4S began to supply uniforms from A la Carte Uniforms. The development of uniforms for employees takes place in cooperation with a representative of the company. Product development has certainly taken into account the daily tasks of employees. The author has chosen this topic in collaboration with G4S, since no research has been carried out in the company to investigate feedback from the end user (or employee) on uniforms. During this time, improvements have been made to some uniforms at the customer's request, but no research has been carried out among G4S employees to provide a more specific overview of whether or not end-user is satisfied or not with uniforms. 41 This study gives an overview of employee expectations and satisfaction with current uniforms. In case of dissatisfaction, it is possible to make suggestions for improvement to A la Carte Uniforms based on the results of the survey. In order to reach as many employees as possible, the survey was distributed by e-mail, where employees found the internet address on which the survey was conducted. Respondents' activity turned out to be less than expected, with only 30% responding to the 150 employees. Despite the low activity of respondents, the results of the survey showed both satisfaction and dissatisfaction with the products, as a result of which G4S recommendations could be made for the improvement of uniforms. The biggest dissatisfaction was with the convoy trousers and the most satisfied with the winter jacket and polo shirt. Improvement suggestions made by the author for the following products: • Convoy trousers; • Winter coat; • Technician jackets; • Technician vest; • Winter hat; • Softshell jacket. As a result of the survey, it also emerged that there are elements that are known to be lacking for workers. These elements are a tool belt and a fleece jacket.

Item Type: thesis
Advisor: Lea Murumaa
Subjects: Clothing and Textiles > Quality Management
Clothing and Textiles > Product Development
Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Marian Naaber
Date Deposited: 06 Jun 2019 08:53
Last Modified: 26 Aug 2019 09:29
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4505

Actions (login required)

View Item View Item