Taani veosuuna analüüs ja võimalused Cargofast OÜ näitel

Pluum, Ville (2014) Taani veosuuna analüüs ja võimalused Cargofast OÜ näitel. [thesis] [en] Direction of Denmark Analysis and Possibilities on the Example of Cargofast OÜ.

[thumbnail of Ville Pluum Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (621kB)

Abstract

Käesoleva diplomitöö eesmärgiks oli leida viise Cargofast OÜ Kesk-Euroopa veosuuna kasumlikkuse suurendamiseks. Autor analüüsis kahe kliendi Taani eksportkoormate veomarsruute kasutades Lätist või Leedust väljuvaid laevaliine ning tehtud mittestruktueeritud intervjuusid Cargofast OÜ ning Samru Trans OÜ juhtkonnaga. Uuringu käigus selgitas autor välja, et veosuunal Sõmerpalu – Skaerbaek on kõige soodsam kasutada laevaliini Klaipeda-Kiel. Antud laeva kasutades on veoaeg neli päeva ning transpordikulud kokku Cargofast OÜ-le 1242,7 eur. Veosuunal Põlva – Vinderup on kõige soodsam minna laevaga Ventspils – Travemünde. Antud laevaga minnes on veoaeg viis päeva ning transpordikulud kokku Cargofast OÜ-le 1306,85 eur. Cargofast OÜ on kasutanud Taani veosuunal tavaliselt Lätist väljuvaid laevaliine. Autor leidis, et Sõmerpalust Toftan AS-st Taani Skaerbaeki laadides nädala alguses ning kasutades Klaipeda – Kiel laevaliini suureneb brutokasum võrreldes Ventspils – Travemünde laevaliiniga 3,2%. Ühe kuuga suureneks brutokasum vedades iga nädal ühe koorma kasutades Klaipeda – Kiel nädala alguses väljuvat laevaliini 12,8% ning aastas 153,6%. Võrreldes Liepaja – Travemünde laevaliigiga oleks brutokasum suurem kasutades Kliapeda – Kiel väljumist 8,6%. Ühe kuuga suureneks brutokasum vedades iga nädal ühe koorma kasutades Klaipeda – Kiel nädala alguses väljuvat laevaliini 34,4% ning aastas 412,8%. Klaipeda – Kiel laevaliin tõstab Cargofast OÜ veoaegadest kinnipidamist. Põlvast AS Pinest-st laadides esmaspäeval ning kasutades Klaipeda – Kiel laevaliini suureneks kasum võrreldes Liepaja – Travemünde laevaliiniga 3%. Ühe kuuga suureneks brutokasum vedades iga nädal ühe koorma kasutades Klaipeda – Kiel nädala alguses väljuvat laevaliini 12% ning aastas 288%. Autorile oli ette antud aastaringselt ekspordihinnad AS Pinest-st ning Toftan AS-st. Autor analüüsis, millise kliendiga teeniks rohkem brutokasumit. See ei tähendanud, et ettevõte peaks loobuma teisest kliendist vaid see on otsuste tegemisel oluline teada. Kõige tulutoovamaks Cargofast OÜ-le osutus Sõmerpalu – Klaipeda – Kiel – Skaerbaek veosuund nädala alguses laadimisega. Võrreldes Põlva – Ventspils – Travemünde – Vinderup veosuunaga osutus brutokasum 17% suuremaks Cargofast OÜ-le. Ühe kuuga suureneks brutokasum eelistades Sõmerpalu – Klaipeda – Kiel – Skarebaek laevaliini 68% ning aastas 816%. Autor eelistaks vedada rohkem Sõmerpalus asuvat Toftan AS klienti. Mittestruktueeritud intervjuudest Cargofast OÜ ning Samru Trans OÜ juhatuse liikmetega selgus, et Taani liinidega ollakse rahul. Taani liinid on kujunenud Cargofast OÜ Kesk – Euroopa veosuuna stabiilseimaks ning kasumlikumaks osaks. Pidevalt on vaja küsida erinevate laevaliinide hinnapakkumisi, et olla kursis laevapileti hindadega, sest hinnad muutuvad aastas mitmeid kordi. Käesoleva lõputööga selgitas autor välja ettevõtte Cargofast OÜ veokulud vedades kahe kliendi eksportkoormaid Taani mandrile ning pakkus välja võimalikke uusi lahendusi.

Abstract [en]

Direction of Denmark analysis and possibilities on the example of Cargofast OÜ. The aim of this thesis was to find ways how to increase profitability for Cargofast OÜ in direction of Central Europe. By the analysis of two customers based on Denmark export loads transport routes and using Latvia or Lithuania outgoing shipping services, also unstructured interviews carried with Cargofast OÜ and Samru Trans OÜ management. During the study the author explained that the trailing direction Sõmerpalu – Skaerbaek is the most profitable when using shipping road called Klaipeda-Kiel. When using this particular ship the transportation time is only four days and the shipping cost for Cargofast OÜ is 1242,7 eur. The shipping direction Põlva - Vinderup is most advantageous when using the ship Ventspils - Travemünde. When going by this road the transportation time is five days and transport costs all together for Cargofast OÜ 1306,85 eur. Typically Cargofast OÜ has used in Denmark trailing direction ships that were outgoing from Latvian shipping services. The author found that loading from Sõmerpalu Toftan AS to Denmark Skaerbaek at the beginning of the week and using Klaipeda - Kiel shipping services, the total gross profit increases 3,2% compared to Ventspils - Travemünde shipping route. In one month gross profit would increase each week when carrying loads using Klaipeda - Kiel at the beginning of the week, the outgoing shipping services 12,8% and 153,6% a year. Compared to Liepaja - Travemünde marine species have a higher gross profit using Kliapeda - Kiel departure of 8,6%. In one month gross profit would increase each week while carrying a load using Klaipeda - Kiel at the beginning of the week outgoing shipping services 34,4% and 412,8% a year. Klaipeda - Kiel shipping service raises Cargofast OÜ times of the carriage. Loading from Põlva AS Pinest On Monday and using Klaipeda - Kiel increase in earnings compared to the shipping Liepaja - Travemünde shipping route 3%. In one month, it would increase gross profit each week while carrying a load using one of Klaipeda - Kiel at the beginning of the week the outgoing shipping line by 12% and 288 % per year. The author was a given year - round export prices from the AS Toftan and Pinest AS. By the analysis, author found out which client would earn more gross profit. This doesnt mean that the company should give up other clients but it is important knowledge during decision making. The most profitable line for Cargofast OÜ was Sõmerpalu - Klaipeda - Kiel - Skaerbaek direction when loading at the beginning of the week. Compared Põlva - Ventspils - Travemünde - Vinderup trailing direction gross profit was 17% higher for Cargofast OÜ. In one month the gross profit would possibly increase when preferring Sõmerpalu - Klaipeda - Kiel - Skarebaek shipping line by 68% and 816% per year. The author would prefer to carry more its client Toftan AS that is located in Sõmerpalu. During unstructured interviews with Cargofast OÜ and Samru Trans OÜ board members turned out that they were satisfied with the Danish lines. The Danish lines are the most stable and profitable part for Cargofast – Central European transportation direction. There is a constant need to ask for quotes from various shipping lines, in order to be familiar with the ferry ticket prices, because prices change several times a year . In this thesis the author explained Cargofast OÜ shipping costs when delivering export loads from Estonia to Denmark for two customers, and suggested possible new solutions.

Item Type: thesis
Advisor: Martin Toding
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Transport Systems and Forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Ville Pluum
Date Deposited: 20 Jun 2014 08:23
Last Modified: 04 Sep 2019 07:18
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/450

Actions (login required)

View Item View Item