Ehitusettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi käsiraamatu koostamine

Almre, Mirjam (2019) Ehitusettevõtte integreeritud juhtimissüsteemi käsiraamatu koostamine. [thesis] [en] Compilation of an Integrated Management System Manual for a Construction Company.

[thumbnail of 2019_almre_mirjam_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 13 May 2024.

Download (1MB)
[thumbnail of retsensioon] Other (retsensioon) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (227kB)

Abstract

Töös rakendati EVS-EN ISO 9001:2015, EVS-EN ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 toodud soovitusi, et integreeritud juhtimissüsteem oleks toimiv ning auditi läbiviimine edukas. Töö eesmärgiks oli arendada projekteerimist ja ehitustegevust, lihtsustada tehtavate tööde kulgu, luues tüüpseid lahendusi ja dokumente, mille abil saab järgida kas VMT Ehitus AS-i tegevus vastab sisseseatud juhtimissüsteemile. Välisauditi käigus kontrolliti käsitlusalas toodud tegevusi. Üks audiitor külastas ehitusobjekti ja auditeeris sellega seonduvaid tegevusi. Ehitusobjekti, selle dokumentatsiooni, keskkonnaalaste nõuete täitmist ja tööohutus alaseid nõudeid. Mittevastavusi ei tuvastatud, vaid tähelepanekutena toodi välja, et ehitustööde päevikusse võiks lisada ka vastutavad spetsialistid. Positiivsete aspektidena toodi välja, et alltöövõtjate valikul kontrollitakse pädevusi, objekti dokumentatsioon on elektrooniliselt hästi hallatava ja vana hoone lammutusjääke taaskasutatakse. Teise audiitori ülesandeks oli auditeerida üld-, kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohutusejuhtimist. Sinna kaasati projekteerimisosakonnajuht ja töökeskkonnaspetsialist. Tähelepanekutest toodi välja järgmist ning mida võetakse järgmiseks auditiks arvesse: • koolituste registreerimise juures toodi välja, et tuleks hinnata ka mõjusust või koolituse vajalikkust, mille hindamine on plaanis teha järgmise auditi toimumise hetkeks; • pakkumiste protseduuris tuleks kajastada ka klientidele keskkonnasäästlike lahenduste pakkumist – tegelikkuses seda tehakse, aga protseduuriliselt seda kirja pandud ei ole. Välisauditi tulemusena tuvastati üks vähene mittevastavus, mille tulemusena tuleb korrigeerida isikukaitsevahendite väljastamise registreerimist. Töö eesmärkidest tulenevad muudatused juhtimissüsteemis on ennast lühikese testperioodi jooksul õigustanud. Konkreetsetest tulemustest saab rääkida aasta pärast, sest siis on kindlasti juurutamine ja sisse elamine lõpule viidud ja muudatused omaks võetud.

Abstract [en]

During the work there have been implemented recommendations from EVS-EN ISO 9001:2015, EVS-EN ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 to make integrated management system operational and audit performance successful. The purpose of this graduation thesis was to develop engineering and construction activities, to simplify the progress of work by creating typical solutions and documents, that can be used to track whether the activities of VMT Ehitus AS comply with the established management system. During the external audit, the activities from the scope were checked. One auditor visited the building site and audited related activities: construction site, its documentation, compliance with environmental requirements and occupational safety requirements. No nonconformities were found. However it was pointed out that responsible specialists could be included in the works journal. As positive aspects, it was pointed out that the documentation of the object is electronically managed quite well, and the demolition waste of the old building ise being recycled. The role of the second auditor was to audit general, quality, environmental, occupational health and safety management. Head of engineering department and working environment specialist were also involved. The following observations were made and taken into account for the next audit: • with regard to the registration of trainings, there was indicated that the effectiveness or the necessity of training should also be asessed (this is supposed to be done by the time of the next audit); • offering environmental solutions to customers should be reflected in the tender procedure – in reality, it is done, but it is not procedurally written. As a result of the external audit, one minor non-compliance was identified, which resulted in the correction in the registration process of the personal protective equipment release. Changes in the management system from the graduation thesis objectives have justified themselves during a short test period. It was concluded that final results will be available in a year’s time, as the implementation and entry are then definitely completed and all the changes are accepted.

Item Type: thesis
Advisor: Villu Maamägi
Subjects: Other
Divisions: Institute of Construction > Building Construction
Depositing User: Mirjam Almre
Date Deposited: 05 Jun 2019 12:08
Last Modified: 12 Aug 2019 07:07
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4482

Actions (login required)

View Item View Item