Meditsiinitöötajate rahulolu töörõivastega SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja taastusravi kliinikus

Mägi, Maris (2019) Meditsiinitöötajate rahulolu töörõivastega SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja taastusravi kliinikus. [thesis] [en] Satisfaction Survey of Medical Workers Uniforms based on Tartu University Hospital Sports Medicine and Rehabilitation Clinic.

[thumbnail of 2019_Mägi_Maris_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (990kB)
[thumbnail of lihtlitsents] Other (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (187kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli anda tagasisidet ja teha ettepanekuid Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku administratsioonile töörõivaste täiustamiseks meditsiinitöötajate rahulolu-uuringu alusel. Lõputöö koostamisel on eesmärgist lähtudes läbitöötatud kirjandusallikad, millest on töös välja toodud kõige olulisem informatsioon – rahulolu-uuringu olemus, nõuded meditsiinitöötajate töörõivastele ja uuringumeetodid rahulolu-uuringu läbiviimiseks. Läbitöötatud kirjandusallikate tulemusena selgus, mis on rahulolu-uuring ning kuidas töötajate rahulolu-uuringut läbi viia. Kirjeldati meditsiinitöötajaid ning neile vastavaid töörõivaid ja toodi välja erinevad uuringumeetodid, nende seas intervjuu ja ankeetküsitlus. Lõputöö empiirilises osas tutvustati SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Spordimeditsiini ja taastusravi kliinikut, kus käesolev uuring läbi viidi. Uuringumeetoditena kasutati pool-struktureeritud intervjuud, mis viidi läbi Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku ambulatoorse taastusravi osakonna vanemõe Ülle Pihoriga. Samuti viidi läbi ankeetküsitlus meditsiinitöötajate seas. Saadud tulemusi analüüsiti ning esitati ettepanekud töörõivaste täiustamiseks. 2019 aasta aprilli alguses viis lõputöö autor läbi paberkandjal anonüümse ankeetküsitluse Spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku kolme ambulatoorse osakonna meditsiinitöötajate seas. Küsimustikule vastas 84 meditsiinitöötaja seast 57 töötajat: 14 arsti, 17 füsioterapeuti, 16 õde ning 10 abipersonali töötajat. Tulemustest selgus, et üle poolte vastanutest on osaliselt rahul olemasolevate töörõivastega (62%). Osaline rahulolu tähendab, et üldiselt ollakse töörõivastega rahul, kuid on kohti mida võiks parandada. Vastustest selgus, et meditsiinitöötajad ei kanna igapäevaselt kõiki töörõivaste juurde kuuluvaid rõivaesemeid. Analüüsi käigus selgus, et olemasolevate töörõivaste juures esineb mõningasi puudusi, nagu näiteks pükste lõige, suuruse sobivus, disain ja mugavus. Järeldustes ja ettepanekutes tõi lõputöö autor vastavalt ametikohtadele välja omapoolsed ettepanekud töötajate rahulolu parandamiseks ja töörõivaste täiustamiseks. Ettepanekud töörõivaste täiustamiseks ja töötajate rahulolu parandamiseks on järgmised:  kitsama lõikega püksid;  täiendada olemasolevat töörõivaste suuruste tabelit – valikusse lisada pikemad kasvud;  uue disainiga valge jakk;  lisada töörõivastele seelik;  lisada töörõivastele kolmveerand varrukatega pluus – värvuselt tumepunane arstidele ja tumesinine õdedele;  füsioterapeutide valget värvi püksid asendada tumedamat värvi pükstega, näiteks tumesinised;  füsioterapeutide töörõivaste valikusse lisada tumesinised dressipüksid, lühikesed püksid, pikkade varrukatega sportlik pluus, polosärk;  lisada töörõivaste valikusse sportlikud jalanõud või rahaline toetus jalanõude soetamiseks

Abstract [en]

The titel of the thesis is “Satisfaction Survey of Medical Workers Uniforms based on Tartu University Hospital Sports Medicine and Rehabilitation Clinicʼʼ. Employee satisfaction is very important and one of the factors that may affect that is work uniform. Medical workers need to look professional so that they would be taken seriously. Also they need to carry on the values and the reputation of the institution. The idea for this topic came from multiple interviews, which were conducted with the Sports Medicine and Rehabilitaton Clinic’s workers. Also throughout the observations, the author of the thesis, noticed that not all the workers wear the required uniform. With this thesis, the author aims to measure satisfaction levels of the existing uniforms amongst the medical workers of Sports Medicine and Rehabilitation Clinic. Based on the survey, the author makes conclusions and proposals to improve the existing uniform. According to the goal of the thesis, the author drew up a plan of the thesis. It includes theoretical part and empirical part. The theoretical part of the thesis includes the following topics:  essence of satisfaction survey;  description of an appropriate uniform for a medical worker;  research methods. The empirical part of the thesis includes the following topics:  interview with the Head Nurse in Sports Medicine and Rehabilitation Clinic;  results and analysis of the conducted survey;  conclusions and suggestions for the improvement of the uniform. Out of the 84 medical workers, 57 responded to the survey. That makes 69,5% of the purposive sample. 62% of the participants are partially satisfied with the existing uniform, 19% are very satisfied and 19% are not satisfied at all. The main complaints with the existing uniform were cut of the pants, size fit, design and comfort. After analyzing the results, the author of the thesis made his own suggestions for the improvement of the uniform. Suggestions are as follows:  new pants for doctors, nurses and support staff;  upgrading the size table;  adding colours to the jacket design;  adding new clothing items to the uniform – skirt, three-quarter sleeve blouses, polo shirts and sweatpants for physiotherapists;  work shoes or partial financial contribution for footwear.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Subjects: Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Maris Mägi
Date Deposited: 06 Jun 2019 08:36
Last Modified: 26 Aug 2019 09:29
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4470

Actions (login required)

View Item View Item