Purustatud rehvide ümbertöötlus kütuseks ja küttelisandiks

Steven, Jents (2019) Purustatud rehvide ümbertöötlus kütuseks ja küttelisandiks. [thesis] [en] Reprocessing of Wasted Tires into Fuel and Heating Additive.

[thumbnail of jents_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (936kB)
[thumbnail of lihtlitsents] Other (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (521kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli anda ülevaade ühest võimalikust vanarehvide utiliseerimismeetodist, selle realiseerimisest kui ka võrrelda teiste meetoditega. Töö alguses on välja toodud erinevad võimalused vanarehvide töötlemiseks, samuti nende eelised, puudused ja hetkekasutus Eestis. Lõputöö käigus selgus, et pürolüüsimine on perspektiivikas meetod vanade rehvide realiseerimiseks. Peatükis 2 toodi välja Eestis kasutatavad utiliseerimise meetodid: nende eelised, puudused ja kasutus tänasel päeval. Lõputöös välja arvutatud andmed ja tulemused - nende analüüs on kajastatud ettepanekute ja järelduste all. Antud lõputöö projekti põhjal on võimalik reaalselt ellu viia termo konversioonil põhinev tehas Eestis. Algselt nõuab sellise tehase loomine suurt investeeringut aga kui tehas muutub energia mõttes isemajandavaks, siis kulud langevad nähtavalt. Perspektiiv on põhjendatud lõppsaaduste järelturu väljunditega, lõputöös on välja toodud saaduste osakaal % näol. Samuti toodi välja lõputöös Raadil olevad vanad rehvid, mille ümber on olnud palju kära ja probleem on aktuaalne. Lõputöös analüüsitud tehas on reaalne lahendus sellele probleemile. Samuti on lõputöös välja toodud ka heitgaaside lubatud kogused, nende lubatud piirmäärad seaduses. Õli kui peamise saaduse omadusi analüüsides saab kinnitada, et kütteväärtuselt ja põlemisomadustelt on see võrdväärne kütteõlidega, st kasutuseesmärgina oleks tegemist kütusega või kütuselisandiga.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to give an overview of one possible method for the disposal of old tires, its realization and to compare it with other methods. At the beginning of the work there are different possibilities for processing old tires, as well as their advantages, disadvantages and current use in Estonia. According to the author, the most promising approach was pyrolysis and consequently also analyzed / described the data issued by the real equipment manufacturer's factory. Chapter 2 outlines the disposal methods used in Estonia: their advantages, disadvantages and usage today. Data and results calculated by the author - their analysis is reflected in the proposals and conclusions. Based on this final thesis project, a thermo-conversion factory in Estonia can be realized. Initially, the creation of such a factory requires a large investment, but if the factory becomes selfsufficient in energy terms, the costs will decrease visibly. The perspective is based on the output of the aftermarket of the final products. The old tires of Raadi's were also introduced, and there has been a lot of fuss around and the problem is topical. The factory analyzed in the thesis is a real solution to this problem. Likewise, the thesis also specifies the permitted amounts of exhaust gases, their permitted limits in the law. Analyzing the quality of the oil as the main output product, it can be confirmed that it is equivalent to heating oils, fuel or fuel additive, from the calorific value and combustion properties.

Item Type: thesis
Advisor: Toomas Pihl
Subjects: Mathematics, Sciences, and Graphics > Physics > Environmental Physics, Air Pollution, Noise, and Radiation
Working Life > Ecology and Environmental Protection
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Steven Jents
Date Deposited: 06 Jun 2019 07:39
Last Modified: 26 Aug 2019 09:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4449

Actions (login required)

View Item View Item