Nahastuudio töö efektiivsuse parendamine. Toodete valmistamise portfoolio

Mullamaa, Kerli; Nasari, Kristel (2019) Nahastuudio töö efektiivsuse parendamine. Toodete valmistamise portfoolio. [thesis] [en] Improving the Work Efficiency of the Leather Studio. Product Making Portfolio.

[thumbnail of 2019_mullamaa_kerli_nasari_kristel_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 29 May 2059.

Download (7MB)

Abstract

Käesoleva diplomitöö käigus selgitati välja peamised põhjused, miks tootmistakistused tekivad ja leiti neile vastavalt ka lahendused, mis üldpildis võiksid aidata kaasa tööefektiivsuse parendamisele. Eelkõige pühenduti tootmistakistuste leidmisesse tootmisprotsesside käigus. Uuritavatest tööetappidest tuli kõige enam probleeme välja juurdelõikuses, õmblemisel, spaltimisel ja trükkimises. Juurdelõikuses võivad tekkida probleemid tellitud naha kvaliteedist, kuna nahk võib saabuda defektsena või siis meistri vähestest oskustest, tähelepanematusest ning mitte piisavast valgusest töö sooritamisel. Õmblemise käigus tekkivad takistused on enamasti ajakulu suurendavad, sundides õmblusi üles võtma ja uuesti sooritama, tekkepõhjuseks enamasti masina rike või vale seadistus. Kui aga tootmistakistusena on tekkinud praak, ei ole võimalik naha detaili taastada ja töö tuleb sooritada uuesti, võimalikuks põhjuseks kõver õmblus ja meistri ebapiisavad oskused. Spaltimise puhul on arvatavasti peamiseks probleemiks vana spaltmasin, mis sooritab aeg-ajalt ebakorrektseid õhendamisi. Trükkimisel on levinumaks tootmistakistuseks viltune trükk, ning parim viis sellest hoidumiseks oleks luua šabloonid - kiireneb töö sooritus ja väheneb praagi teke. Kui antud töös pakutavad probleemide lahendused ja ärahoidmis võimalused kasutusele võtta on suur võimalus Stella Soomlais stuudios tööprotsesside käigus tekkivat praagi hulka vähendada. Töökeskkonna jaoks sooritatud mõõtmiste ja uuringute läbiviimise käigus leiti, et Stella Soomlais stuudio mikrokliima vastab Eestis ette nähtud standarditele, olles piisava süsihappegaasi, õhuniiskuse ja üldtemperatuuri näitudega. Ruumis on kurdetud liiga madalat temperatuuri talvekuudel, kuid aprillikuus läbi viidud uuringute ajal oli siseruumi kliima juba paranenud, mille tõttu tuleks samasugune uuring läbi viia järgneval talvel. Valgustuste kohta uurides selgus, et ruumis leidub piirkondi, mis pole piisavalt valgustatud, mistõttu valmistati stuudiole eraldi valgustuste ruumiplaan praeguse seisuga ning uus plaan - vajalike lisavalgustitega vajaminevates piirkondades. Valmistatud portfooliost leiab kiirelt üles kõikide sangade spikrid ja Stella Soomlaisi disaini õmblemist vajavate toodete õpetused. Portfoolio näeb välja kui piltidega õpimapp, mis muudab meistri jaoks uue toote tootmise loodetavasti kiiremaks ja hõlpsamaks, andes ülevaate kõige tähelepanu vajavamatest tööetappidest ja mõõtmetest.

Abstract [en]

With this thesis there was brought out the most common reasons, why the production barriers take place and also found solutions for them, to help out with the work efficiency. Above all the main commitment was to find the production barriers during the manufacturing process. In examining the work stages the most problems came out with lay planning, sewing, splitting and press printing the leather. In lay planning there might come problems with the quality in the ordered leather, because the leather can arrive with defects or if the leather worker has insufficient skills, is inattentive and if the lighting is poor. Obstacles that come during sewing are mostly time-consuming, forcing to take up the seams and start over, this is usually caused by machine failure or from wrong settings. If the production barrier has caused spoilage, there is no way to restore the leather and all the work has to be redone, possible reason crooked seam or insufficient skills. During the leather splitting there can sometimes occur incorrect thinning, caused by the old splitting machine. Most common production barrier in press printing is slanted print and the best way to prevent it is to create templates, this will speed up the work and reduce the spoil. If all the solutions, that are brought up in this work, will be taken into use in Stella Soomlais studio, there is a great possibility to cut down the spoilage taking place during the manufacturing process. During the studies and measuring for the working environment there was found that in Stella Soomlais studio the microclimate meets Estonian standards, having enough CO2, humidity and overall temperature. There has been complaints about low temperature during the winter, but the studies that were made in April showed that the climate was already improved, giving a suggestion to redo the studies next winter. Studying the lightning, there was found, that in the studio there are some areas with poor lighting, which is why there was made two different studio lighting floor plans - current and the one with new solutions. In the made portfolio there can quickly be found all the bag handles with help and Stella Soomlais design products which are sewed. The portfolio looks like a workbook with illustrative photos, which hopefully makes the producing of the product much easier and quicker for the leather maker, giving an overview of the most attention needing work stages and measurements.

Item Type: thesis
Advisor: Anu Tšistova
Subjects: Clothing and Textiles > Technology and Textile Science > Product Management in Sewing Industry
Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Kristel Nasari
Date Deposited: 05 Jun 2019 10:30
Last Modified: 05 Jun 2019 10:30
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4446

Actions (login required)

View Item View Item