Robolahing 2019 jaoks lahinguroboti projekteerimine ja ehitamine

Vään, Sten (2019) Robolahing 2019 jaoks lahinguroboti projekteerimine ja ehitamine. [thesis] [en] Design and construction of a battlebot for Robolahing 2019.

[thumbnail of Sten_Vään.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Antud lõputöö annab ülevaate Robolahing 2019 jaoks lahinguroboti projekteerimisest ning ehitamisest, mille jaoks projekteerisid ning ehitasid Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengid, Sten Vään ja Jaanus Ehrlich, lahinguroboti “Tõka-Tõka”. Lahingurobot “Tõka-Tõka” oli kaugjuhitava puldiga juhitav flipper tüüpi robot, mille relvaks oli suruõhul töötav tõsterelv. Lahingurobot “Tõka-Tõka” suutis sõita mõlemat pidi, et püsida võistluses ka siis, kui lahingurobot ümberkeeratakse. (Lisa 6) Robolahingul 2019 võistlemist võib pidada kordaläinuks, kuna TTK tudengite ehitatud lahingurobot “Tõka-Tõka” osales esmakordselt AHHAA Keskuse poolt korraldataval Robolahing 2019 võistlusel. Lahingurobot “Tõka-Tõka” võitis kvalifikatsiooniringis ning pääses edasi veerandfinaali, kus kahjuks võitis vastane. Lisaks valiti lahingurobot “Tõka-Tõka” publiku lemmikuks, mis tõestab, et Tallinna Tehnikakõrgkooli robotit märgati ning tunnustati, mis on suureks edukuse märgiks Tallinna Tehnikakõrgkoolile. Teised Robolahing 2019 võistlejad tundsid huvi lahinguroboti “Tõka-Tõka” ehitusprotsessi ning valitud komponentide vastu, tõstes Tallinna Tehnikakõrgkooli mainekust ka teiste robootika valdkonnas tegutsejate seas. TTK suutis võistlemise abil teha ennast märgatavaks, kui robootikaga tegelev ning valdkonna panusesse panustav õppeasutus. Lahinguroboti “Tõka-Tõka” meeskonnaliikmed said mitmeid uusi praktilisi ning teoreetilisi teadmisi lahingurobotite ehituse osas ning said võimaluse praktiseerida Tallinna Tehnikakõrgkoolis nelja õppeaasta jooksul omandatud teadmisi. Lahingurobotit projekteerides ning ehitades omandas töö autor mitmeid kasulikke teadmisi robootika valdkonnast. Lahinguroboti “Tõka-Tõka” projektist osa võttes sai autor kogemusi robotite programmeerimises, ehitusprotsessi ajaplaneerimises, projekti eelarvestamises ning ootamatult tekkinud probleemide lahendamises. Tallinna Tehnikakõrgkoolil on plaan alustada järgmisel õppeaastal uue kõrvalerialaga, eesmärgiga võimaldada tudengitel terve õppeaasta vältel tegeleda lahinguroboti projekteerimise ning ehitamisega. Kõrvaleriala lõpptulemusena peaks valmima uus lahingurobot, mis osaleks Robolahing 2020 võistlusel. KOKKUVÕTE Lahingurobotit projekteerides ning ehitades saab praktilisi oskusi robootika valdkonnast. Robootika on järjest enam arenev ning nõutud valdkond, kus on puudu spetsialistidest, milletõttu on vaja, et kõrgkoolides pannaks rõhku robootika õppele, kust tudengid saaksid teoreetilisi ning praktilisi teadmisi robotite arendamisest ning ehitamisest.

Abstract [en]

The following thesis gives an overview of the design and construction of a battle robot for Robolahing 2019, for which the students of the Tallinn University of Applied Sciences, Sten Vään and Jaanus Ehrlich, designed and built the battlebot "Tõka-Tõka". The battlebot "Tõka-Tõka" was a flipper-type remote-controlled robot with a pneumatic flipper. Battlebot "Tõka-Tõka" was able to drive on both sides in order to stay in the competition even when the battlebot was turned around. (Annex 6) Taking part in the Robolahing 2019 can be considered as a success, as the battlebot “Tõka-Tõka” built by students of UAS, participated for the first time in the Robolahing 2019 competition organized by the AHHAA Center. Battlebot “Tõka-Tõka” won the qualifying round and passed to the quarter finals, where unfortunately won the opponent. In addition, the battlebot “Tõka-Tõka” was chosen as the favorite of the audience, which proves that the UAS battlebot was noticed and recognized, which is a great sign of success for Tallinn University of Applied Sciences. Other Robolahing 2019 contestants were interested in the construction process of the battlebot “Tõka-Tõka” and the selected components, raising the reputation of the Tallinn University of Applied Sciences among other people in the field of robotics. UAS was able to make itself noticeable by competing as an educational institution dealing with robotics and contributing to the field. The team members of the battlebot "Tõka-Tõka" received many new practical and theoretical knowledge about the construction of battle robots and were given the opportunity to practice the knowledge acquired during the four academic years at Tallinn University of Applied Sciences. By designing and building a combat robot, the author of the work acquired several useful knowledge of the field of robotics. Participating in the battlebot "Tõka-Tõka" project, the author gained experience in robot programming, time planning of the construction process, project budgeting and solving unexpected problems. SUMMARY The Tallinn University of Applied Sciences has a plan to start a new secondary field in the next academic year with the aim of enabling students to work on designing and building a battlebot during the whole academic year. As a result of the secondary field, a new battlebot should be completed to participate in Robolahing 2020. By designing and building a battlebot, students will gain practical skills in robotics. Robotics is an increasingly evolving and demanding area where there is a lack of specialists, which makes it necessary for higher education institutions to place emphasis on robotics, where students gain theoretical and practical knowledge of robot development and construction.

Item Type: thesis
Advisor: Samo Saarts
Subjects: Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment > Electronics
Divisions: Institute of Engineering > Electrical Engineering
Depositing User: Sten Vään
Date Deposited: 06 Jun 2019 06:48
Last Modified: 26 Aug 2019 08:07
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4429

Actions (login required)

View Item View Item