Optimaalse hübriidajami valimine analüüsi alusel

Tomski, Artjom (2014) Optimaalse hübriidajami valimine analüüsi alusel. [thesis] [en] The Optimum Choice of a Hybrid Drive on the Basis of the Analysis.

[thumbnail of Diplomitöö Artjom Tomski.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Diplomitöö eesmärk oli hübriidajamite rakendus analüüs ja optimaalse hübriidajamiga pereauto valimine võrdlemise abil. Lõputöös oli välja toodud miks hübriidajamid on vajalikud suurtes linnades, tehtud küsitlus, mille alusel oli pandud töö eesmärk. Oli üle vaadatud hübriidajamite ajalugu, et saada ettekujutlus kui palju oli tehtud selleks, et toota konkurentsvõimelise hübriidajami. Suur tähelepanu oli pööratud hübriidajamite lühitutvustusele, kus oli põhjalikult vaadeldud hübriidajami eelised ja puudused elektriauto ja sisepõlemismootoriga auto ees, samas oli vaadeldud rekuperatiivpidurdamise roll hübriidajamis. Lõputöö keskosas oli käsitletud klassifitseerimine elektrifitseerimisastme järgi, kus oli analüüsitud mikro-, pool-, täishübriidi erinevused, mille põhjal oli saadud üldine skeem hübriidajami süsteemidega. Skeem aitab aru saada nende erinevused. Veel oli tehtud klassifitseerimine konstruktsiooni järgi, kus oli analüüsitud järjestik-hübriidajami, paralleel-hübriidajami, järjestik-paralleelse hübriidajami, pistik-hübriidajami omadused. Viimases osas oli tähelepanu pööratud hübriidajami võrdlemisele, mida pakub Eesti turg. Paremaks võrdlemiseks oli kasutatud Euroopa Majanduskomisjoni süsteem. Kriteeriumid, mille järgi võrreldus oli tehtud on kütusekulu, heitgaasid, hoolduskulud, kindlustuse hind, baasmudeli hind, kaubaruumi mahutavus, kiirendus 0-100km/t, kulud ühe kilometri kohta. Nende kriteeriumite kohta saab öelda, et: B- segmendis on parim pereauto hübriidajamiga Toyota Yaris, C-segmendis on parim pereauto hübriidajamiga Opel Ampera, D-segmendis on parim pereauto hübriidajamiga Citroen DS5 ja M- segmendis on parimad pereautod hübriidajamitega Peugeot 3008, Honda Jazz. Seda, et need hübriidajamid on kõige paremad oma segmendis, ei saa öelda sest, et need on parimad ainult kindla kriteeriumi kohaselt. Auto valimine, kas hübriidajamiga või traditsiooniliste sisepõlemismootoriga, on iga inimese oma valik, mis sõltub paljudest aspektidest, sellistest nagu oma „rahakott“, prestiiz, tuleviku peale mõtlemine. Igal inimesel on omad kriteeriumid. Autor näitas lugejatele oma lahendus optimaalse hübriidajami valimise probleemidele.

Abstract [en]

Thesis was designed to analyse the application of optimal hybrid systems and ease the choice for hybrid family car by comparison. In thesis were outlined why hybrid drivetrain is necessary in large cities and the main goal was laid down by perfoming surveys. The history of hybrid drivetrain was also analysed to undestand how much work had been done to produce competitive hybdrid drivetrain. Also great attention was paid to introductions of hybrid drivetrain, where were thoroughly examined the advantages and disadvantages of hybrid electric car comparing with internal combustion engine, in addition the role of regenerative braking in hybrid drivetrain was observed. In the middle part of thesis was discussed the classification by electrification degree, where it was analyzed by the micro-, half-, full-hybrid differences, which gave the basis of the general scheme of hybrid systems. This scheme will help us understand the differences between them. Another classification was made according to the design, where the properties of serial-hybrid, parallel-hybrid, serial-parallel hybrid and plug-in hybrid were analyzed. In the last part attention was paid to the comparison of hybrid drivetrains, which Estonian market can offer. For the best result Euro Market Segment system was used. The criteria by which the comparison had been done is: fuel consumption, exhaust emissions, maintenance costs, insurance cost, the price of the base model, cargo capacity, acceleration from 0-100km / h and the cost of one kilometer. It is understood by this criteria that in the B-segment Toyota Yaris is the best family car, in the C-segment Opel Ampera is the best family hybrid car, for the D-segment Citroen DS5 is the best family hybrid car and in the M-segment Peugeot 3008 and Honda Jazz are the best hybrid cars. These are the best choicec in its segments are only according to a specific criterion. Choosing a car, whether hybrid or a traditional internal combustion engine, is each person's own choice, which depends on many aspects, such as their "wallet", prestige and future thinking. Everyone has their own criteria. Author showed readers optimal solution on how to choose hybrid drivetrain.

Item Type: thesis
Advisor: Marko Jets
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Construction
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Artjom Tomski
Date Deposited: 20 Jun 2014 09:44
Last Modified: 04 Sep 2019 10:06
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/440

Actions (login required)

View Item View Item