Vertikaalse lifti-lao süsteemi juurutamine 3 korruselisele tootmis hoonele

Mahhankov, Juri (2019) Vertikaalse lifti-lao süsteemi juurutamine 3 korruselisele tootmis hoonele. [thesis] [en] Vertical Lift Module System Implementation to the 3 Storey Production Building.

[thumbnail of Juri_Mahhankov_2019_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (831kB)
[thumbnail of lisad] PDF (lisad) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (29kB)

Abstract

Käesolev lõputöö on valminud ettevõtte Widex Eesti OÜ baasil. Lõputöö eesmärk on juurutada kolme korruselisele tootmishoonele transpordi süsteem, mis suudab tagada korruste vahelist teenindust, et ei oleks vaja füüsiliselt korruste vahel liikuda tootmisprotsesside toetamiseks. Sellise lahenduse juurutamine toetab tootmisprotsesside optimeerimist, tootmiskulude vähendamist ja tootlikkuse tõstmist. Töös on kaardistatud ja analüüsitud hetke olukorda, mis näitab et praegune korruste vaheline transpordi süsteem on ebaefektiivne e. tekitab tootmis protsessis palju lisategevust ja samuti ka toodete kahjustamise risk on suur. Uue süsteemi juurutmiseks on läbimõeldud süsteemi kõige optimaalsem paigutus tehases. Arvesse on võetud kõigi kolme korruste protsessid, mida hakkab lifti moodul toetama. Esimesel korrusel on arvestatud lao logistiliste protsessidega, mis eelnevad lifti mooduli opereerimisele. Teisel ja kolmandal korrustel on vaadeldud tootmisliinide paigutus ja kuidas oleks logistiliselt mõistlik liinid varustada materjalidega ja sealt valmistoodangu tarne tagasi läbi liftimooduli lattu. Enne lõpliku otsust lao lifti süsteemi valiku osas on töös väljatoodud põhilised tehnoloogiad, mis võivad Widex Eesti ettevõttesse sobida. Vertikaalkarussell- süsteem, Tornsüsteem ja ka automaatne Robotkullerite süsteem. Antud ettevõtte oludesse sobib kõige paremini Tornsüsteem e. vertikaalne lifti moodul, mis täidab nii transpordi funktsiooni kui ka lao funktsiooni. Käesolevas lõputöös käsitletakse konkreetse tootja firma „Modula S.p.A.“ hinna pakkumist konkreetsele mooduli mudelile. Selleks, et hinnapäringus ja hinnapakkumises oleksid piisavalt täpsed andmed konkreetse mudeli valikuks on kohapeal käinud tootja esindaja. Konkreetse lifti mooduli määramiseks oli vaja defineerida ladustatavate ja transporditavate materjalide parameetrid, selle järgi sai valida optimaalse riiuli mõõdud ja kandevõime, mis omakorda määrab ülejäänud konstruktsiooni parameetrid. Uue süsteemi juurutamisega on võimalik elimineerida töötajate kaasatus vertikaalsetesse transpordi protsessidesse ja tekitada lisa laopinda suuruses 61 m2 kasutades 7,5 m2 põrandapinda. 8 KOKKUVÕTE 38 Lõppkokkuvõttes on majanduslik osa, kus on välja toodud hinnapakkumisest tulenev süsteemi maksumus ja süsteemi juurutamiseks vajalike lisatööde hinna kalkulatsioon. Arvutatud on ka potentsiaalne rahaline sääst, mis tuleneb arvutuslikult vertikaalse transpordi aja kulust. Arvestades potentsiaalset rahalist säästu aasta lõikes sai arvutatud ka tasuvus aeg, mis on ligikaudu 8,7 aastat. Peab märkima et tasuvus arvestuses ei ole väljatoodud tootlikkuse tõusuga potentsiaalset tulu ja samuti ka mõningate jäädavate kõrval protsessidega seonduvat kulu. Seega tasuvusaeg võib varieeruda vähesel määral. Lõputöö ülesandena ettenähtud logistiliste protsesside optimeerimine on Modula S.p.A vertikaalse lifti süsteemiga teostatav.

Abstract [en]

This thesis is prepared on basis of Widex Eesti OÜ. The aim of the thesis is to implement a transport system for a three-storey production building that can ensure inter-floor service so that there is no need to physically move between floors to support production processes. Implementation of such a solution supports optimization of production processes, reduction of production costs and increase of productivity. Current status of transportation system was mapped and analyzed, which indicates that the current inter-floor transport system is inefficient and generates a lot of additional activity in the production process and the risk of damaging the products is also high. For system implementation the most optimal position on the layout was defined. The processes of all three floors that are being supported by the lift module have been taken into account. On the ground floor, the warehouse has logistical processes that precede the operation of the lift module. On the second and third floors, the layout of the production lines is looked at and how it would be logistically feasible to equip the lines with materials and then return the finished product through the lift module back to the warehouse. Prior to the final decision on the choice of the warehouse lift system, the main technologies that can fit into the Widex Estonia company have been identified. Vertical Carousel System, Tower System and Automatic Robot Carrier System. Tower System that is vertical lift module performs both transport function and warehouse function is best suited for our factory. This thesis deals with the price offer of a particular manufacturer company Modula S.p.A. for a particular model. A representative of the manufacturer has visited the site in order to ensure that the data for price quotation is sufficiently accurate to select a particular model. In order to determine a particular elevator module, it was necessary to define the parameters of the materials to be stored and transported, thus choosing the optimal shelf dimensions and load capacity, which in turn determines the rest of the system parameters. 9 SUMMARY 40 By implementation of the new system it is possible to elliminate employee involvement in vertical transport processes and create additional storage space of 61 m2 using 7.5 m2 floor space. Ultimately, it is an economic part that outlines the cost of the system as a result of the price offer and the estimate of the cost of additional work required to implement the system. Potential financial savings resulting from the estimated time of the vertical transport have also been calculated. Taking into account the potential financial savings per year, the profitability time of about 8,7 years was calculated. It should be noted that profitability in the calculation is not concidering potential financial gain with the increase in productivity as well as the cost associated with some of the persistent side processes. Thus, the payback period may vary slightly. As a task in this thesis is optimization of logistic processes it can be stated that optimizationis possible with the Modula S.p.A vertical lift system.

Item Type: thesis
Advisor: Juhan Tuppits
Subjects: Mechanical Engineering > Product Development > Hoisting and Conveying Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Juri Mahhankov
Date Deposited: 06 Jun 2019 06:16
Last Modified: 26 Aug 2019 12:10
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4398

Actions (login required)

View Item View Item