Raudtee liikluskorraldajate tööprotsesside digitaliseerimine ning tekkivate andmevoogude reaalajas ümbertöötlemine

Tšmir, Svetlana (2019) Raudtee liikluskorraldajate tööprotsesside digitaliseerimine ning tekkivate andmevoogude reaalajas ümbertöötlemine. [thesis] [en] Digitalization of Railway Traffic Controller’s Working Processes and Processing Streams of Data in Real Time.

[thumbnail of Svetlana_Tšmir_2019_lõputöö.15.05.2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (24kB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli uurida dokumentide digitaliseerimise eeliseid AS Eesti Raudteel võrreldes paberdokumentidega. Kuna paberdokumendid võtavad tohutult ressursse ning aega, siis ondigitaliseerimine optimaalseim variant eeltoodud probleemide lahendamiseks. AS Eesti Raudteel ei ole kõik jaamad arvutiseeritud ning teostatud on ainult osaline digitaliseerimine. Paljud asjad tehakse käsitsi, nende hulka kuuluvad: liiklusgraafikute väljatöötamine, täitmine ja pidamine; graafiku lisade täiendamised; veduri, raudteeveeremi juhtide, aja ning vahemaadpuudutava info täitmine; kõik liikluskorraldajate raamatud;jaamast rongi saabumiste ja väljumiste kellaajad; läbisõidu kellaaeg. Osaline digitaliseerimine toimub järgmistes programmides: Juhtumite ja menetlemise register, VJS, Neman, Neva, Siemens. Kõik paberkandjal olevad dokumendid ning tööprotsessid peavad olema digitaliseeritud. Paberkandjate asemele kasutusele võetavate programmide suureks eeliseks on kiire ligipääs kõikvõimalikes asukohtades, kus on selleks lubatud juurdepääs ning on olemas stabiilne ja turvaline internetiühendus. Digitaliseerimise peamisteks eelisteks on: ajakulu vähenemine, lihtsam informatsiooni haldamine ja säilitamine, väiksem risk dokumentide kadumiseks või riknemisele, mugavam töötlemine ning väiksem vajadus ruumi suhtes. Samuti aitaks digitaliseerimine lahendada ülemäärast ja ebaefektiivset tööd, mida hetkeseisuga teostatakse käsitsi. Samas on digitaliseerimisel ka mõningad miinused. Näiteks nõuab see suuri investeeringuid, väljaõpe on aeganõudev ja põhjalik, aeganõudev süsteemide ülesseadmine ja paigaldus ning elektri katkestuse puhul on oht tööprotsesside katkemisele või andmete kadumisele. Autori nägemuse järgi peaks raudtee andmete liikumine toimuma läbi serverite kasutades ID-kaardi indentifitseerimissüsteemi. Kõik sõiduload, hoiatused, raamatud ning valvekorra vastuvõtmised peavad olema allkirjastatud identifitseeriva vahendi abil. Selleks võiks olla töötaja ID-kaart, milleidentifitseerimine toimub läbi vastava kaardilugeja. ID kaardi tähtsus töös seisneb selles, et lihtsustada ja kindlustada dokumendihaldust ning tööprotsessi tervikuna. Samuti aitab minimaalne paberikasutus säästa looduskeskkonda. Lisaks võib alternatiivina kasutada elektroonset andmevahetust EDI, mille puhul ei pea dokumendid enam olema paberi või e-posti teel vahendatud, vaid liiguksid automaatselt mitme erineva majandustarkvara vahel. Võimalusena alternatiivse tarkvara loomiseks oleks teha EVR infosüsteemi Juhtumite ja riskide menetlemise registri baasil, mille puhul pääseksid liikluskorraldajad oma parooliga tarkvarassesisselogides ning kus nad näeksid kehtivaid hoiatusi, mida saab välja printida raudteeveeremi juhile väljastamiseks. Jaamades, kus puuduvad ligipääs arvutitele on kogu tööprotsess korraldatud käsitsi, mis seisneb raamatute ja blankettide täitmises.

Abstract [en]

The aim of the work titled Digitalization of Railway Traffic Controller’s Working Processes and Processing Streams of Data in Real Time is to research the advantages and disadvantages of digitalization on railway compared with paper documents. Since the vision of AS EestiRaudtee is to become the most modern railway infrastructure company in Baltic region the best way to improve company’s work is to use infosystems and automate working processes what means digitalization. The research methods which were used in the paper as a time measuring and costs calculation showed that a lot of time is spent for work with paper documents and communication between the workers. Also the costs which are paid for printing the paper documents should be paid for digitalization and retrain the workers. The author pointed out the programs which are already started with a digitalization. For example, the Case and Risks Proceed Register, VJS, Neman, Siemens. Identification tools should be also used. For example it would be a ID-card system and in addition the EDI system can be introduced, which means exchange of electronic data. With EDI the documents should be no longer send by paper or e-mail, but would automatically move between several different economic softwares. As paper documents take up tremendous resources and time, digitalization is the optimal way to solve the above problems.

Item Type: thesis
Advisor: Rita Ojala
Co-advisor: Oleg Rotov
Subjects: Transport > Rail Transport > Rail Traffic
Divisions: Institute of Logistics > Railway Engineering
Depositing User: Svetlana Tšmir
Date Deposited: 05 Jun 2019 09:42
Last Modified: 26 Aug 2019 12:15
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4383

Actions (login required)

View Item View Item