Varude optimeerimise võimalused hulgikaubanduses ettevõtte "Severi Kaubandus AS" näitel

Mironova, Julia (2014) Varude optimeerimise võimalused hulgikaubanduses ettevõtte "Severi Kaubandus AS" näitel. [thesis] [en] Inventory Optimization in Wholesaling on the Example of Ltd. Severi Kaubandus.

[thumbnail of Lqputoo_JuliaMironova.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesolevas töös käsitleti probleemseid valdkondi varude juhtimises ettevõttes „Severi Kaubandus AS” ning tehti ettepanekuid olukorra parandamiseks. Seotud varudega ja varude juhtimisega materjali teoreetilises osas antakse ülevaade valdkonnast, mis on valitud lõputöö teemaks. Ka materjal ettevõtte tegutsemisvalkonna kohta andis parima ettekujutuse sellest, millega valitud ettevõtte tegeleb ja milliseid eesmärke omab. Diploomitöö praktilise osa eesmärgiks oli pakkuda lahendusi, mis aitaksid vähendada ettevõtte kulusid ning saavutada kasu. Selleks autori poolt tehti kaks analüüsi, mis puudutavad klientidele ettevõtte poolt pakutud sortimendi ja tellimuste tegemist. Kuna mõlemad valdkonnad otseselt mõjutavad ettevõtte tulusid, autor peab vajalikuks pöörata tähelepanu nendele teemadele. Õige sortimendi loomine on ettevõtte jaoks väga oluline. Kui kaup pakub huvi klientidele, siis ettevõtte müügitulu kaupade müügist kasvab, aga kaup pidevalt liigub ilma laos kaua hoiustamiseta. Järelikult klient saab alati värske kauba, aga laos hoiustatavad kaubakogused on optimaalsed. Seega esimese lõputöö praktilise osa eesmärgiks oli põhjaliku analüüsi alusel leida artikleid, mille edasine müük ettevõtte jaoks ei ole otstarbekas. Selle analüüsi läbiviimiseks valiti kaks suuremat gruppi artiklite nimekirjast – präänikud ja šokolaaditooted. Analüüs koosnes mitmest osast. Esiteks, arvutati välja, millise osa grupi üldisest brutokasumist moodustab igalt artiklilt saadud müügitulu. Kui see osa oli suur, võrreldes teiste artiklitega, siis toode edasist analüüsi ei nõudnud ja tasus seda edasi klientidele pakkuda. Järgmiseks sammuks oli vaadata läbi nõudlus nende toodete järele, mis on jäänud pärast eelmise analüüsi läbiviimist. Kui toode aasta jooksul klientidele huvi eriti ei pakunud, siis nõudis ta edasist analüüsi, mille eesmärgiks oli kontrollida artiklite ringluse-tulu indeksit, mis nätaks varudesse investeerimise tasuvust. Nende analüüside abil leiti 11 toodet, millistest oleks otstarbekas keelduda. See põhjustaks keskmise käibesageduse suurendamist esimese grupi puhul 13-lt 14,2-ni ja teise grupi puhul 4,7-st 5,8-le. Peale selle, laos oleks vaja vähem ruumi aeglaselt liikuva kauba ladustamiseks. Rääkides töö teisest praktilisest osast, optimaalsete tellimiskoguste õigeaegse tellimuste esitamine tarnijatele klientide tellimuste täitmiseks on väga oluline. Seega peab olema valitud otstarbekas meetod varude täiendamiseks. Selle praktilise osa analüüsi läbiviimiseks valiti tooted tarnijalt „Rübezahl Schokoladen GmbH”. Võrreldes kulusid, mis tekivad tellimiskoguse (EOQ alusel) ja tellimisperioodi (tellimus iga 3 kuu tagant ehk praegu ettevõttes kasutatav meetod kaupade tellimiseks) meetodite kasutamisel selgus, et nende artiklite jaoks on mõistlik kasutada tellimisperioodi meetodit.Tellides kaupa 3 kuuks, paigutab ettevõte varudesse liiga palju kapitali, autori poolt pakuti tellimusi esitada igakuiselt. Arvutused on näidanud, et selles olukorras säilituskulud vähenevad umbes 3 korda. Vaatamata sellele, et kogukulud peaaegu ei eristu, saab ettevõte kasu: on vaja investeerida varudesse vähem kapitali, laos on alati värske kaup ning kasvab ettevõtte paindlikus tellimuste täitmise suhtes. Ka arvutati välja iga artikli ROP ehk tellimispunkt. Autor arvab, et diplomitöö kirjutamise käigus on jõutud püstitatud eesmärkideni ja tehtud varude optimeerimise ettepanekud aitavad ettevõtet töö effektiivsuse tõstmisel ja laos optimaalsete varude taseme saavutamisel.

Abstract [en]

Inventory management is an integral part of activities that is usually performed at every warehouse owning company. As far as inventory management deals with stock that is always connected with costs, it can be argued that company’s success is based on well-organized inventory management. This thesis work consists of two parts: theoretical and practical ones. The aim of theoretical one is to introduce the chosen topic of the work. The practical one gives an overwiev of chosen company’s activity field. Besides, it consists of analysis of 2 topics, connected with Ltd. Severi Kaubandus stocks: assortment and placing of orders. Theoretical part is based on the relevant literature and Internet sources. All data for practical part is gathered from company’s reports, warehouse software and documentation. The aim of the thesis is to give improvement suggestions that would affect positively company’s work effectiveness, reduce costs and bring benefits. As far as creating the correct range for the company is very important, one of the practical thesis’s parts deals with analyzing of company’s assortment. In order to carry this analysis, out of the assortment were chosen two major groups of company’s ordered products: gingerbreads and chocolates.The analysis itself consists of several parts. First of all, every article’s gross income was calculated and compared to the other articles’ gross income. The next step of the analysis was to check the demand for those articles that are not profitable in comparison with the others. In the end, Turn-Earn Index (TEI) of these articles was also calculated. The analysis has revealed that 11 articles were not efficient enough, so it would be appropriate to refuse from them. This would lead to the increase in the average turnover rate for the first group from 13 to 14,2, and in the case of the second group from 4,7 to 5,8. As far as making of orders is concerned, it is extremely important to place the optimal quantity orders to suppliers in time in order to manage to meet the clients’ requirements. Thus, must be chosen appropriate method for stock replenishment. For this part of analysis were chosen articles provided by supplier “Rübezahl Schokoladen GmbH”. The aim of this part was to choose the model of inventory control, suitable for this group of products. After calculating costs caused by fixed-order quantity model (on the basis of EOQ) and fixed-period model (placing orders every 3 months, as far as this model is used in the company currently), it was revealed that the appropriate one in this case is fixed-period one. As far as placing orders for such big quantities requires too much investment, the author suggested to make orders every one month instead. Calculations have shown that this way is possible to reduce storage costs to 67%. Despite the fact, that the total cost almost does not change, the company has benefits: less money must be invested into stock, the goods are always fresh and, besides, company flexibility in fulfilling customers’ orders improves. After all, every article’s reorder point was also calculated and displayed on the graphs. The author believes that the established aims of the thesis has been carried out and suggestions in inventory optimization will work on, raising the effectiveness of the company and providing optimal inventory levels in the warehouse.

Item Type: thesis
Advisor: Ain Tulvi
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Working Life > Sales
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Julia Mironova
Date Deposited: 20 Jun 2014 07:59
Last Modified: 04 Sep 2019 09:34
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/438

Actions (login required)

View Item View Item