Müügi suurendamine läbi internetiturunduse tehnikate MiisuMiisu OÜ näitel

Tarkus, Oliver (2019) Müügi suurendamine läbi internetiturunduse tehnikate MiisuMiisu OÜ näitel. [thesis] [en] Increasing Sales through Internet Marketing Techniques via MiisuMiisu OÜ.

[thumbnail of Tarkus.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Other (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (78kB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks oli ettevõttele MiisuMiisu OÜ teha ettepanekuid, kuidas saaks läbi erinevate internetiturundusetehnikate veebilehel müüki suurendada. Ettevõtte põhiliseks probleemiks oli see, et turundustegevusi ei tehtud teadlikult ja täpne ülevaade turundustegevustest veebilehel puudus. Internetiturunduse koha pealt keskenduti rohkem veebilehele, mis on suuresti tähelepanuta jäetud. Esimeses peatükis keskenduti ettevõttele MiisuMiisu OÜ. Töö autor tutvustas ettevõtte tooteid, tegi intervjuu ettevõtte tegevjuhiga visiooni ja missiooni osas, selgitas välja varasemalt tehtud turundustegevused. Selgus, et internetiturunduse koha pealt ei ole ettevõte väga palju teinud, mis tuli välja analüüsides MiisuMiisu OÜ veebilehte. Analüüsiti konkurentide veebilehti, et saada parem ülevaade, mida konkurendid hästi teevad ja mida võiks ettevõte enda koduleheküljel kasutusele võtta. Konkurentsianalüüsist tuli välja, et ettevõtte veebileht ei ole turvaline, mis on suureks põhjuseks, miks paljud veebilehelt tooteid ei osta. Sellest ei olnud ettevõte teadlik. Teises peatükis käsitleti veebilehe optimeerimist. Antud peatükis rääkis autor SEO olulisusest, kuidas veebilehe optimeerimine aitab rohkem kliente veebilehele saada ning tõi välja erinevad viisid, kuidas optimeerida veebilehte nii lehesiseselt kui ka leheväliselt. Rohkem keskenduti veebilehe sisesele optimeerimisele, et ettevõte oleks paremini nähtav otsingumootorites nagu Google jne. Kolmandas peatükis keskenduti veebilehe konversioonimäära suurendamisele. Autor sai teada, et ettevõte ei ole varasemalt konversioonimäära mõõtnud. Teades, et varasem kogemus ettevõttel puudub, uuris autor erinevaid viise, kuidas saaks ettevõttel konversioonimäära paremaks muuta läbi HTTPS´i, Facebook Retargeting´i, Mailchimpi, uudiskirjade ning blogidega. Neljandas peatükis tehti ettepanekuid, kuidas müüki suurendada. Autor soovitab järgida järgmisi soovitusi: 1) optimeerida veebilehte; 2) tegeleda e-maili turundusega; 3) blogi kirjutada. Igas ettepanekus on täpselt lahti seletatud, mida teha tuleks ja edaspidi saab antud alateemas käsitletut veelgi rohkem süvitsi edasi uurida. Ettevõttel on ettepanekute tulemusena palju lihtsam teha turundusstrateegiaid, kuna selle tulemusena näeb hästi ära ettevõtte müügistatistika Google Analyticus.Viimasena toob autor välja müügikasvuprognoosi. Kui eelnevalt välja toodud ettepanekud on vastu võetud ja neid ka rakendatakse, siis näeb autor, et ettevõttel on võimalus kasvatada oma müügikäivet vähemalt 30%.

Abstract [en]

The purpose of this thesis was to find solutions for the company MiisuMiisu OÜ to boost sales through online marketing. The main problem of the company was that the marketing activities were not conscious and the exact overview of marketing activities on the website was lacking. In Internet marketing, the focus was more on the website that has been largely overlooked. The first chapter focused on MiisuMiisu OÜ. The author of the thesis outlined the company's products, interviewed the CEO to find out the vision and mission and previously done marketing activities. It turned out that the company did not do much Internet marketing, which came out from the analysis of MiisuMiisu OÜ website. The competitor´s websites were analysed to get a better overview of what the competitors are doing well and what the company could use on its website. The competition analysis revealed that the company´s website is not secure, which is the reason why many of the products on the website are not bought. The company didn´t know about that. The second chapter was about optimizing the website. In this chapter, the author talked about the importance of SEO, how website optimization helps to get more customers to the website and brought out different ways how to optimize the website both inside and outside. The focus was more on the website optimization part to make it more visible in search engines like Google etc. The third chapter focused on increasing the conversion rate of the website. The author learned that the company had not previously measured the conversion rate. Knowing that the company has no previous experience, the author explored different ways the company could improve the conversion rate through HTTPS, Facebook Retargeting, Mailchimp, newsletters and blogs. In chapter 4 it was proposed on how to increase sales. The author suggests following these recommendations: 1) optimizing the site; 2) working on email marketing; 3) writing a blog. Each proposal explains exactly what should be done and is further explored in sub-chapters. As a result of these proposals, the company can conduct marketing strategies in an easier manner, as it results in an overview of the company's sales statistics in Google Analytic. Lastly, the author brings out the sales growth potential. Once the proposals outlined above have been adopted and implemented, the author sees that the company has the opportunity to grow its sales by at least 30%.

Item Type: thesis
Advisor: Kiis Helen
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Oliver Tarkus
Date Deposited: 06 Jun 2019 07:32
Last Modified: 26 Aug 2019 12:15
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4376

Actions (login required)

View Item View Item