Tiirisule tee elamurajooni elektriprojekti koostamine vastavalt lähteülesandele

Andres, Pukka (2019) Tiirisule tee elamurajooni elektriprojekti koostamine vastavalt lähteülesandele. [thesis] [en] Tiirisule road residental area electricity project according to source assigment.

[thumbnail of AndresPukka_Lõputöö_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of AndresPukka_Lõputöö_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Lõputöö käigus koostati elektriprojekt Tiirisule teele rajatavale elamurajoonile vastavalt lähteülesandele. Elektriprojekt on tehtud arvestades tellija nõudeid ja kehtivaid standardeid. Elamute liitumispunktid ehitatakse välja 3x6 A suuruste peakaitsmetega, mis on selgelt liiga väikesed. Elamurajooni arendaja huvi oli, et elektrivõrk võimaldaks tulevikus elamute liitumispunktide peakaitsmeid suurendada kuni 3x32 A suuruste peakaitsmeteni. Perspektiivi ja arendaja huvi silmas pidades teostati elektrotehnilised arvutused arvestades ka suuremaid peakaitsmeid ja veenduti, et elektrivõrk suudaks katta tulevikus suurma koormuse. Lõputöö teises peatükis, mille sisuks on madalpingevõrgu projekteerimine, on kirjeldatud valitud elektriseadmestikku ja projekteeritud elektripaigaldisi. Liinide ja paigaldiste kaitseks liig- ja lühisvoolude eesti kasutatakse sulavkaitsmeid. Selgitatud on sulvakaitsmete ehitust ja tööpõhimõtet. Lisaks on arvutatud välja pingelangud liitumispunktides ja koormusvoolud kaabelliinides, tagamaks töökindel ja nõuetekohane elektrivõrk. Kolmandas peatükis on toodud välja projekteeritud võrgu lühisvoolude arvutused, mis on koostatud liinilõikude kaupa. Ühefaasiliste lühisvoolude leidmiseks on arvutatud iga kaabelliini näivtakistus suurmal lubatud töötemperatuuril. Lisaks on tehtud kindlaks, et lähteandmetes antud tranformaator suudab katta elamurajooni koormuse. Kesk- ja madalpinge maanduspaigaldisetele esitatavaid nõudeid kirjeldataud samuti kolmandas peatükis Kolmanda peatüki lõpus on koostatud tabel, kus on toodud välja liitumiste maksumused mõlema lahenduse korral ja rahasumma, mis arendaja 3x6 A liitumiste arvelt kokku hoidis. Lõputöö autoril oli isiklik huvi saada elektrivõrkude projekteerimise valdkonnas kogemusi. Lõputöö käigus saadi uusi kogemusi ja teadmisi kesk- ning madalpingevõrkude osas, mis tulevad kasuks peale kooli lõpetamist tööturule siirdumisel. Autoril on huvi jätkata antud valdkonnas enda täiendamisega ning koostada huvitavaid projekte ka tulevikus.

Abstract [en]

During the thesis, an electricity project was prepared for a residential area to be built on Tiirisule tee according to the initial task. The electrical project has been made in accordance with the customer's requirements and current standards. Residential connection points will be built with 3x6 A main protectors, which are clearly too small. It was in the interest of the developer of the residential area that the power grid would in future allow the main protectors of the connection points of the dwellings to be increased to 3x32 A main protectors. In view of the perspective and the interest of the developer, the electrotechnical calculations were also carried out with larger head protectors and it was ensured that the electricity network could cover a larger load in the future. The second chapter of the thesis, which consists of low voltage network design, describes the selected electrical equipment and designed electrical installations. To protect lines and installations, Estonian fuses are used for overcurrent and short-circuit current. The construction and operation of the fuse protectors are explained. In addition, voltage drops at the connection points and load currents in the cable lines have been calculated to ensure a reliable and proper electrical network. The third chapter presents the calculations of the short circuit currents designed by line sections. The impedance of each cable line at a high allowable operating temperature has been calculated for singlephase short-circuit currents. In addition, it has been established that the transformer provided in the source data can cover the load in the residential area. The requirements for medium and low voltage ground installations are also described in the third chapter. At the end of the third chapter, a table has been compiled which shows the cost of joining both solutions and the amount of money that the developer saved from the 3x6 A subscriptions. The author of the thesis had a personal interest in gaining experience in the field of electricity network design. During the final thesis, new experiences and knowledge were acquired in the medium and low voltage networks, which will benefit after graduation when entering the labor market. The author has an interest in continuing to develop his own field in this field and to draw up interesting projects in the future

Item Type: thesis
Advisor: Valmar Ott
Co-advisor: Mandre Andres
Subjects: Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Electrical Engineering
Depositing User: Andres Pukka
Date Deposited: 06 Jun 2019 06:53
Last Modified: 26 Aug 2019 07:53
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4362

Actions (login required)

View Item View Item