Klaasriidest kere-ja sisupaneelide tootmistehnoloogia ning koostamine nobe auto näitel

Ilves, Jonar (2019) Klaasriidest kere-ja sisupaneelide tootmistehnoloogia ning koostamine nobe auto näitel. [thesis] [en] Glassfiber body and interior manufacturing technology and assembly with Nobe car example.

[thumbnail of Ilves_ME81_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 30 May 2029.

Download (2MB)

Abstract

Läbiviidud lõputöö baasettevõtteks oli Silberauto Eesti AS arenduse osakond, mille peamiseks eesmärgiks on tehnilise toe pakkumine Silwi Autoehituse AS-ile, prototüüpide loomine ja inseneriteenuse osutamine. Lõputöö eesmärgiks oli valmistada Nobe elektriautole esimene terviklik prototüüp kere kest ja kogu sisustus, mida oleks võimalik sobitada eelnevalt koostatud toruraamile. Kliendi esitatud nõuete täitmiseks toodeti ja liideti üheksateistkümmend erinevat detaili. Esimeses peatükis tutvustati lähemalt ettevõtet, kus lõputöö läbi viidi. Samuti anti üldine ülevaade ettevõtte tegevusaladest ning koostööpartnerist. Teises peatükis kirjeldati kliendi esitatud lähteülesannet, milleks oli terviklik Nobe auto kere ning sisustuse detailid. Töö autor andis ülevaate võimekuse hindamisest, arendusprojekti läbi viimisest, hinnapakkumise moodustamisest ning töö etappidest. Kolmandas peatükis tutvustati erinevate tootmismeetodite testimist ning nende hulgast sobiliku valiku tegemist kliendile. Alternatiivmeetodite uurimise abil määrati kindlaks klaasriidest detailide, nende jaoks vajalike vormide ja hilisema ühendamise tootmistehnoloogia. Samuti toodi välja arendusprojekti raames kasutatud seadmed ja abivahendid. Neljandas peatükis selgitati kogu valitud tehnoloogia rakendamist Nobe auto esiosa näitel. Autor kirjeldas detailselt ühe detaili valmimist alates esialgse mudeli kättesaamisest kuni kliendile üleandmiseni. CAD/CAM mudelite, simulatsioonide ja analüüside läbiviimiseks kasutati Siemens NX 12 tarkvara, mille abil on võimalik üles ehitada tõhus lõikeparameetrite raamatukogu ja automatiseerida kogu edasist protsessi. Viiendas peatükis toodi välja Nobe esiosa detaili valmimise maksumus ja üldised töö käigus kasutatud materjalide ja teenuste hinnad. Kliendi konfidentsiaalse informatsiooni jagamise vältimiseks ei avaldata projekti tegelikku kogumaksumust. Lõputöös püstitatud eesmärk sai autori poolt valitud tootmistehnoloogiatega edukalt täidetud. Kere ja sisustuse detailid on paigaldatud Nobe auto raamile ning esimene prototüüp on hetkeseisuga sõiduvõimeline ja osalenud Genfi autonäitusel. Lõpptulemus valmis õigeaegselt ning vastas kliendi nõudmistele.

Abstract [en]

The following thesis Glassfiber body and interior manufacturing technology and assembly with Nobe car example was carried out at the development department of Silberauto Eesti AS, whose main objective is to offer technical support to Silwi Autoehituse AS, creating prototypes and providing engineering services. The aim of the thesis was to prepare the first complete prototype body shell for Nobe electric car and all the interior that could be matched to the pre-assembled tube frame. Nineteen different details were produced and merged to meet the customer requirements. The first chapter introduced the company where the thesis was conducted. Also, a general overview of the company's activities and cooperation partner was given. The second chapter described the initial task presented by the client, which were the details of the Nobe car body and interior. The author of the thesis gave an overview of the capability assessment, the implementation of the development project, the formation of the price offer and the planned stages of the work. In the third chapter, the testing of various production methods and the selection of a suitable choice for the customer were introduced. Investigation of alternative methods was used to determine the production technology of glassfiber parts, the molds needed for them, and the subsequent joining. The equipment and aids used in the development project were also introduced. The fourth chapter explains the application of all selected technology on the example of the front of the Nobe car. The author described in detail the completion of one detail from receipt of the original model to handing over to the customer. For the CAD / CAM models, simulations and analyzes, the Siemens NX 12 software was used to build an efficient library of cutting parameters and automate the entire process. The fifth chapter outlined the cost of completing the Nobe front piece and the overall cost of materials and services used in the work. The actual total cost of the project will not be disclosed in order to avoid client's confidential information being shared. The goal set in the thesis was successfully fulfilled by the production technologies chosen by the author. Body and interior details are mounted on the Nobe car frame, and the first prototype is now on the road and has taken part in the Geneva Motor Show. The end result was completed on time and fulfilled the customer requirements.

Item Type: thesis
Advisor: Peter Šverns
Co-advisor: Mossov Johannes
Subjects: Mechanical Engineering > Engineering Materials > Composites, Coatings, and Plastics
Mechanical Engineering > Engineering Materials
Mechanical Engineering > Production Engineering and Technology
Mechanical Engineering > Product Development
Divisions: Institute of Engineering > Mechanical Engineering
Depositing User: Jonar Ilves
Date Deposited: 05 Jun 2019 12:41
Last Modified: 05 Jun 2019 12:41
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4348

Actions (login required)

View Item View Item