Noja Power Mastivõimsuslüliti eelised ja heakskiit

Salo, Sander (2019) Noja Power Mastivõimsuslüliti eelised ja heakskiit. [thesis] [en] Noja Power recloser advantages and approval.

[thumbnail of Sander_Salo_2019_Lõputöö_PDF.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (623kB)

Abstract

Elektrienergia jaotamisega ja tarbimisega on seotud palju erinevaid tehnilisi seadmeid. Elektrienergia ülekandmiseks ja jaotamiseks on elektri tarbijale loodud elektrivõrgud, mille sektsioneerimiseks kasutatakse erinevaid seadmeid ning vahendeid. Jaotusseadmed tagavad inimestele elukeskkonnas elektrienergia lakkamatu ühenduse ja tarne. Elektrivõrguettevõte jaoks on oluline tarbijale tagada pidev elektrivarustuskindlus. Kasutatakse erinevaid lahendusi ja seadmeid, mis vähendaks rikete ning katkestuste mõju elektrivõrguettevõtte klientidele. Selleks, et vähendada tekkivate rikete ja katkestuste mõju on vaja teha elektrivõrguettevõttel, kelleks peamiselt on Eestis OÜ Elektrilevi suuri investeeringuid elektrivõrgu seadmetele ja põhimaterjalidele. OÜ Elektrilevi investeeringuid tehes elektrivõrguseadmetele ja põhimaterjalidele järgib eelkõige seda, et hangitavad seadmed ja materjalid vastaks enda võrguettevõtte nõuetele, standartidele ja ühilduksid võrguga. Elektrivõrguseadmete ja materjalidega tegelev müügi ning ostu ettevõte soovib võrguettevõttele pakkuda uuenduslikke uusi tooteid elektrivõrgu kvaliteedi parandamiseks riigihangel on vaja enne seda saada tootele võrguhaldaja heakskiit. Heakskiit tagab selle, et võrguettevõtte, kes hakkab oma hallatavas taristus kasutama seadet või materjali on tõestus ja kinnitus, et antud vahend kvaliteetne ja vastab nende nõudele. Elektriseadmete ja materjalide riigihangel kui pakud toodet, mille on olemas heakskiit ning oled teinud hankel eduka pakkumise hinna poolest siis oled võitnud õiguse sõlmida võrguettevõttega leping, millega oled pakutava toote varustaja aga ka vahendaja neile. Heakskiitu saada uuele tootele, mille vahendaja oled tuleb aga olla kursis oma toote eelistega ning võrguettevõtte nõudega. Varustaja eesmärk on pakkuda oma toode ostajatele tehnilist tuge, et rahuldada kliendi vajadused ja leida parimad lahendused probleemide korral. Töö eesmärgiks oli anda ülevaade, milline keskpinge jaotusseade on mastivõimsuslüliti ning tutvustada võrguettevõtte heakskiitunõudeid mastivõimuslülititele aga selgitada, miks peaks eelistama tootja Noja Power mastivõimsuslülitit OÜ Elektrilevi oma uuel mastivõimsuslülitite riigihankel. Töö on koosneb viiest teema peatükist. Esimeses teema peatükis antakse ülevaade, milline keskpinge jaotusseade on mastivõimsuslüliti. Teine teema peatükis põhjendatakse, miks võtta kasutusele tootja Noja Power mastivõimsuslüliti ning kes on konkurendid. Kolmandas teema osas kirjeldatakse Noja Power toote eeliseid võrreldes konkurentidega. Neljandas teema osas on välja toodud võrguettevõtte OÜ Elektrilevi esitavad nõuded heakskiidu saamiseks, et toodet saaks pakkuda riigihankel kui on saavutatud võrguhaldaja heakskiit. Viimases teema peatükkis on räägitud sellest, kui on saavutatud lõpuks heakskiit mastivõimsuslülitile ja millised on lisaks kaasnevad nõuded ja kohustused, mida peab järgima mastivõimsuslüliti juures. Hea ja selge ülevaate saamiseks tekstile toetuseks lisatud teemat käsitlevad illustratsioonid. Lugeda ja tutvuda Noja Power mastivõimsuslüliti tehniliste eelistega, mõistad, miks on vaja tuua Eesti elektrivõrgu kasutusele selline seade. Lisaks andis pidev suhtlus Noja Power toote esindajaga kindlus tunde ja teadmisi, et mastivõimsuslülitite abil on võimalik rajada ohtu ning kasutus mugavuselt innovaatiline taristu OÜ Elektrilevil tulevikus. Võrguettevõtte on huvitatud uutesse elektriseadmetesse investeerides kulutama finantse korrapäraselt ja kindla plaani järgi. Neid põhimõtteid järgides tagab sellega oma haldava taristu pika säilimise, töökindluse ja arvestab keskkonda mõjutavaid ohte, kui kasutab uuenduslike ja mitme funktsionaalseid seadmeid võrgu talituses. Muidugi peaks eelistama selliseid seadmeid, mis on kvaliteetsed ning inimestele ohutud ja saaks kasutada sellistes keskkondades, kus ligi pääs seadmele on raskendatud. Kindlasti kui soovitakse saada uut mitmekülgset toodet oma põhielektriseadmete ja materjalide nimistusse, peaks saama seda kasutada kõiki tüüpi elektriliinidel, mida võrgus kasutatakse elektrienergia tarneks tarbijatele, et tagada neile pidev elektritoide. Antud hetkel oleks Noja Power firma mastivõimsuslüliti ehtne tõestus, et on mitmekülgselt kasutatav toode nii õhu kui ka kaabelliinidel. Lõputöö käigus selgus see tõsi asi, et heakskiidu saamise protsessi käigus on tulnud ette bürokraatia ja tehnilisi probleeme, mille tõttu on hakanud venima heakskiit Noja Power mastivõimsuslüliti jaoks. Kindel on see, et selle aasta lõpuks saab kindlasti saavutatud heakskiit Noja Power tootele. Kuna heakskiitu tunnistuse saamine on aega nõudev ning nõuab palju tähelepanu tehnilistele detailidele siis on ennatlikult vara rääkida heakskiidust antud mastivõimsuslülitil.

Abstract [en]

There are many different technicalities involved in electricity distribution and consumption devices. Electricity is transmitted to the consumer for the transmission and distribution of electricity in the electrical grid using different equipment for the separation and means. It is important for the grid company to ensure for the consumers continuous electricity connection. Various solutions and devices are used which would reduce the impact of failures and interruptions in the electricity grid's customers. In order to reduce the failures in electricity grid have to invests new products. OÜ Elektrilevi investing in electricity grids and basic materials, in particular, follow on to procure equipment and materials meet the requirements standards of our electricity grid operator compatible with the network. If you want to sales new products in the electrical grid you have to get approval by electricity grid company. When you get approval for a new product . However, you need know to be aware of the benefits and uses of your product .Supplier the goal is to provide your product buyers with technical support to meet the needs of this customer needs and find the best solutions to problems. The purpose of my thesis is to give an overview of Noja power recloser switch advantages and what you need when you want to get approval by electricity grid company OÜ Elektrilevi. The work consists of five parts. The first part gives an overview of recloser switch. The second part justified why reasons use Noja Power recloser switch. The third part provides an overview of Noja power recloser switch advantages. In the fourth part electricity grid company OÜ Elektrilevi submit claims for approval for recloser. The last chapter of the topic has been talked about when the ultimate power switch is finally approved and what it is in addition, there are requirements and obligations that must be met by the recloser switch. The approval for reclosers has been composed to ensure Elektrilevi’s power grid obtains equipment and key materials, which are functionally fit and compatible, have a long service life, are reliable, have optimal features and maintenance needs and are environmentally-friendly. If you want to get new a versatile product in your core electrical appliances and materials list should be able to use it on all types of power lines used on the electricity grid to supply electricity to consumers to provide them with continuous power. At this point, there would be Noja Power firm's mast power switch is a genuine proof of being a versatile product so air and cable lines.

Item Type: thesis
Advisor: Jaanus Ojangu
Subjects: Mechanical Engineering > Electrical Engineering and Electrical Equipment > Energy Technology and Automation
Divisions: Institute of Engineering > Electrical Engineering
Depositing User: Sander Salo
Date Deposited: 06 Jun 2019 06:40
Last Modified: 26 Aug 2019 07:37
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4346

Actions (login required)

View Item View Item