Elektriprojekti ekspertiis Tuvi tänav 7, Rakvere linna liitumisprojekti näitel.

Simso, Siim (2019) Elektriprojekti ekspertiis Tuvi tänav 7, Rakvere linna liitumisprojekti näitel. [thesis] [en] Expertise of electrical project on the example of Tuvi Street 7, Rakvere City accession Project..

[thumbnail of Siim Simso Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Probleemiks oli küsimus, kas käesolev elektriprojekt vastab kehtivatele määrustele ning standarditele. Lõputöös koostati elektriprojekti ekspertiis Tuvi tänav 7, Rakvere linna liitumisprojektile. Enne ekspertiisi tutvustati ehitusekspertiisi nõuded ja tingimusi. Toodi välja mis põhjendustel tuleb teha ekspertiisi ja mis on ekspertiisi tegemise nõuded. Samuti tutvustati lühidalt projekti ning projektis tehtavaid ülesandeid. Ekspertiisi tegemise käigus toodi välja vead ja tähelepanekud. Vigade puhul toodi välja põhjendus ning võimalike tulevasi probleeme seoses tehtud veaga. Soovituste käigus pakuti välja ekspertiisi tegija arvamust projekti viimistlemiseks. Ekspertiisi kokkuvõtval lõpphinnangul toodi välja projektile saatuslikuks saanud vead, mille tõttu ei saanud projekt läbi ekspertiisist. Lõputöö autori üheks eesmärgiks ja põhimõtteks oli saada ehitusekspertiisi koostades kogemusi ning teadmisi, mis aitavad pärast lõpetamist paremini siduda elektriprojektide projekteerimis valdkonnaga ja annab eelise tööturul. Lõputöö kirjutamisel puutus autor kokku erinevate seadusandluste ning standardite ja Elektrilevi OÜ normdokumentidega. Autor soovib jätkata enda harimist seoses projekteerimisega energeetika valdkonnas ning teha oma panus tulevastele elektriprojektidele.

Abstract [en]

The problem was whether the electricity project in hand meets the regulations and standards in force. In the graduation thesis, the electrical project expertise was drafted Tuvi street 7, Rakvere City accession project. The requirements and conditions for building expertise were introduced prior to the assessment. Reasons were brought out in which cases there was a need for building expertise and what were requirements for conducting said expertese. Project itself and project tasks were also introduced. Errors and observations were made in the course of the examination. In the case of errors, a justification was provided and possible future problems with the mistake on hand. In the course of the recommendations, an expert opinion was proposed to finalize and smooth out the project. In the final assessment of the expertise, the flaws that were fatal to the project were highlighted and the project did not pass through the expertise due to those flaws. For the author of this graduation thesis, one of the goals and principles was to gain experience and knowledge in building expertise, which helps to better relate the engineering field of electrical projects after graduation and gives an advantage in the labor market. When writing the thesis, the author touched on various legal acts and standards alongside the normative documents of Elektrilevi OÜ. The author wants to continue his education in the field of electrical enginnering and to contribute to future electricity projects.

Item Type: thesis
Advisor: Valmar Ott
Co-advisor: Rannar Palm
Subjects: Working Life > Data and Word Processing
Construction > Building Construction > Building Construction and Design > Electrical Supply and Automation
Working Life > Project Management and Document Processing
Other
Divisions: Institute of Engineering > Electrical Engineering
Depositing User: Siim Simso
Date Deposited: 06 Jun 2019 06:35
Last Modified: 26 Aug 2019 12:18
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4327

Actions (login required)

View Item View Item