Sisustuselementide tootmis- ja müügiettevõtte HallRuut OÜ äriplaan

Umbjärv, Mari (2019) Sisustuselementide tootmis- ja müügiettevõtte HallRuut OÜ äriplaan. [thesis] [en] Business Plan of HallRuut OÜ, a Manufacturing and Sales Company of Interior Design Elements.

[thumbnail of Umbjärv_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2029.

Download (747kB)
[thumbnail of Lisad] Archive (ZIP) (Lisad) - Supplemental Material
Restricted to repository personnel only until 1 June 2029.

Download (78kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 June 2029.

Download (184kB)

Abstract

Autor valis lõputöö teemaks „Sisustuselementide tootmis- ja müügiettevõtte HallRuut OÜ äriplaan.“ Antud töö eesmärgiks oli koostada ettevõtte äriplaan, mis tegeleb sisustuselementide tootmise ja müügiga. Lisaks soovis autor töö käigus välja selgitada, et kuidas toimub ettevõtlus Eestis, milline on turg antud valdkonnas ja kas autor on valmis sellisel viisil hakkama väikeettevõtjaks. Äriplaani luues arvestas autor, et arvatavasti väikeettevõtjana kiiresti selles valdkonnas tohutut kasumit ei teeni, kuid peamine eesmärk on pakkuda kliendile väärtust ja kvaliteetseid sisustuselemente. Lõputöö alguses uuris autor, kuidas ja millistel tingimustel on võimalik Eestis ettevõtjaks hakata ning selgus, et tegelikult on ettevõtjana alustamine üsna lihtne ja mitte aeganõudev protsess. Kogu juriidiline pool on võimalik vormistada kodus ja vaja läheb selleks vaid ID-kaarti, interneti ja algkapitali/osakapitali (2 500 €). Üldiselt hindab autor, et ettevõtte loomine on Eestis tehtud üsna lihtsaks ja kõik vajalik info on internetist leitav. Mööblitootmise ja sisustuselementidega tegutsedes tuleb olla pidevas konkurentsis, sest sarnaseid ettevõtteid on Eestis ja ka välismaal on tegelikult palju. Lisaks pakuvad konkurentsi ka erinevad e-poed, sest tänapäeval on läbi e-poe ostmine muutunud suureks trendiks. Äriplaanis kirjeldas autor ettevõtte äriideed, missiooni, visiooni ja eesmärke. Lisaks kirjeldas toodet, tootmisprotsesse ja hinnakujunduse aluseid. Seejärel planeeris autor turundusplaani, selgitas, milliseid kanaleid kasutatakse ettevõtte reklaamimiseks ja viimases osas viis autor läbi riskianalüüsi, koostas ettevõtte käivitamise tegevuskava ja koostas finantsplaani. Autori poolt läbi viidud riskianalüüsi ja finantsplaani põhjal saab järeldada, et äriplaan on edukas. Suureks plussiks antud ettevõtte loomisel on ka see, et ei ole vajadust võtta pangast laenu ja sellest tulenevalt ei teki ettevõtet luues suuri riske. Juba esimese viie kuuga suudetakse teenida kasumit, mis on esialgu küll väike, kuid siiski jäädakse selle juures plussi.

Abstract [en]

The aim of this thesis is “Business plan of HallRuut OÜ, a manufacturing and sales company of interior design elements”. In addition, the author wanted to find out how entrepreneurship works, what is the current market situation in this field in Estonia and whether the author is ready to start a business. By creating the business plan, author was aware that by running the small business, she would not earn huge profit quickly in this area. Nevertheless the main goal for the author will be to provide value and high quality furnishings to the customers. In the beginning of the thesis author examined how and by which conditions it is possible to become an entrepreneur in Estonia. Turned out that starting up as enterpriser is quite simple and not time-consuming process. The whole legal part can be formalized at home and only ID card, internet and start-up capital (2 500 €) are required. In general the author concludes that the process of creating a company has been made quite simple in Estonia and all necessary information can be found from the internet. While operating furnishing elements there must be constant competition because there are many similar companies in Estonia and also many abroad. In addition, various e-shops also add competition, because nowadays buying online has become a big trend. In the business plan the author described the company’s business idea, mission, vision and goals. Furthermore the product, production processes and pricing bases were described. After this the author planned a marketing plan and explained which channels were used to advertise the company. In the last part author carried out a risk analysis, assembled a business start-up plan and prepared a financial plan. Based on the author’s risk analysis and financial plan estimations, it can be concluded that there is high potential for the success of the business plan. Another great advantage of creating a business is that there is no need to take a loan from bank and therefore the company does not have additional financial risks. Based on estimations company produces profit it already in the first five months.

Item Type: thesis
Advisor: Helen Kiis
Subjects: Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Other
Mechanical Engineering > Product Development
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Mari Umbjärv
Date Deposited: 06 Jun 2019 07:31
Last Modified: 06 Jun 2019 07:31
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4321

Actions (login required)

View Item View Item