Erinevate koagulantide efektiivsuse hindamine Ülemiste veepuhastusjaamale

Laaster, Sander (2019) Erinevate koagulantide efektiivsuse hindamine Ülemiste veepuhastusjaamale. [thesis] [en] Assessing The Efficiency of Different Coagulants For The Ülemiste Water Treatment Plant.

[thumbnail of Erinevate Koagulantide Efektiivsuse Hindamine Ülemiste Veepuhastusjaamale.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (68kB)

Abstract

Käesoleva töö käigus uuriti kuue erineva koagulandi sobivust Ülemiste järve veele. Autor uuris antud koagulantide puhul toorveest hägususe-, UV-absorptsiooni-, PHT-, TOC- ning alumiiniumi eemaldamise efektiivsust. Töö käigus andis autor üldise ülevaate joogiveetöötlusest ning põhjalikuma ülevaate Ülemiste veepuhastusjaama joogiveetöötlusest. Samuti anti töös ülevaade veepuhastusjaama pilootseadme tööst ja sellele eelnevate potikatsete läbiviimisest. Töö eesmärgiks oli uurida erinevate koagulantide sobivust Ülemiste järve toorveele lähtuvalt Ülemiste veepuhastusjaamas kasutusel olevast tehnoloogiast. Selleks viis autor kõigepealt läbi potikatsed, millega välistati nelja kemikaali sobivus järveveele. Seejärel katsetati potikatsetes häid tulemusi näidanud kahte koagulanti veepuhastusjaama pilootseadmel. Antud katsete käigus saadud tulemusi analüüsiti ning tehti vastavad järeldused. Saadud tulemuste analüüsil selgus, et pilootseadmel katsetatud kemikaalid andsid üksteisele sarnaseid tulemusi, kuid kemikaal nr. 3 tulemused olid võrdluses kemikaal nr. 5-ga katsete vältel stabiilsemad. Siiski selgus, et mõlema kemikaali puhul on tegu koagulandiga, mis teoorias sobib Ülemiste veepuhastusjaama veepuhastusprotsessi. Autor leiab, et töö eesmärk sai täidetud. Esialgsete katsete käigus välistati nelja kemikaali sobivus edasisteks katseteks ning väljavalitud kemikaalide puhul leiti, et puhastusefektiivsus Ülemiste järve veele on kõrge. Samuti on saadud tulemusi võimalik tulevikus tehtavates katsetustes kasutada võrdlusena.

Abstract [en]

The subject for the thesis of Assessing The Efficiency of Different Coagulants For The Ülemiste Water Treatment Plant was to study the suitability of six different coagulants for the water in Lake Ülemiste. The removal efficiency of turbidity, UV absorption, PHT, TOC and aluminium from raw water were studied for different coagulants. In the course of the work, the author gave a general overview of drinking water treatment and a more thorough overview of drinking water treatment at the Ülemiste water treatment plant. The work also gives an overview of the pilot plant of the water treatment plant and the conducting of jar tests prior to moving on to the pilot plant testing. The aim of this work was to study the suitability of various coagulants for the raw water of Lake Ülemiste based on the technology used at Ülemiste water treatment plant. To do this, the author first carried out jar tests to exclude the suitability of four coagulants for the raw water. Two coagulants that had the best results were then chosen to test on the pilot plant. The results obtained from the experiments were then analyzed and conclusions were drawn. Analysis of the results showed that the chemicals tested on the pilot device yielded similar results, but the results of the chemical no. 3 were more stable in comparison to chemical no. 5. However, it turned out that both of the chemicals are theoretically suitable for the water treatment processes of Ülemiste water treatment plant. The author finds that the purpose of the work was fulfilled. During the preliminary testing, the suitability of four chemicals for further testing were excluded. For the selected two chemicals, the cleaning efficiency for the raw water of Lake Ülemiste was found to be high. The results obtained can be used in future experiments as a reference.

Item Type: thesis
Advisor: Martin Haug
Co-advisor: Oliver Kalda
Subjects: Environmental Technology
Environmental Technology > Technology and Waste Management > Drinking and Waste Water Processing and Networks
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Environmental Technology and Management
Depositing User: Sander Laaster
Date Deposited: 04 Jun 2019 13:10
Last Modified: 26 Aug 2019 12:16
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4319

Actions (login required)

View Item View Item