Tööprotsessi efektiivsuse tõstmise võimalused ja analüüs Reval Takso OÜ näitel

Tintse, Timo (2014) Tööprotsessi efektiivsuse tõstmise võimalused ja analüüs Reval Takso OÜ näitel. [thesis] [en] The Possibilities and Analysis of Increasing Work Process Efficiency Based on the Example of Reval Takso OÜ.

[thumbnail of Timo Tintse.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 15 May 2024.

Download (1MB)

Abstract

Töö eesmärgiks oli kaardistada praeguse tööprotsessi kitsaskohad ning tuua välja alternatiivsed lahendused, mis aitaks ületada olemasolevaid probleeme, tõstes tööprotsessi efektiivsust. Raadiosidel põhinev tööprotsess on muutunud ettevõtte edasisele arengule takistavaks teguriks ja uue tõuke saamiseks vajati muudatusi praegusele töökorraldusele. Sissejuhatuses on seatud eesmärk, kas uuenduslikud meetmed kõrvaldavad praegused kitsaskohad ja aitavad tõsta töö efektiivsust. Vastuseni jõudmiseks on kaardistatud probleemsed kohad, valitud alternatiivsete lahenduste seast välja parim hankija ning viidud läbi testperiood, et saadud andmeid analüüsides langetada tuleviku jaoks õigeid otsuseid. Testperioodi ajal analüüsiti andmeid jooksvalt ning õige pea oli selge, et süsteemi korralikul sissetöötamisel paraneb taksode läbisõidukasutamise koefitsent, väheneb distants kliendini ja langeb kõnekeskuse töökoormus. Andmete analüüsile järgnenud arvutused näitasid ühe kuu reaalset rahalist säästu kogusummas 976,64 eurot, mis tulevikus kindlasti kasvab, kuna süsteem ei ole praegu lõplikult sisse töötanud. Aastane rahaline sääst uue lahenduse kasutusele võtmisega on vähemalt 11719,64 eur. Tähtsaim on ära kasutada võimalus anda uue lahendusega tõuge ettevõtte arengule. Analüüsist võib järeldada, et ettevõte on õigel teel autopargis läbiviidava uuenduse osas, minnes bensiinimootoriga autodelt üle CNG surugaasiga autodele. Positiivseks üllatuseks oli nutitellimuste kiire kasv, mis tulevikus kindlasti veelgi suureneb. Sellega väheneb kõnekeskuse töökoormus ning see loob soodsa võimaluse kasvatada kõnekeskuse tellimuste mahtu. Samuti väheneb taksode kohalesõit kliendini, sest klient saab nutitellimusega tellida endale kõige lähema takso. Kõnekeskuse ühele tellimusele kuluv aeg on peaaegu võrdsustunud raadioside lahendusega ja korraliku kliendibaasi sissetöötamisel kulub kõnekeskuses ühele tellimusele veelgi vähem aega, kui see oli raadioside lahenduse puhul. Uus lahendus kõrvaldas raadiosidel põhineva tööprotsessi peamised kitsaskohad, kuid tõi endaga kaasa teisi tähelepanekuid, millega ettevõte peab tööd tegema. Töötajate hulgas oli inimesi, kes ei suutnud uuendustega kohaneda ning lahkusid omal soovil töölt. Inimesed, kes on kohanenud ja uuendused omaks võtnud, saavad tööga hästi hakkama, kaasa arvatud vanemad taksojuhid, kes varem ei olnud nutiseadmetega kokku puutunud. Hankijast on saanud ettevõttele usaldusväärne partner, kellega tehakse kahepoolset koostööd, et süsteemi edasi arendada ja veelgi paremaks muuta. Autor arvab, et töös püstitatud eesmärgid on täidetud, sest saadud tulemus on reaalselt ettevõttes rakendust leidnud, kaasa toonud efektiivsema tööprotsessi ning parandanud töökeskkonda, muutnud selle stressivabamaks.

Abstract [en]

Purpose of the research was to find the bottlenecks of the existing taxi company work process and introduce the alternative solutions which would help to overcome these bottlenecks and therefore increase the company work process efficiency. The radio communication based work process has become an obstacle for the taxi company further progress. Therefore there is a need for the improvements in the existing work organization. In the introduction part of the thesis the new methods have been introduced which can eliminate the existing bottlenecks and increase the work process efficiency. In order to achieve higher efficiency the existing problems had to be detected and analyzed. From the data analyze the best alternative solutions were chosen. These new solutions were implemented on the company during the test period to gather necessary practical results. During the testing period the data was analyzed continuously and soon after it was clear that by fluent employment of the system the taxi’s driving distance coefficient improves, the distance to the client and the phone centre workload decreases. The calculations, which followed after analyze showed that in one month the actual savings were 976.64 €. In the future the savings are expected to increase even higher when the system will be fully operational. The total annual savings for the company is expected to be 11719. 64 € when implementing the new system The primary goal is to push the company development by implementing the new work process solution. From the analyze it is evident that the company is on the correct path when replacing the unleaded fuel with the CNG pressure gas vehicles. The positive effect was also given by the smart phone orders fast growth, which will continue increasing in the future. This lowers the phone centre work load and on the other hand allows the work centre to process more orders. Also the taxi’s driving distance to the client will be smaller because the client can order to himself the closest standby taxi by using the smart phone application. Already during the test period the phone centre order processing with the new system was as fast as with the radio communication which establishes a sufficient ground for the future improvements. The new solution eliminated the main bottlenecks of the radio communication based system but also brought out other constraints which need further attention. There was human factor which did not wish to come along with the new system and therefore some of the drivers quit the job. The workers who have adapted with the new system are performing well and are also satisfied with the new solution. Even the older drivers who had not any previous experience with smart phones were satisfied. The developer of the system has become a trustful partner for the taxi company with whom to continue cooperation in order to develop the system even further. In a conclusion the overall opinion of the research is that the targets which were set in the beginning of this study were fully achieved. The developed solution has been actually implemented in the existing taxi company. The solution has increased the company efficiency as well as improved the employees working environment by lowering the work stress level.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnis Hintsov
Subjects: Transport > Transport Economics
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Timo Tintse
Date Deposited: 20 Jun 2014 08:43
Last Modified: 11 Dec 2018 07:12
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/430

Actions (login required)

View Item View Item