Elektriautode kasutus Tallinnas ja lähiümbruses

Võõras, Mario (2014) Elektriautode kasutus Tallinnas ja lähiümbruses. [thesis] [en] Use of Electric Vehicles in Tallinn and Adjacent Areas.

[thumbnail of Lõputöö_M_Võõras_2014.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Antud töös vaadeldi nii elektriauto Citroën C-zero ehitust, mis on praktiliselt sama auto, mis Mitsubishi i-MIEV. Peatükis käsitleti ohutusega seotud komponente nagu näiteks ohutusvarustus, kuid on antud ülevaade ka detailide ja sõlmede ehitusest ja tööpõhimõtetest, kus vaadeldud on just detaile, mida sisepõlemismootoriga autodel ei ole. Teine osa tööst hõlmas 60. elektriautot, mille läbisõidud 2013. aasta jooksul kuude kaupa on välja toodud (lisa 1). Seejärel on juba võimalik teha järeldusi ja üldistusi. Nagu selgus, on elektriautode koormatus küllaltki erinev sellele juhivad tähelepanu graafikud (sele 22, sele 23, sele 24), millest joonistub välja ka autode ebaühtlane kasutus võrreldes teiste samasuguste autodega.. Näiteks 15 enim sõitnud autot läbivad keskmiselt kuus 654,5 km samas kui 15 vähim sõitnud autot läbivad keskmiselt vaid 129 km kuus, mis teeb rohkem kui viie kordse läbisõidu vahe. Teine tendents, mis välja joonistub on, et autod sõidavad rohkem mai ja oktoobri kuus, mida võib seletada sobivama õhutemperatuuriga, kus soojenduse ja jahutamise kasutamis vajadus ei ole nii vajalik, kui näiteks jaanuari, juuli, augusti ja detsembri kuudes kus ilmnesid väiksemad läbisõidud. Teine põhjus peitub aga ka rohkem sõidetud päevade arvus oktoobri kuus. Järgmise võeti vaatluse alla juba 13. auto päevased läbisõidud, samas jättes arvutustest välja kõik 0 km läbisõidud, kuna pole teada põhjuseid miks auto ei sõitnud. Graafikud (sele 24...sele 37) näitavad, et ka päevade lõikes on läbisõidud küllaltki varieeruvad, samas selgus ka, et keskmiselt läbib valimis kasutatud elektriauto 26,3 km päevas, võrdluseks enim sõitnud auto 835 BHB läbis keskmiselt 56,79 km päevas ja vähim sõitnud auto 499 BHC vaid 7,2 km päevas. Selline läbisõit võrreldes tootjapoolse lubatuga (150 km) tähendab, et autol peaks jääma piisav sõidu kilomeetrite varu päevas, et öösel sõiduaku täis laadida. Samas tootja pole oma testrajal kasutanud ei soojenudst ega jahutust, arvestades sinna juurde ka ebasobivast õhutemperatuurist tingitud soojenduse või jahutuse kasutamisvajaduse, lisaks ka linna liikluse, kus esineb liiklusseisakuid (keskmine kiirus 16 km/h), kasutades maksimaalset soojendust langeb võimalik läbisõit vaid 40 kilomeetrini. [13] Viimase alapeatükina, arvutati keskmine kilomeetri hind, 0,01823 eurot. Ehk saja kilomeetri peale 1,823 eurot, samas ei ole arvestatud laadimiskadusid. Koos laadimiskadudega jääb saja kilomeetri hinnanguline maksumus vahemikku 2...2,19 eurot. Kuna andmeid töödeldes selgus, et 10 autot 482-st ei sõitnud aastaga ühtki kilomeetrit ja samas Saaremaakonnas kasutatav auto 839 BGR (mis on vaid üks näide) läbis aastaga 48385 km, lisades sinna juurde ka antud tööst ilmnenud erinevused autode kasutamise osas, oleks mõistlik leida ka vähem sõitnud autodele ja üldse seisvatele autodele rakendus. Näiteks tuleks kindlasti vähendada eelpool mainitud Saaremaakonna auto koormust. Kuna liitium-ion aku mis autot edasi liigutab kaotab olenamata sellest kas autot kasutatakse või mitte jäädavalt mahtuvust, tuleks ikkagi autodele ka kasutus sõitmise näol leida.

Abstract [en]

This paper looked at both the Citroën C - Zero electric car construction, which is virtually the same car , as Mitsubishi i -MiEV . Chapter deals with the safety-related components, such as safety equipment and devices, but also provides an overview of the design and operation of components and assemblies. The second part of the work included 60 electric car during period of 12 months that is the whole 2013 year. Next, it is already possible to draw conclusions and generalizations . As it turned out the electric car usage load is quite different between one another, graphs (sele 22, sele 23, sele 24) turn attention to this, it turns out some of the cars are used much more than others. For example, the 15 most traveled vehicle undergoes an average of 654.5 km per month while the 15 least- driven cars undergo an average of only 129 km per month, which makes it more than five times the mileage difference. Another trend, which is out of the line is that the cars are driving more in May and October , which may be explained by the appropriate air temperature where the heating and cooling of the vichicle when used is not so necessary when , for example, January , July, August , and December where trips were relatively shorter. The next survey conducted in 13 vehicles and daily road trips, while leaving out all the calculations of the „0“ (km) through the rides , since the reasons why the cars did not drive are unknown. The graphs (sele 24 .. sele 37) shows that the day to day trips are conducted fairly varied , but also revealed that vehicles through the sample drove an average of 26.3 km per day. Such mileage compared to the manufacturer's promised distance (150 km), meaning that the car will have sufficient spare kilometers for a day, so that the traction battery may be charged only at nights. However, the manufacturer has not used either heating or air conditioning on it’s tests. Inconvenient air temperature and traffic situations can reduce the maximum milage to only 40 kilometers. The last sub-heading consists of calculating the average cost per kilometer 0.01823 EUR . That means a hundred kilometers with 1,823 euros, if battery efficiency is also taken into consideration the hundred kilometer price range would be 2...2,19 EUR.

Item Type: thesis
Advisor: Mario Andresen
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Construction > Car Electrical Systems
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Mario Võõras
Date Deposited: 20 Jun 2014 09:53
Last Modified: 03 Sep 2019 12:33
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/429

Actions (login required)

View Item View Item