Tarneahela väljundi optimeerimine ettevõtte Loodusvägi OÜ näitel

Kuldmaa, Ranne (2019) Tarneahela väljundi optimeerimine ettevõtte Loodusvägi OÜ näitel. [thesis] [en] Optimization of The Output of Supply Chain on The Example of Loodusvägi Ltd.

[thumbnail of Ranne_Kuldmaa_2019_lõputöö_UUS.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 13 May 2024.

Download (2MB)
[thumbnail of Lihtlitsents.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 13 May 2024.

Download (39kB)

Abstract

Lõputöö eesmärk oli välja töötada optimaalne ja jätkusuutlik tarneahela väljund ekspordi kaubamahtude täitmiseks. Optimaalsema tarneahela vajadus tekkis pideva nõudluse suurenemisega, mis tähendas, et olemasoleva tarneahela väljundi ei olnud enam otstarbekas. Esimeses peatükis kirjeldab autor ekspordi e-kaubanduses müümise tarnetingimusi, mille tõttu oli ettevõtte tarneahela protsessidesse lisandunud tegevusi, millega ettevõte ei olnud varasemalt kokku puutunud. Sellest tulenevalt uuris autor nende tegevuste efektiivust ja püüdis neid optimeerida. Autor tõi esimeses osas ülevaate jätkusuutliku tarneahela juhtimisest ning tarneahelate strateegiatest, mis olid aluseks tarneahela väljundi optimeerimisel. Teises peatükis annab autor ülevaate uurimus all olnud ettevõtte Loodusvägi OÜ äritegevustest ja kirjeldab ettevõtte tarneahelat. Töö põhiosas kirjeldas autor andmekogumismeetodeid, mida kasutati uurimuse koostamiseks ning milliste analüüsimeetoditega saadud andmeid analüüsiti. Autor viis uurimisperioodil andmetekogumiseks läbi mitmeid vaatlusi, mille käigus tuvastas ebaefektiivseid tegevusi. Üheks ebaefektiivseks tegevuseks hindas autor vöötkoodide kleepimist rühmapakenditele, mis on nõutud e-kaubanduse tarnetingimustes. Samuti korraldas autor vaatluste käigus ajalisi mõõtmisi, mille eesmärk oli välja selgitada ajalist kulu tööülesannetele. Ebaefektiivsete tegevuste kõrvaldamiseks koostas autor stsenaariumianalüüsi, mille eesmärk oli välja selgitada optimaalseim lahendus. Uurimisperioodi käigus võeti autori loodud stsenaariumid järk-järgult kasutusele, mis andsid võimaluse koheselt hinnata reaalseid tulemusi ja teha järgnevate stsenaariumite kasutusele võtmisega täiendavaid muudatusi. Mõõtmistulemusi kasutas autor stsenaariumianalüüsis toodud andmete võrdlemiseks. Kogutud andmeid võrdles autor risttabelite abiga. Risttabelites toodud tulemustest selgus, et autori püstitatud probleem oli põhjendatud ning tarneahela väljundis esines ebaefektiivsusi. Stsenaariumianalüüsiga jõudis autor optimaalse tarneahela väljundini. Optimaalse tarneahela kasutusel võtuga suutis ettevõtte ühe tellimusega hoida kokku 728 ebaefektiivset minutit. Ühtlasi tõestas autor, et kolmest tootmisüksusest tulevate kaupadele ühistele kaubaalustele komplekteerimisega on võimalik vähendada ettevõttel rahvusvahelise transpordi kulusid. Ettevõte saab kasutada uurimistöö tulemusi tarneahela protsesside efektiivsuse hindamiseks ning autori pakutud lahenduste abil on võimalik saavutada optimaalsem tarneahel. Autor teeb ettepaneku kasutada kolmanda osapoole logistikateenuse pakkujaid, et komplekteerida kolme tootmisüksuse kaubad ühele alusele. Selle muudatusega hoitakse kokku üleliigseteke liigutused kulunud aega seoses kaupade transportimisega. Võttes kasutusele autori poolsed ettepanekud on võimalik muuta tarneahela väljund optimaalsemaks ja jätkusuutlikumaks. Uurimistöö on sisendiks edaspidisteks uuringuteks. Autor teeb ettepaneku uurida Loodusvägi OÜ tootmisahela protsesse ning kaardistada sealsed kitsaskohad ja raiskamised. Jätku-uurimusega on võimalik muuta ettevõtte üldine tarneahel optimaalsemaks ja jätkusuutlikumaks.

Abstract [en]

The following thesis is titled as Optimization of The Output of Supply Chain on The Example of Loodusvägi Ltd. Cargo volumes increased and the company management had to start thinking about optimizing the output of the supply chain. The company needed an optimal output, as cargo volumes increased steadily and the e-commerce company's delivery terms had changed supply chain processes. Based on the above information, the author has formulated the problem, the existing supply chain is no longer feasible due to the increase in exports markets and the delivery condition. This thesis aims to develop an optimal and sustainable supply chain taking into account the e-commerce company's delivery terms. To achieve the goal of the thesis, the author used a combined action research. In the first chapter, the author describes the e-commerce company's delivery terms, which has led to activities that the company had not previously implemented in the supply chain. For that reason, the author examined the effectiveness of these activities and tried to optimize those. In the first part, the author gave an overview of sustainable supply chain management and supply chain strategies that were the basis for optimizing the output of the supply chain. In the second chapter, the author provides an overview of the business activities of Loodusvägi Ltd and describes the company's supply chain. In the main part of the work, the author described the methods of data collection and the analytical methods used to analyze the obtained data. The author conducted several surveys and identified inefficient activities. The author considered that one of the ineffective activities is labelling the e-commerce barcodes on the package. The author also carried out surveys to determine the time spent on the job. To eliminate ineffective activities, the author drew up a scenario analysis to find out the optimal solution. During the investigation period, the scenarios created by the author were gradually introduced, which provided an opportunity to instantly assess the real results and to make further changes to the following scenarios. The author used the measurement results to compare the data in the scenario analysis. The author compared the data with the cross-tables. The data from the cross-tables revealed that the problem raised by the author was justified and inefficient activities occurred in the supply chain. With scenario analysis, the author reached the optimum supply chain output. Thanks to the deployment of an optimal supply chain deployment, the company managed to save time: 728 ineffective minutes on a single order. The author also proved that by assembling goods from three production units on common pallets it is possible to reduce the company's international transportation costs.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Supply Chain Management
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Ranne Kuldmaa
Date Deposited: 11 Jun 2019 08:45
Last Modified: 11 Jun 2019 08:45
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4281

Actions (login required)

View Item View Item