Elektroonilise veodokumendi kasutamine lennutranspordis

Pildre, Siim (2019) Elektroonilise veodokumendi kasutamine lennutranspordis. [thesis] [en] Usage of Electronic Transport Documentation in Air Transportation..

[thumbnail of Siim Pildre Lõputöö 2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (949kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada elektroonse lennuveodokumendi kasutusulatus ja mõju ning saavutada tulemused ülevaatiku pildi kuvamise läbi Eesti lennundussektoris tegutsevates ekspedeerimisettevõtetes. Autor seadis hüpoteesi, et elektroonse lennuveodokumendi asemel kasutatakse suuremas osas paberil lennuveodokumente. Lennutranspordis on palju erinevaid osapooli ning seetõttu esimeses peatükis kirjeldas autor Tallinna Lennujaama ja seal tegutsevaid kaubakäitlemis ettevõtteid, kes on lennutranspordi üks lahutamatu osa. Lisaks on kirjeldatud ka Eestis loodud ja hetkel kasutusel olev platvorm, mis ühendab transpordi erinevaid osapooli, et andmete edastamine ja kättesaamine oleks kiire ja mugav. Järgnevalt on välja toodud lennutranspordi hetkeseis ja transpordi korraldamiseks vajalikud dokumendid. Täpsemalt kirjeldas autor lennuveokirju ehk AWB-d. Samuti on välja toodud IATA andmetel põhinev ülevaade elektroonsete veokirjade kasutusest maailma lennunduses. Töö viimases kuid põhiosas on küsitlusel, intervjuul ja PEST-analüüsil põhinev analüütiline uurimustöö osa. Küsitluse läbi viimiseks koostati valim Eesti lennukaupade ekspedeerimisettevõtetest, et saada ülevaade e-AWB kasutusest Eestis, näitamaks kui arenenud on lennukaubatranspordi sektor. Küsimustik viidi läbi ajavahemikus 15.04 kuni 05.05 ja sellele vastas 8 ekspedeerimisettevõtet, kelle hulgas on nii pika kui ka lühema kogemustepagasiga ettevõtteid. Küsitlusele vastasid järgnevad ettevõtted: • CF&S Estonia AS, • Flameko Forwarding OÜ, • DSV Estonia AS, • Kühne + Nagel AS, • ACE Logistics Estonia AS, • ETS Logistics OÜ, • East-West Shipping Agency OÜ, • Schenker AS Küsitlusest selgus, et ekspedeerijaid hindavad oma ettevõtte tehnoloogilist arengut heaks kuid ollakse ka seisukohal, et süsteeme ja programme tuleb uuendada. Samas takistab ettevõtete tehnoloogilist ja digitaalset arengut lennuliinide ja teiste riikide seniselt kehv IT areng ning seda just AWB digitaliseerimises. Senini Eestis tegutsevatest lennuliinidest kasutatakse elektroonseid veokirju põhiliselt 3 lennuliiniga. Võrdluseks võib tuua, et IATA mitmepoolse e-AWB lepinguga, mille alusel antakse nõusolek e-AWB kasutamiseks, on liitunud 8 lennuliini. E-AWB mõjusid hinnatakse positiivselt ja nähakse, et sellega säästetakse ja hoitakse keskkonda ning samuti muudetakse koguveoprotsess mugavamaks, kiiremaks ja optimaalsemaks. Elektroonse veokirja kasutust saab suurendada ainult siis kui suudetakse lennuliine mõistma panna, et tuleb arendada ka väikeste sihtkohtade, nagu Tallinn, andmevahetuse ühendusi. Autor on lõputööga saavutanud ülevaate ekspedeerijate ja lennuliinide omavahelisest andmevahetusest tuues välja kitsaskohad ja probleemid e-AWB kasutamisel ning on seeläbi täitnud sissejuhatuses püstitatud eesmärgi toetades uurimisküsimustele läbi terve uurimistöö. Antud lõputöö tulemused on ülevaatlikud neile, kes soovivad näha probleeme e-AWB kasutusel ning ka selle mõjusid. Ühtlasi on see sisend Tallinna Lennujaamale väärtuse loomiseks, kui tegeleda töös välja toodud murekohtadega.

Abstract [en]

The subject of the present thesis is Usage of Electronic Transport Documentation in Air Transportation. The research problem of this thesis is that the use of an electronic airline document (e-AWB) is not the most used AWB type, it is preferred to use paper-based documents. The purpose of the research is to clarify the scope and impact of an electronic air transport document. The main research questions are the following: • What is the necessity for use of e-AWB in air transport freight forwarding? • What is the share of e-AWB usage in the transport sector? • What is the impact of using e-AWB? Based on the questions asked, the author wants to give an overview regarding the processes and efficienct usage of e-AWB, and its problems. In the first half of the paper the author describes Tallinn Airport, its cargo handling companies and air cargo documents. The author also highlights the most important points of using electronic Air Waybills in the world. In the second half of the thesis, there is an analytical part of the survey conducted among selected freight forwarding companies. This approach creates a complete image of the process of using electronic transport documents from freight forwarding companies, freight handling companies, and is an input for improving the value of problematic aspects at Tallinn Airport and freight forwarding. The author sees that the use of an electronic Air Waybill (e-AWB) is an important step for further development of the forwarding company and the entire transport sector. In September 2017 the International Air Transport Association (IATA) set the reach of e-AWB global target 68% for year 2018, which means that the legal framework for the use of e-AWB globally must be accoplished for 68% of the world's destinations. By the end of 2018, the target was exceeded by 1%, but against this achievement there is a downside - another goal, that 80% of all AWBs would be e-AWBs by the end of 2018, but actual numbers showed that only 60.1% were used by the end of December that year. The main part of this overview research is the survey which showed that freight forwarders appreciate the technological development of their company, but they also believe that systems and programs need to be upgraded constantly. At the same time the technological and digital development of paticipating companies is hindered by the poor IT development of airlines and other countries, especially by not accepting e-AWB. Freight forwarders mainly use only 3 airlines for using e-AWB in Estonia. By comparison, 8 airlines have signed the IATA Multilateral e-AWB agreement, which connects forwarders and airlines to use e-AWB. The effects of E-AWB are evaluated positively and are seen to save and maintain the environment and also makes the overall process more convenient, faster and more optimal for all parties. The use of an electronic transport document can only be increased if airlines understand the necessity of developing data exchange between forwarders faster than it has been so far. The thesis has provided an overview of the data exchange between freight forwarders and airlines, highlighting bottlenecks and problems with the use of e-AWB and thereby fulfilling the objective set out in the introduction based on research questions. The results of this graduation thesis are comprehensive for those who want to see the problems with e-AWB and its effects. It is also an input to create value for Tallinn Airport by addressing the concerns raised in the work.

Item Type: thesis
Advisor: Heiti Mering
Subjects: Transport > Air Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Siim Pildre
Date Deposited: 06 Jun 2019 10:54
Last Modified: 26 Aug 2019 13:00
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4273

Actions (login required)

View Item View Item