Ühistranspordi teenindustase Raplamaa näitel

Tamm, Riina (2019) Ühistranspordi teenindustase Raplamaa näitel. [thesis] [en] Service level of public transportation based on example of Raplamaa.

[thumbnail of Riina Tamm KTL.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (29kB)

Abstract

Inimeste ootused ühistranspordi teenuse kvaliteedile kasvavad pidevalt ja see nõuab ühistranspordi korraldajatelt valmisolekut kaasajastada standardeid ning teadlikkust innovatiivsetest võimalustest. Konkreetsele piikonnale sobivad teenindustaseme normid aitavad õiglaselt hinnata ühistranspordi kvaliteedi taset ja vedajate tööd ning leida võimalusi tuleviku plaanide täiustamiseks. Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli Raplamaa ühistranspordi teenindustaseme hindamine ja Raplamaale sobivate teenindustaseme normide väljatöötamine. Autor hindas Raplamaa liinivõrku ja ühistranspordi teenindustaset Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt Harjumaal kehtestatud normide järgi ning analüüsis nende kasutamisvõimalusi Raplamaal. Töö esimeses osas kirjeldas autor uurimuse teoreetilist tausta. Esmalt andis ta ülevaate ühistranspordi kvaliteedist kahe osapoole- teenuse kasutaja ja teenuse pakkuja seisukohast ja teenindustaseme näitajatest, nende mõjust teenuse toimimisele ja mõõdikutest tulemuse hindamisel. Metoodiline osa tutvustas uurimuse sisu, töö käigus kasutatud ühistranspordi võrgu planeerimise ja analüüsi programme ning statistilise analüüsi jaoks kasutatavate andmete päritolu. Järgnevalt anti ülevaate Raplamaast kui uuritavast piirkonnast ja ühistranspordi korraldamisest seal. Peatüki lõpus tutvustas autor Raplamaa avalikke liine, mille alusel järgmises peatükis Raplamaa ühistranspordi teenindustaset hinnatakse. Kolmandas osas analüüsis autor välja valitud Raplamaa bussiliine Harjumaal kehtivate teenindustaseme normide järgi ja hindas Raplamaa ühistranspordi taset. Selle põhjal otsustas ta, milliseid Harjumaa norme saab Raplamaal kasutada ja milliseid mitte. Andmete uurimise käigus selgus, et Raplamaa ühistranspordi teenindustaset võib hinnata rahuldavaks. Suurimateks probleemideks on kättesaadavuse näitajad- ühendussagedused ja liini tööajad. Kvaliteedi parandamiseks on veel palju teha. Harjumaal kasutusel olevaid teenindustaseme normid vajavad samuti uuendamist ja Raplamaale sobivad need ainult osaliselt.

Abstract [en]

People’s expectations of the quality of public transportation are continually rising and that requires the organizers of public transportation to be prepared to modernize standards and to be aware of innovative opportunities. Service quality norms that fit a certain area help correctly evaluate the quality level of public transportation and work by carriers and find opportunities to refine future plans.The objective of this thesis was to evaluate the level of public transportation quality in Raplamaa and to find out suitable service level norms. The author evaluated the bus lines in Raplamaa and the quality of service by the Northern Estonian Public Transportation Centre in comparison to the standards in Harjumaa and analyzed the possibilities of using the latter in Raplamaa. In the first part of the thesis the author described the theoretical background of the study, gave an overview of the quality of public transportation from the perspective of the service users and the service providers. Then the author described the indicators of service quality, their impact on service operation and the guidelines on the evaluation of the result. In the methodical part the author gave an overview of Raplamaa as the surveyed area, the arrangement of public transportation in that area. Then the author described the methodology of the study, introduced various programs that are used in the planning and analyzing of public transportation networks and the source of the data used for statistical analysis. At the end of the chapter the author introduced the public lines that were used to evaluate the quality of public transportation in Raplamaa in the next chapter. In the third section the author analyzed specific bus lines in Raplamaa and compared them to the standards in Harjumaa, evaluated the quality of public transportation in Raplamaa and based on the results, decided which standards in Harjumaa could be used in Raplamaa. During the analysis of the data, it appeared that the public transportation quality of service is considered acceptable. However, the biggest problems are indicators of availability, namely frequency and the operating hours. There is still a lot to do in order to improve quality. The standards used in Harjumaa should be also improved and in Raplamaa those standards can only be used partially.

Item Type: thesis
Advisor: Rauno Raju
Co-advisor: Terje Villemi
Subjects: Transport > Passenger Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Riina Tamm
Date Deposited: 06 Jun 2019 10:55
Last Modified: 26 Aug 2019 13:06
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4271

Actions (login required)

View Item View Item