Tallinna piirkonna veosüsteemi ümberkujundamine ettevõtte Jet Express OÜ näitel

Rando, Kikkas (2019) Tallinna piirkonna veosüsteemi ümberkujundamine ettevõtte Jet Express OÜ näitel. [thesis] [en] Remodelling of the Transportation System on the Example of Jet Express Ltd in the Tallinn Area.

[thumbnail of Rando_Kikkas_2019_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 13 May 2024.

Download (956kB)

Abstract

Lõputöö põhineb Eesti ettevõttele Jet Express OÜ, mis tegeleb kohalike ja rahvusvaheliste vedude pakkumisega, sealhulgas pakutakse kullerteenust Tallinnas ja selle lähiümbruses. Töö teema on „Tallinna piirkonna veosüsteemi ümberkujundamine ettevõtte Jet Express OÜ näitel“. Teemavalik tulenes sellest, et lõputöö autor on omandanud vaatluse all olnud ettevõttes praktika- ja töökogemusi. Autor seadis eesmärgiks selgitada välja võimalused ettevõtte Jet Express OÜ Tallinna ja selle lähiümbruse veosüsteemi parendamiseks. Eesmärgi saavutamisele olid abiks autori koostatud uurimisküsimused: 1. Kuidas toimib ettevõtte veosüsteem Tallinnas ja selle lähiümbruses hetkel? 2. Millised kitsaskohad leiduvad Tallinna piirkonna veosüsteemis? 3. Kuidas on võimalik veosüsteemi efektiivsemaks muuta? 4. Millise tulemuse annaksid parendusettepanekute kasutamine? Alustuseks vaatles autor ettevõtte hetkel kasutatavat veosüsteemi. Seejärel teostas võrdlusanalüüsi turul tegutsevate konkurentide praktika põhjal, kasutades selleks struktureerimata intervjuusid. Andmete analüüsi tulemusena selgus, et hetkel Tallinnas ja selle lähiümbruses kasutatav veosüsteem pole piisavalt efektiivne. Autor esitas seejärel ettevõttele võimalikud alternatiivlahendused veosüsteemide muutmiseks . Pakutud lahendused soovitavad veosüsteemi ümber korraldada nii, et ettevõte looks Tallinna piirkonnas vedude teostamiseks kindlad piiritletud tsoonid ning teostaks tööpäeva keskpaigas kullerite vahel saadetiste ümberlaadimise. Nii õnnestub vältida näiteks ebaefektiivseid üksikuid sõite ühest linna äärest teise. Lõputöö autor pakub eesmärgi saavutamiseks välja ettevõttele parendusettepanekud arvestades andmete analüüsi, alternatiivlahendusi ning SWOT-analüüsi. Selleks esitas autor ettevõttele kindla graafikuga kullerite tööplaani ning ettepanekud pikalt kasutusel olevate teenuste muutmiseks. Järeldustest on võimalik teada saada, et parendusettepanekute rakendamisel on võimalik teostada igal kulleril 15% vähem tööd päevas. Seeläbi õnnestuks ettevõttel ühe tööpäeva jooksul hoida kokku 35% kullerite tööajast ning rahalisest kulust allvedajatele. Samuti saaks ettevõte kasutada uue veosüsteemi korral 24% vähem kaubabusse Tallinna piirkonnas. Igal tööpäeval oleks võimalik keskmiselt säästa 354,98€. Lisaks leidis autor, et pakutud lahendusi on võimalik kasutada kuni 68%-lise kaubamahu kasvu korral. Pakutud lahendustega on võimalik ettevõttel hoida kulud madalamal ning säästa aega. Parendusettepanekud saab Jet Express OÜ kasutusele võtta ilma täiendavate kuludeta. Kõik esitatud lahendused ettevõttele on elluviidavad.

Abstract [en]

The following thesis Remodelling of the Transportation System on the Example of Jet Express Ltd in the Tallinn Area is based on an Estonian courier company Jet Express Ltd. The company’s field of business is local and international transportation services, including courier services in Tallinn and near its vicinity. The choice of current subject evolved from the fact that the author of the thesis has acquired internship and employment in the same company. The author set the aim to identify possibilities for improving transportation systems currently in use at Jet Express Ltd in the Tallinn area. The author prepared the following questions to achieve the aim of the research: 1. How does the company’s transportation system operate at the moment in Tallinn and near its vicinity? 2. What are the bottlenecks presently in the transportation system? 3. How can the system be made more efficient? 4. What would be the outcome from the proposed improvements? The author firstly observed the company’s current transportation system. After that the author made the benchmarking which based on the practices used by competitors in the market. The benchmarking were grounded on unstructured interviews. Analysis of the gathered data showed that the transportation system currently used in Tallinn and near its vicinity is not efficient enough. The author then provided possible alternative solutions for changing the old system. Proposed modification recommended to reorganize the transportation system, so that the company establishes specific zones for the freights in Tallinn. One of the presumptions for the new system is that, the transhipments will be made in the terminal at noon. As a result of this method, the company can avoid inefficient rides from one city edge to another. The author of the thesis will propose improvements to the company in order to achieve the aim. Improvements have been made while taking into account the findings of data analysis, alternative solutions and SWOT analysis. Results show that after successfully implementing these improvements, it is possible to curtail 15% working time per day for each courier. This will allow the company to conserve up to 35% of the couriers total working time per working day. The company could also use 24% less vans when using the new transportation system in Tallinn area. Every working day it is possible to save 354,98 euros on average. In addition, the author found that the proposed solutions could still be used even after up to 68% increase in cargo volumes. Offered improvements can keep the costs down and save time for the company. Proposed improvements can be deployed by Jet Express Ltd at no additional costs. All solutions presented to the company are feasible.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnis Hintsov
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Rando Kikkas
Date Deposited: 11 Jun 2019 08:42
Last Modified: 11 Jun 2019 08:42
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4260

Actions (login required)

View Item View Item