Inter Cars Eesti OÜ Garantii tööprotsessi uurimine

Tarkiainen, Egert (2019) Inter Cars Eesti OÜ Garantii tööprotsessi uurimine. [thesis] [en] Investigation of the warranty process of Inter Cars Eesti OÜ.

[thumbnail of Lõputöö_E_Tarkiainen_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Lõputöö eesmärgiks on välja uurida kuidas saaks Inter Cars Eesti OÜ optimeerida garantii ekspertiisi tööd ning leida võimalusi töödele kuluva ressursi vähendamiseks. Teema on oluline, kuna ettevõte on turu olnud lühikest aega ning keegi pole uurinud garantii protsessi kui tervikut. Lisaks on ettevõtte huvi vähendada garantiiekspertiiside kulusid. Ekspertiisi protsessi uurimiseks lõi autor protsessiskeemi, mis algab kliendi murest ja lõppes kliendile tehtava otsusega. Iga osa on eraldi välja toodud ning kirjeldatud. Protsessi uurides tulid välja kitsaskohad, mille parandades oleks võimalik vähendada ekspertiisile kuluvat aega. Tuginedes uurimusele tehti järeldused: • filiaalid poolne garantii aktide kontroll ei toimi soovitult, • dokumenteerimiseks kasutatavad infosüsteemid ei vasta tänapäevastele infosüsteemide nõuetele ning vajaks arendust, • tõlkimine toimub inimeste poolt, kes ei peaks oma ressurssi selle peale kulutama, • transporti käigus kadunud varuosad tekitavad lisa probleeme, • kliendid ei tea garantiitingimusi. Analüüsides Inter Carsi poolt saadetud andmeid, kaardistati kõik juhtumid ning vastavalt tulemustele tehti analüüsi. Tulemuste paremaks välja toomiseks sai loodud graafikud, mis loovad parema ülevaate andmetest. Tuginedes andmete leiti, et: • 77% ekspertiisi saadetud varuosadest on tegu olnud praak tootega, • 76% ekspertiise viiakse läbi Inter Cars Eesti OÜ poolt, • varuosade maksumuse poolest on Eesti ja Poola ekspertiiside mahud samad, • Poola tegeleb kallimate varuosadega ning seetõttu tekib kallimate varuosade puhul täiendav ressursivajadus ning kulu, • 1% hinnatõus kõikidele detailidele tasuks ära keerulisemate juhtumite käsitluse ning võimaldaks teostada lihtsustatuid ekspertiise. Käesoleva töö käigus on antud hinnang Inter Cars Eesti OÜ garantiiekspertiisi tööle ning analüüsitud protsessi. Analüüsi tulemusena on tehtud järeldused, kuidas parandada ekspertiisi tööd.

Abstract [en]

The aim of the diploma thesis is to find out how Inter Cars Eesti OÜ could optimize the warranty expertise work and find options to reduce the cost of resources. The topic is important because the company has been in the market for a short time and no one has researched the field as a whole. In addition, the company has an intrest in decrease the cost of warranty examinations. To analyse the expertise process, the author created a process scheme that starts with the clients’ concern and ends with a decision made for the client. Each step in the process has been individually composed and described. When investigating the process, bottelnecks emerged, which could be improved. As a result time and number of expertise will reduce. Based on the study, conclusions were made: • the control of the documents in the branches doesn’t work as intended, • the information systems used for documentation doesn’t meet the requirements of modern information systems and requires a development, • translation is done by people who should not spend their resources on it, • Spare parts are lost during transport and cause additional problems, • Customers don’t know the warranty terms. By analyzing the data sent by Inter Cars, all cases were mapped and analyzed to visualise the results. Graphs have been created to provide a better overview of the data. Taking into the account of the analyzes results, was found that: • 77% of the spare parts sent to expertise have been a defective product, • 76% of the examinations are carried out by Inter Cars Eesti OÜ, • in terms of cost of spare parts, the volumes of Estonian and Polish expertise are the same, • Poland is dealing with more expensive spare parts and therefore additional resource requirements and costs are needed for more expensive parts, • an 1% price increase for all spare parts would make up for more complex cases and would allow for simplified expertise. In the course of this work, evaluation for Inter Cars Eesti OÜ warrany expertise work has been conducted and analyzed. As a result of the analysis, conclusions have been drawn on how to improve the work of the experise.

Item Type: thesis
Advisor: Janek Luppin
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Egert Tarkiainen
Date Deposited: 06 Jun 2019 11:50
Last Modified: 26 Aug 2019 13:06
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4258

Actions (login required)

View Item View Item