Tootmise optimeerimine kanban süsteemil AS Norma näitel

Kesküla, Kerti (2019) Tootmise optimeerimine kanban süsteemil AS Norma näitel. [thesis] [en] Production Optimization on Kanban System on the Example Production Plant PLC Norma.

[thumbnail of lõputöö_Kerti_Kesküla_2019.pdf.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

AS Norma on Autoliv kontserni kuuluv ohutusrihmade ja nende komponentide tootmise ning tarnimisega tegelev ettevõte, kes omab pikaaegseis kogemusi autotööstuse valdkonnas. Ettevõtte üheks oluliseks südameasjaks on klient, tagada talle õigeaegne ning kvaliteetne tarne, seejuures jäädes võimalikult optimaalseks tootmistegevustes. Käesoleva lõputöö eesmärgiks püstitas autor AS Norma kahe järjestikkuse tootmisprotsessi NRC koosteliinide ja NRC plastivalu osakonna optimeerimise, korrastamise, süstematiseerimise ning seda kõike kanban süsteemi laiendamise kaudu ettevõttes. Autor valis lõputöö kirjutamiseks kombineeritud juhtumiuuringu ning „As is to be“ analüüsimeetodi. Lõputöö käigus viis autor läbi vabas vormis intervjuu ettevõtte pikaaegse töötajaga, kaardistas ettevõtte AS Norma hetkeolukorra, tõi välja pealmised kitsaskohad, moodustas valimi, arvutas välja lõpptoodangu reservvaru ja kanban kaartide arvu süsteemis. Lõppkokkuvõtteks kirjeldas autor autoripoolset väljapakutavat uuendatud süsteemi, arvutustest tulenevaid ettepanekuid, järeldusi ja soovitusi ettevõttele AS Norma. Antud lõputöö uurimiseks püstitas autor kolm uurimisküsimust. Esimese uurimisküsimusega soovis autor välja selgitada kas hetkel toimivas tootmissüsteemis oleva pooltoodangu komponentide varu NRC koosteliinide ja NRC plastivalu osakonnas on vastavuses klientide nõudlusega. Läbi viidud arvutustele põhinedes jõudis autor tulemusteni, kus vaid 25% valimis kasutatud pooltoodangu komponentides omasid süsteemis varu vastavalt klientide nõudlusele. 25% omavad protsessides kõrgemat ning 50% pooltoodangu komponentidest omavad protsessides madalamat varu, kui klientide nõudlused nõuavad. Teise uurimisküsimuse käigus soovis autor välja selgitada, kas reservvaru lõpptoodangule, mida AS Norma hetkel ei oma, rakendamine on vajalik. Lõputöös tehtud arvutuste ning läbiviidud intervjuu põhjal jõudis autor järelduseni, et reservvaru kasutuselevõtt ettevõttes on vajalik. 42 Kolmanda uurimisküsimuse käigus soovis autor välja selgitada, kuidas mõjub üldiselt kanban süsteemi laiendamine NRC koosteliinide ja NRC plastivalu osakonnas ettevõttele AS Norma. Autor jõudsi tulemuseni, et kanabn süsteemi laiendamine toob ettevõttele positiivset mõju, vähendades töötajate üleliigseid liigutusi, tänu millele saavad töötajad keskenduda vaid väärtust andvatele ülesannetele, mis omakorda aitab parandada tööde teostamise kvaliteeti. Kanban süsteem aitab optimeerida ettevõtte AS Norma tootmisprotsesse tehes kahest hetkel eraldisesivast ning ebaühtlasest süsteemist ühe tervikliku ning koostööle põhineva protsessi. Põhinedes autoripoolsetele arvutustele, analüüsile ning NRC logistikajuhi heakskiitvale arvamusele teeb autor ettepaneku laiendada NRC plastivalu ja NRC koosteliinide vahelise osakonna tootissüsteemi parendamiseks osaliselt juba kasutusel olev kanban süsteem. Kuna AS Norma üheks tähtsaks võtmenäitajaks on klient, siis toetab kanban süsteem reservvaru kasutuselevõtmist ja pooltoodangu komponentide varu viimise kooskõlla kliendi vajadustega, mis omakorda aitavad vähendada ohtu jääda tulevikus klientide tellimuste täitmisel hätta. Autor soovitab järgnevateks tegevusteks rakendada ning arvutada välja reservvaru kõikidele NRC koosteliinide osakonnas toodetavatele koostudele. Arvutada välja kõikide pooltoodangu komponentide kanban kaartide arv, alustada vaid NRC koosteliinide osakonna planeerimist ning NRC plastivalu osakonna tootmist vaid kanban signaali alusel.

Abstract [en]

PLC Norma is a member of the Autoliv Group. Company is engaged in the production and supply of safety belts and their components, who has long-term experience in the automotive industry. One of the company's core business is the customer, providing him just in time and high-quality delivery, while remaining as optimum as possible in production activities. The aim of final thesis was to set up optimization, arrangement, systematization of the components production division assembly lines and plastic casting department by extending kanban system in the company. The author chose a combined case study and an "As is to be" analysis method for writing the final thesis. During the graduation final thesis, the author conducted a free-form interview with the company's long-term employee, mapped the current situation of PLC Norma, highlighted the top bottlenecks, formed a sample, calculated the safety stock for final products and the number of kanban cards in the system. Ultimately, the author described the author's proposed updated system, suggestions resulting from the calculations, conclusions and recommendations for PLC Norma. To study this final thesis, the author set out three research questions. With the first research question, the author wanted to find out whether the stock of the semi-finished components of the current production system in the components production division assembly lines and plastic casting department was in line with customer demand. Based on the calculations performed, the author came to the results where only 25% of the semi-finished components used in the sample had stock according to customer demand. 25% have higher stock and 50% of the components of semi-finished products have a lower stock in their processes than the demands of their customers. During the second research question, the author wanted to find out whether the implementation of the safety stock for the final product, which PLC Norma does not currently have, is necessary. 44 Based on the calculations made in the final thesis and the interview conducted, the author came to the conclusion that the use of the safety stock in the company is necessary. During the third research question, the author wanted to find out how the extension of the kanban system generally affects the components production division assembly lines and plastic casting department at PLC Norma. The author came to the conclusion that the expansion of the kanban system will have a positive impact on the company by reducing redundant movements of employees. Thanks to this, the employees can only focus on value-added tasks, which helps to improve the quality of the work. The Kanban system helps to optimize the production processes of PLC Norma. The kanban system helps to make one comprehensive and collaborative process. According to the author's calculations, analysis and the approval of the components production division logistics manager, the author proposes to extend the already existing kanban system. The aim is to improve the production system between the components production division assembly lines and plastic casting. As one of the key indicators of PLC Norma is the customer, the kanban system supports the mobilization of the safety stock and the supply of spare parts for semi-finished products to meet the needs of the customer. In addition, the system will help to reduce the risk of being in backlog with future customer orders. The author recommends to implement and calculate the safety stock for all assemblies produced in the components production division assembly line. Calculate the number of cards for each of the semi-finished components, start planning only the components production division assembly lines and start production in the components production division casting department only on the basis of the kanban signal.

Item Type: thesis
Advisor: Jelizaveta Janno
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Organization of Production
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Kerti Kesküla
Date Deposited: 06 Jun 2019 10:07
Last Modified: 26 Aug 2019 12:24
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4250

Actions (login required)

View Item View Item