Logistika eriala arendamine kutseõppekeskustes

konsberg, Sten (2019) Logistika eriala arendamine kutseõppekeskustes. [thesis] [en] Developing logistics specialty in vocational schools.

[thumbnail of Sten_Konsberg_2019_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (23kB)

Abstract

Parendusettepanekute koostamiseks töötati läbi ja koondati kokku varasemalt tehtud uuringud ning viidi läbi küsitlus nii ettevõtete kui ka äsja erialase kutsehariduse omandanud isikute vahel. Esimeses peatükis andis autor ülevaate kutseõppe populaarsusest nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Kutseharidust omandavate õpilaste arv viimase kuue aasta jooksul on vähenenud ligikaudu 8,0%. Samas on viimaste aastate jooksul märgata üha suurenevat kasvu isikute 25 eluaastat või vanemate seas, kelle osakaal on kasvanud üle kahe korra (224,4%). Teadlikkus kutsehariduse omandamise võimalustest on Eestis parem, võrreldes Euroopa Liidu keskmisega. Kõige rohkem saadi informatsiooni kutseõppe kohta Rajaleidja programmi ja Karjääritundide raames ning kõige vähem klassijuhatajate ning kooliõpetajate abil, kes eelistasid rääkida pigem gümnaasiumi õppimisvõimalustest või kõrghariduse omandamise võimalustest. Lisaks toodi välja logistika erialade õppimisvõimalused ning transporditeenuste eriala õppijate arvud aastatel 2013–2019, mis kajastas selget langust (30,9%). Samuti anti töös ülevaade töö koostamise hetkel kehtivatest logistika erialade riiklikest õppekavadest ning kutsestandarditest. Töö teises osas vaadeldi veonduse ja laonduse erialal tööga hõivatud isikute arvu perioodil 2012-2016. Selgus, et antud aja jooksul kasvas töötajate arv 8,9%. Lisaks toodi töö teises osas välja mõned OSKA raporti poolsed soovitused õppekavade parendamiseks ning tehti kõigi logistika erialast kutseharidust pakkuvate koolide lühitutvustus. Tugevus mis enamuse koolide arkrediteerimisotsustes esile toodi olid heade õppevahendite, õpikeskkonna olemasolu. Nõrkusena toodi aga paljudes koolides välja ettevõtete vähene kaasatus õppeprotsesside arendamises. Viimases peatükis tutvustati metoodikat ning toodi välja analüüsitulemused. Analüüside tulemusest selgus, et ettevõtted peavad peamiseks puuduseks kutsekoolide õpiväljundites lõpetajate praktilisi oskusi. Lisaks mainiti ka seda, et laotöölise eriala kutsekoolides pole enam niivõrd vajalik kuna enamjaolt peavad ettevõtted õpilaste tööle asudes nad uuesti välja koolitama. Lõpetajate poolelt hinnati õppekava kõige suuremaks nõrkuseks e-õppe osakaalu ja arusaadavust. Autoripoolsed ettepanekud õppeprotsessi ja õppekavade parendamiseks: • ühiskülastuste arvu suurendamine ettevõtetes; • ettevõttepraktikate jaotamine väiksematesse osadesse ja praktikate parem eesmärgistamine; • e-õppe osakaalu suurendamine ja e-õppe materjalide arusaadavuse parendamine; • varude ja transpordi juhtimise infosüsteemide põhitõdede rakendamine õppekavasse; • koostöö arendamine põhikoolide ja gümnaasiumitega suurendamaks õpilaste teadlikkust eriala kohta mis langetaks väljalangevust; • õppekava praktiliste ainete osakaalu suurendamine.

Abstract [en]

The graduation thesis titled „Developing logistics specialty in vocational schools“ was created because of the downward trend in popularity of logistics in vocational schools in recent years. As the problem aggravates, it may jeopardize the sustainability of the profession at VET level. Although the overall demand for labor in logistics and transport is increasing, the number of graduates has been on a downward trend and putting more pressure on logistics companies looking for workers with professions in the field of logistics and transport. The thesis will be focused on the answer to the question: “to what extent are the learning outcomes provided by vocational schools sufficient to ensure graduates in a sustainable labor market?” The thesis examines the employers' views on this issue as well as the evaluation of graduates for the benefit of the curriculum. The main aim of this thesis is to develop proposals for vocational schools to improve logistics and transport curricula. Improving Logistics and Vocational Education in Vocational Education ensures the sustainability of the profession in VET institutions and increases the usefulness of education for both potential students and employers. Analyzes of the questionnaire showed that companies consider the lack of practical skills in graduates to be the main drawback of VET learning outcomes. In addition, it was also mentioned that the warehouse worker profession in vocational schools is no longer as necessary as it used to be, because most companies have to train graduates themselves anyway when starting work in their company. This is due to different working practices used by companies. Suggestions from the author for improving the curricula: • Increasing the number of joint visits to companies • Division of practices in companies into smaller parts • Increasing the share and understanding of e-learning • Developing collaboration with primary schools and upper secondary schools to raise students' awareness of the specialty that drops out of school • Increasing the proportion of practical subjects in the curriculum • Applying the basics of warehouse and transport information systems to the curriculum

Item Type: thesis
Advisor: Lend Enno
Subjects: Studies Related
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Sten Konsberg
Date Deposited: 06 Jun 2019 10:08
Last Modified: 26 Aug 2019 13:19
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4248

Actions (login required)

View Item View Item