Prantsusmaa kokkuvedude optimeerimine Arco Transport AS näitel

Punnek, Keidi (2019) Prantsusmaa kokkuvedude optimeerimine Arco Transport AS näitel. [thesis] [en] Optimization of France's collections on the example of Arco Transport AS.

[thumbnail of Keidi_Punnek_2019_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli analüüsida Arco Transport AS Prantsusmaal olemasolevate terminalide kasutamise võimalusi alternatiividena otsevedudele Prantsusmaa suuna kokkuvedude optimeerimiseks. Autor on püstitanud endale uurimisülesanded, mis aitasid töö eesmärgini jõuda. Nendeks oli välja selgitada ettevõtte hetkeolukord ning sellest tulenevalt kaardistada kitsaskohad ning võimalused Prantsusmaal terminalide kasutamiseks, analüüsida võimalusi terminalide rakendamisel ning teostada veosuundade kulukalkulatsioonid ning anda hinnang, kas Arco Transport AS olemasolevaid terminale on võimalik kasutada Prantsusmaa veosuuna kokkuvedude optimeerimiseks Töö esimeses peatükis andis autor edasi kirjandusallikatele tuginevalt töö teoreetilise baasi. Teises osas kirjeldas lõputöö autor empiirilise uuringu teostamise aluseks olevat uurimismetoodikat ning uurimisobjekti. Kolmandas osas teostas töö autor analüüsi selgitamaks välja võimalused olemassolevate terminalide kasutusvõimaluste kohta Kalkuleerides välja olemasolevate terminalide kuluefektiivsed teeninduspiirkonnad hindas töö autor kas sellise teeninduspiirkonnaga terminalide kasutamine ka reaalselt ettevõtte kokkuveo kulusid Prantsusmaa suunal vähendab. Võrdlusest selgus, et selliste hindadega nagu praegused terminalid Prantsusmaal on, ei anna terminalide kasutamine ettevõttele kulusäästu. Hetkeolukord, kus veokid teostavad otsevedu on kõigist võrreldud variantidest soodsaim. Autor analüüsis ka võimalust, kui veoringil kasutada intermodaalset transpordilahendust st, et kui osa põhiveost, mis hetkel toimub mööda maanteed, asendada haagise veoga laevas. Võrdlevas tabelis oli selgelt näha, et intermodaalse lahenduse kasutamine on kulusäästlikum kui terminaliteenuse kasutamine ¬+ maanteevedu Eestisse. Samuti on selline lahendus praegusele olukorrale, kus veoauto teostab ise kokkuvedu ja põhivedu Eestisse on mööda maanteed, sarnane. Veoaeg jääb laevavedu kasutades samaks ja ka kulud on peaaegu samad, mis hetkeolukorral. Lõputööga selgitas autor välja, et ettevõtte hetkel kasutuselolevad terminalid Prantsusmaal ei ole kulusäästlikud ja ei anna ettevõttele võimalust kuludelt kokku hoida, kuna terminalide kuluefektiivne teeninduspiirkond on väike ja ei kata peamisi importtellimuste asukohti. Autor teeb ettepaneku hakata pidama läbirääkimisi hinnas olemasoleva terminaliteenuse pakkujaga või siis otsida uus terminaliteenuse pakkuja.

Abstract [en]

The following thesis Optimization of France's collections on the example of Arco Transport AS is to analyze the possibilities of using existing terminals in Arco Transport AS in France as alternatives to direct shipping, to optimize the French directories. The author set up research tasks that helped to reach the goal of the work: • Identify the company's current situation and map the difficulties and opportunities for using terminals in France • Analyze options for terminal implementation and make cost estimates for transport directions • Provide an assessment of whether the existing terminals of Arco Transport AS can be used to optimize France's shipment collections In the first chapter, the author gave a theoretical basis for the work based on literature sources. In the second part of the thesis, the author describes the research methodology and research object underlying the empirical study. In the third part, the author of the work carries out an analysis to determine the possibilities of using existing terminals. When calculating the cost-effective service areas for existing terminals, the author of the work assessed whether the use of terminals with such a service area would reduce the costs of the Arco Transport. The comparison showed that the prices of terminals, such as the current ones in France, do not give the company cost savings. The current situation where trucks carry direct transport is the most advantageous of all the variants compared. The author also analyzed the possibility of using an intermodal transport solution for the haulage, ie that as part of the main freight that currently takes place only along the highway, is replaced by trailer shipping by vessel. The comparative table clearly showed that the use of an intermodal solution is more cost-effective than using terminal services + road transport to Estonia. Also, this solution is similar to the current situation where a lorry carries the main transport to Estonia along the highway. The shipping time by vessel remains the same and the costs are almost the same as the current situation. In the final thesis, the author explained that the terminals which are currently used in France are not cost effective and do not allow the company to save costs. The author proposes to negotiate with the existing terminal service provider about the terminal costs or to look for a new terminal service provider.

Item Type: thesis
Advisor: Tõnis Hintsov
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Keidi Punnek
Date Deposited: 06 Jun 2019 10:12
Last Modified: 26 Aug 2019 13:01
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4238

Actions (login required)

View Item View Item