Liiklusõnnetuse tagajärjel hävinenuks tunnistatud sõiduki väärtuse määramine

Kasemets, Mihkel (2019) Liiklusõnnetuse tagajärjel hävinenuks tunnistatud sõiduki väärtuse määramine. [thesis] [en] The value of a vehicle identified as a result of a traffic accident assignment.

[thumbnail of LIIKLUSÕNNETUSE TAGAJÄRJEL HÄVINENUKS TUNNISTATUD SÕIDUKI VÄÄRTUSE MÄÄRAMINE.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 27 May 2029.

Download (5MB)

Abstract

Sõidukiväärtuste hindamisel kasutavad eksperdid endale sobivat metoodikat ja tänapäeval puudub ühtne kindel metoodika, mis teeb kohtuvaidluste puhul olukorra lahendamise üsna keeruliseks. Kohtuotsuse langetamiseks vajatakse kindlat meetodit, millele hindamine baseerub. Sellest tulenevalt soovis autor leida võimalusi sõiduki turuväärtuse hindamiseks, kus hindamise alused oleksid üheselt mõistetavad. Meetodi aluseks tuleb võtta liikluskindlustusseadus ja võlaõigusseadus, kus on välja toodud, et väärtus määratakse kohalikus turukeskkonnas analoogseid sõidukeid võrreldes. Paraku pole vastavas seadusandluses määratletud, millele peaks tuginema väärtuse määramisel, millest tulenevalt tekivadki erinevused ekspertide hinnangutes vastavalt sellele, kuidas seda tõlgendatakse. Peamiseks leitud puuduseks praegu praktikas kasutatavatel hindamismetoodikatel on analoogsõidukite ebatäpne võrdlemine. Selle parendamiseks koostatud tabel aitab autori hinnangul määratleda analoogse sõiduki omadusi, mis peaksid vastama hinnatavale sõidukile ja mis mitte. Lisaks analoogmeetodil saadud tulemustele tuleks hinnata ka sõiduki tehnilist seisukorda lähtuvalt sõidukiosade põhjal loodud tabeli andmetele. Antud tabeli kasutamiseks on vaja varasemalt analoogmeetodil saadud kohalikus turukeskkonnas saadud väärtust. Saadud väärtus on üldine antud sõiduki puhul, selle väärtuse täpsustamiseks on loodud sõidukiosa põhine tabel, kus on sõiduk jaotatud protsentuaalselt osadeks. Vastavalt antud sõiduki seisukorrale muudetakse protsente ja lõpptulemuseks saadud sõidukite osade protsent on summa sõiduki üldisest turuhinnast enne hävinemist. Sõidukiosa põhise tabeli põhjal saab määrata ka hävinenud sõiduki jääkväärtust. Sellisel puhul tuleb sõiduki väärtus sisestada tabelisse ja vähendada hävinenud sõidukiosa gruppide väärtust protsentuaalselt. Tulenevalt kulutustest amortisatsioonile, defekteerimisele, demonteerimisele ja ladustamisele. Väärtus 40%, mis on valemis tähistatud tähega k on varasemalt teostatud ekspert- arvamuste põhjal. Lähtudes arvamustest on arvestatud sõiduki turuväärtusest tulenevalt jääkväärtust protsentuaalselt ning leitud selle keskmine protsent, kus ekspertarvamusest lubatud erinevuseks on 25%. Välja pakutud metoodikasse puutuvad rahalised ühikud on arvestatud müügihinda müüjast sõltumatult ehk pole arvestatud kas summa on käibemaksuga või ilma. Tulenevalt eelnevast tööst saab anda järgnevaid soovitusi analoogmetoodika parendamiseks: • Analoogmetoodika puhul tuleks täpsustada analoogsõiduki kriteeriumeid, mis on määravad ja mittemääravad analoogsõiduki puhul, näiteks kas auto värv, katuseluuk ja- kas analoogsõidukiga on reaalselt toimunud tehing. • Analoogmeetodi tulemust tuleks täpsustada sõiduki osade hindamisel, milleks saab kasutada sõidukiosade põhist tabelit. Selle kasutamiseks on vaja analoogmeetodi puhul saadud keskmist hinda. • Analoogmeetodi ja sõidukiosade põhise tabeli tulemust saab kasutada ka avariilise sõiduki hinna järeldamiseks- sõidukiosade põhise tabeli ja valemi abil. Eelnevalt väljatoodud muudatused aitaksid parendada ja arusaadavamaks muuta hävinenud sõiduki väärtuse määramise meetodikat, mis aitab ära hoida vaidlusi turuväärtuse määramise osas. Tulenevalt metoodikast töötab see olukordades, kus on olemas reaalset hinnatava avariiline sõiduk. Kuid metoodikat ei saa kasutada sõiduki tüüpvigadest tulenevate rikete järgse väärtuse määramiseks.

Abstract [en]

In order to evaluate the value of a vehicle, there are different methods being used by the experts and there is not single right method. That makes it rather complicated to solve court cases. In order to reach an agreement in court, a concrete method which the evaluation bases on is necessary. Consequently, the author of this thesis was trying to find a method to evaluate the value of a vehicle which would be unambiguous. As the basis for this method, the insurance law and law of obligations act are used where it is noted, that the value of a vehicle is given according to the local market. Unfortunately, in the given laws it is not described what should be relied upon when evaluating a vehicle and that leads to differences in expert opinions resulting from different interpretations of the law. The main shortcoming of the methods being used today is the uneven evaluation of analog vehicles. In order to overcome that, the table used in this thesis helps with choosing the characteristics which should apply to the vehicle under evaluation and which should not. In addition to the results gathered by the analog method, the current state of the vehicle should be evaluated according to the table of the vehicle parts. In order to use the before mentioned table, it is necessary to have market value calculated by the analog method earlier. This is an approximate value of the machine. In order to make this value more precise, a table containing percentual values of the vehicle is created. According to the state of the car, the percentages are being changed in the table and thereby the actual value of the vehicle before being totaled can be calculated. Using the table of vehicle parts, the present value of a totaled car can also be calculated. In that case, the value of the car has to be inserted into the table and the percentages of the parts which are destroyed must be made smaller, according to the costs for amortization, defection, disassembly and storage. A value of 40%, which is marked as k in the table is the value of the previous expert opinion. According to the expert opinion, the market value of the vehicle is being calculated, keeping in mind, that the fluctuation cannot be more that 25% from the expert opinion. The monetary sums in the evaluation are given without regarding the seller, that means it does not consider whether it was with or without VAT. As a result of the thesis, the following suggestions can be made in order to possibly make the analog method more efficient: • By using the analog method, the criteria should be defined, which are important and which are not important for example the color of the car, sunroof and deals made with the car. • The analog method should be made more precise by evaluating the parts of a car for which the table of the basic car parts could be used. In order to use that, the median price is necessary • By using the analog method and the car parts table, the value of a totaled vehicle can be estimated The changes proposed in this thesis would help making the evaluation of a totaled vehicle more precise and clear which in turn assists in avoiding arguments regarding the market value of a vehicle. This method is only reliable if there is an actual totaled vehicle which can be used evaluated. The method cannot be used to to evaluated the value of a car with issues resulting from common problems with a car.

Item Type: thesis
Advisor: Janek Luppin
Co-advisor: Raul Põdersalu
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Transport > Automotive Engineering > Car Repair
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Mihkel Kasemets
Date Deposited: 06 Jun 2019 12:07
Last Modified: 10 Jun 2019 07:28
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4227

Actions (login required)

View Item View Item