Iveco bussijuhi ning korrektse hooldamise mõju sõiduki ökonoomsusele

Helend, Kaspar-Tõnn (2019) Iveco bussijuhi ning korrektse hooldamise mõju sõiduki ökonoomsusele. [thesis] [en] Iveco Bus Driver and Correct Maintenance Influence to the Vehicle Economy.

[thumbnail of Lõputöö_Helend_Kaspar-Tonn.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of Lisad.zip] Archive (ZIP) - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (9MB)

Abstract

Käesolev lõputöö on koostatud selleks, et välja selgitada, kui palju on võimalik kütusekulu kokku hoida juhi sõidustiili ning korrektse sõiduki hooldamise tagajärjel. Lõputöös selgus, et bussijuhid ei tee igapäevaseid kontrolle, mille alla kuuluvad ka rehvirõhkude ning rehvi turvisemustri sügavuse kontroll. Kontrollitud bussidest ei olnud mitte ühelgi korrektne rehvirõhk. Lisaks olid paljudel bussidel ohtlikult kulunud rehvid, mis koos madala rehvirõhuga seab eelkõige ohtu liiklejad ja juhi enda, ning loomulikult tõstab ka kütusekulu. Bussi soojendamine talvel on suur kuluallikas ning bussiparkide hooldusjuhte küsitledes saime teada, et bussi eelsoojenduseks kasutatakse reeglina ainult bussile originaalis paigaldatud diiselkütusel töötavat lisasoojendit. Elektriline soojendus ei tulnud kõne alla, kuna juhtmete vedamine on ebamugav ning bussid ei seisa ka tihti öösiti bussiparkides, vaid bussijuhtide koduõuel või selle lähedal. Alternatiivina tõime gaasiga töötava lisasoojendi, mille maksumus koos paigaldamisega võrreldes diiselkütusel töötava eelsoojendiga tasub ennast ära kolme kuuga. Diplomand soovitab kasutada elektrilist soojendust, kuna see on odav ning algne investeering ei ole suur. Materjale analüüsides selgus, et keskmise bussijuhi sõidustiil on pigem kõrget kütusekulu soosiv ning sõidukit mittesäästev. Samuti visuaalselt võistlust jälgides selgus, et ainult mõni üksik bussijuht kasutab Telma elektromagnetilist pidurit sõiduki aeglustamiseks, mistõttu on piduriosade kulumine oluliselt suurem. Kõigele lisaks on probleemiks bussijuhtide kiiruse ületamine, mis on ohtlik kõikidele kaasliiklejatele, kuid loomulikult tõstab ka kütusekulu. Diplomand on arvamusel, et arvestades analüüsi tulemusi tuleb bussijuhtidele välja mõelda spetsiaalne ökonoomsussõidu ning bussi igapäevase kontrolli koolitus. Firmaomanikel tuleks aga pingsalt jälgida, kui mõnel bussil hakkab kütusekulu tõusma, sest see võib olla tingitud juhi sõidustiilist. Kuna paljudel bussidel on tänapäeval GPS seadmed, tuleks pingsalt jälgida ka kiiruseületamisi ning vajadusel trahvida kiiruseületajaid palga vähendamisega. Bussijuhtidele tuleb pärast ökonoomsussõidu treeningut välja töötada kindel palgasüsteem, milles on välja arvestatud bussi keskmine kütusekulu, kiiruseületamised, ning ka bussireisijate tagasiside. See on vajalik selleks, et suunata bussijuhti paremini mõistma, kui palju temast sõltub ning luua ohutum ning efektiivsem bussiliiklus kõigile. Lõputöös selgus, et suurim rahaline kahjum või kokkuhoid tekib juhi sõidustiilist. Samuti on võimalik suuri summasid kokku hoida, kui kasutada diiselkütusel töötava eelsoojendi asemel elektri või gaasiga töötavat eelsoojendit. Kasutades odavaid varuosasid on rahaline võit peaaegu olematu, kuid see suurendab riski defektse varuosa tõttu bussiga tee äärde jääda.

Abstract [en]

The aim of this thesis is to find out, how much it is possible to save fuel by monitoring driver driving style and maintaining the vehicle correctly. We found out that bus drivers doesn’t perform the necessary everyday checks on the vehicle, which includes the tire pressure and tire wear check. The buses which were inspected by the creator of this thesis, none had correct tire pressure. Also some of the buses had extremely warn tires which together with low tire pressure are dangerous for the passengers and the driver but also increase the fuel consumption. Preheating the bus in the winter is a huge expense and after questioning the bus parks maintenance managers it was found out that for pre heating the bus, they use only the original diesel fuel based preheater. Electrical heater wasn’t an option, since the wires are uncomfortable and the buses are usually not staying in bus parks, but near the bus driver houses. As an alternative we brought out the gas operating preheater, which cost together with installation will pay off with in three months, comparing the diesel based preheater. The author of this thesis recommends to use the electrical preheater, since it is cheap and the first instalment cost isn’t very big. Analyzing the materials, we found out that average bus driver driving style is rather favorable for a higher fuel consumption and not very vehicle saving. Also during the contest the author of this thesis, visually observed how much the drivers are using the Telma electromagnetic brake and unfortunately only few drivers were using it. This increases the brake system parts wear a lot. Additionally there is a problem with bus drivers speeding, which is dangerous for the other road users but also increases fuel consumption The author of this thesis believes that after those results, it is necessary to create an economical drive and everyday maintenance program training for the bus drivers. Company owners should observe closely, if some of the buses will have sudden fuel consumption increas, then it could be affected by the driver. Since a lot of buses today have the GPS tracking devices then company owners should also observe the speeding and if necessary, fine the driver with salary decreasement. The author of this thesis believes, that it is necessary to create, after the economical drive training, a clear system for the bus drivers salary that includes bus average fuel consumption, speeding and also passengers feedback to get the bus driver understand, of how much everything depends on him, so we could create safer and more effective bus traffic for everyone. It was found out that, biggest savings comes from bus driver driving habits. Also it is possible to save a lot of money, when using electricity or gas preheater instead of diesel based preheater. Using cheap spare parts doesn’t save almost any money, but it increases the risk of vehicle brake down on the road.

Item Type: thesis
Advisor: Aimar Lukk
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Maintenance, Maintenance Stations, and Equipment
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Kaspar - Tõnn Helend
Date Deposited: 06 Jun 2019 11:58
Last Modified: 26 Aug 2019 12:22
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4226

Actions (login required)

View Item View Item