Valmistoodangu komponentide varude juhtimise võimalused ettevõttes Hilding Anders Baltic AS

Kaldas, Anett (2019) Valmistoodangu komponentide varude juhtimise võimalused ettevõttes Hilding Anders Baltic AS. [thesis] [en] Opportunities for Stock Management of Finished Product Components at Hilding Anders Baltic AS.

[thumbnail of Lõputöö_Anett Kaldas.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Microsoft Word (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (627kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli vähendada laovarudest tingituid üleliigseid kulutusi ning pakkuda selle probleemi lahendamiseks erinevaid võimalusi ettevõttes Hilding Anders Baltic AS. Tegemist on rahvusvahelise tootmisettevõttega, mis tegeleb madratsikatete, madratsite ning voodite tootmisega. Madratsikatteid, ligi 90% kogutoodangust, tarnitakse põhiliselt Skandinaaviamaadesse ning madratseid ja voodeid, mis on tuntud kui brändi Sleepwell, müüakse Baltimaadesse. Lõputöös on käsitletud ettevõtte jaoks olulist probleemi üleliigsete varude ladustamine, mis põhjustab käibekapitali suurenemise. Töös anti ülevaade ettevõtte varude juhtimise süsteemist, valmistoodangu komponentide 2018. aasta ostukäibe näitajatest ning neid võrreldi 2018. aasta reaalse kasutamisega tootmises. Artikleid oli kokku 310, nendest moodustati 3 gruppi sarnaste tunnuste alusel ning neile teostati ABC analüüs. Edasises töös keskenduti ABC analüüsist selgunud A-kategooria artiklitele, sest ettevõtte jaoks on need kõige väärtuslikumad ning olulisemad. XYZ analüüs teostati kokku 61 A-kategooria artiklile. XYZ analüüsist selgus, et mitte ükski A-kategooria artikkel ei ole stabiilse nõudlusega. 25% ehk 15 artiklit oli keskmise nõudluse varieeruvusega. Suurem osa artiklitest ehk 75% oli suure nõudluse varieeruvusega, sinna kuulub 46 artiklit. Suure nõudluse varieeruvusega toodetele on soovitatav määrata reservvaru. Selgus, et 30 artiklile on see määratud ning 16 artiklile ei ole. Töö autor tegi ettepaneku vaadata üle reservvarude suurused ning pidada tihedamat kontrolli nende üle. Töö autor kõrvutas 2018. aasta ostukäibe 2018. aasta reaalse kasutamisega ettevõtte tootmises. Võrdlemisel kasutati andmeid artiklite kasutamise kohta ning maha oli arvestatud määratud reservvaru suurus. Analüüsist selgus, et ettevõttes on üleliigseid artikleid sisse ostetud 32938,2€ väärtuses, mis on väga märkimisväärne summa. Ettepanekuks on autor soovitanud määrata artiklitele miinimum ja maksimum kogused, kus tuleks arvestada hooajalisust, toodete populaarsust ning mineviku müüki. Selline analüüs aitab luua ülevaadet hetke seisust ning aitab vähendada ostutellimuste kogust. Saab määrata, milliseid komponente oleks vaja tellida rohkem, millised vähem ning vastavalt laoseisule ja prognoosile, millises koguses. Sellist kontrolli tuleks teostada vähemalt 2 korda nädalas.

Abstract [en]

The aim of this thesis was to reduce the unnecessary costs of stockpiling and to provide solutions to this problem at Hilding Anders Baltic AS. Hilding Anders Baltic AS is an international manufacturing company that manufactures matrasses, mattress covers and beds. 90% of mattress covers are sold to Scandinavian countries and matresses and beds, known as the Sleepwell brand, are sold to the Baltic States. This thesis discusses an important problem for the company – the storage of surplus stocks that cause an increase in working capital. This thesis gave an overview of the company’s inventory management system, the sales turnover for end product components in 2018, these figures were compared to the actual use of the manufactured components in 2018. There were a total of 310 components, of which 3 groups were formed based on similar features. On these articles an ABC analysis was performed. Further analysis was based on the category A articles, which are the most valuable and important to the company. XZY analysis was performed on a total of 61 category A articles. The XZY analysis revealed that none of the category A articles are stable in demand. 25% or 15 articles had average demand variance. Most articles 75% were high in demand variance, this category consisted of 46 articles. It is recommended to allocate a reserve stock for products with high demand variability. The analysis revealed that reserve stock has been allocated for 30 articles, 16 articles did not. The author of this thesis proposed to review the reserve stock sizes and more frequent inspections of reserve stocks. Thesis author compared the sales turnover in 2018 with the actual use in manufacturing. Data about the use of articles was used for the comparison, the size of the reserve stock deducted. The analysis showed that the company has purchased excess articles worth 32938,2€, which is a significant amount. The author of the thesis has proposed to set maximum and minimum quantities for articles, considering seasonality, product popularity and past sales. This kind of analysis helps to create an overview of the current situation and helps to reduce the amount of purchase orders. Analysis makes it easier to specify which components need to be ordered more and which less and according to the inventory and prognosis, in what quantity. Controls should be performed at least twice a week.

Item Type: thesis
Advisor: Tarmo Saremat
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Inventory Managment
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Anett Kaldas
Date Deposited: 06 Jun 2019 10:00
Last Modified: 26 Aug 2019 12:23
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4225

Actions (login required)

View Item View Item