Jääraja sõiduki sidestus tingimuste katseanalüüs

Elmik, Gert (2019) Jääraja sõiduki sidestus tingimuste katseanalüüs. [thesis] [en] Ice vehicle tracktion condition test analysis.

[thumbnail of Gert Elmik .pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Antud uurimustöö eesmärgiks oli uurida ja analüüsida sõiduki vedrustuse parameetrite mõju sõiduki sidestusele ja seeläbi parandada katsesõiduki ringiaega. Peamistes uuritavateks valdkondadeks oli rattakalde, vedrustuse ja stabilisaatori jäikuse mõju sõiduki sidestusele jäärajal. Selleks, et kõik tulemused oleksid adekvaatsed, tuli teostada kõik testid samal päeval, samas kohas ja samadel tingimustel. Põhjus peitus selles, et jäärajal on palju muutujaid ja kahe erineva päeva sidestustingimused võivad muutuda drastiliselt. Seetõttu tuli ette valmistada katseplaan ja samuti ka sõidukid, et oleks võimalik kohapeal kiireid muutusi auto vedrustuse juures teostada. Analüüsimiseks kasutati Race Logic VBOX-i ja nende poolt loodud tarkvara. Katsetulemuste analüüsist selgus, et jäärajal suutis MacPherson vedrustus tüüpi sõiduk näidata suuremat kurvisidestust üles kui sõiduki rattakalle oli positiivses kaldes. Antud uurimustöö raames optimaalset rattakallet ei leitud, aga tõestati, et mida rohkem on statsionaarselt ratas püstises asendis, seda suurem on kurvisidestus. Amortisaatori jäikuse kohapealt selgus, et mida pehmem on amortisaator ja mida vähem ta võnkeid summutab, seda paremat sidestust oli sõiduk võimeline üles näitama. Stabilisaatori jäikuse muutus oli 5.4 N/mm kohta ja see oli piisav, et analüüsida kere kaldumise mõju sõiduki sidestusele. Antud analüüsi käigus selgus, et pehmema stabilisaatori jäikuse korral näitas sõiduk suuremat sidestust. Antud töö eesmärk sai täidetud ja nagu töös selgus, paranes iga katsega sõiduki ringaeg. Esialgne katsesõiduki ringiaeg oli 1:00.12 ja viimane mõõdetud ringiaeg oli 0:58.52 sekundit.

Abstract [en]

The aim of this research was to study and to analyze vehicles suspension parameters effect on vehicles tracktion on ice and therefore to improve the cars lap time. The main subjects of this research was to examine the camber angle, sway bar stiffness and damper stiffness effect on the vehicles tracktion. In order to achive adequate results, all the tests had to be done in the same day, in the same location and in the same conditions. Reason for this is because ice has very many variables and tracktion conditions for two different days may change trastically. Therefore there was a need to prepare a test plan as well as vehicles to make quick changes to the cars suspension on site. In order to analyze the data, Racelogic VBOX and it’s software was used. Test analysis revealed that on ice circuit the MacPherson type suspension showed signs of tracktion improvement if the camber was positive. In the course of this study the optimal wheel camber angle was not found, but it was proven that the more the stationary wheel is in upright position, the grater the tracktion. The stiffness of the dampers effect revaled that the softer and the less oscillations it damped, the more tracktion the vehicle could produce. The stiffness of the sway bar was reduced 5.4 N/mm and it was sufficient to analyze the body roll effect on vehicles tracktion capabilities. During this analysis, it was found that with a softer sway bar, the vehicle showed improved tracktion performance. The purpose of this research was fulfilled and, as it became clear in the work, the lap time of the race circuit was improved with each experiment. The initial test vehcile lap time was 1:00.12 and the last measured lap time was 0:58.52.

Item Type: thesis
Advisor: Sten Soomlais
Subjects: Transport > Automotive Engineering > Car Construction > Body and Chassis
Divisions: Institute of Engineering > Automotive Engineering
Depositing User: Gert Elmik
Date Deposited: 06 Jun 2019 11:21
Last Modified: 26 Aug 2019 13:19
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4212

Actions (login required)

View Item View Item