Protsesside efektiivistamine ettevõtte CF&S Estonia AS siseriiklike jaotusvedude osakonna näitel

Ots, Eero (2019) Protsesside efektiivistamine ettevõtte CF&S Estonia AS siseriiklike jaotusvedude osakonna näitel. [thesis] [en] Enhancing Process Efficiency by the Example of CF&S Estonia AS Domestic Distribution Department.

[thumbnail of Eero_Ots_2019_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of Eero_Ots_2019_Lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (39kB)

Abstract

Lõputöö teemaks valis autor „Protsesside efektiivistamine ettevõtte CF&S Estonia AS sisevedude jaotusosakonna näitel“. Ettevõte CF&S tegeleb nii maantee-, mere-, kui ka lennutranspordiga mitmetes eri riikides. Samuti pakub ladustamise, jaotusvedude, laevade prahtimise kui ka agenteerimise teenust. Lõputöö keskendub CF&S Estonia AS siseriikliku jaotusvedude osakonnale. Teemavaliku aluseks oli autori enda töösuhe CF&S Estonia AS-iga ja sealt tekkinud huvi protsesside parendamiseks. Lõputöö eesmärk oli kirjeldada ettevõtte CF&S Estonia AS siseriiklikku jaotusvedude protsesside ülesehitust, läbi selle välja tuua kitsaskohad ja pakkuda välja autoripoolsed parendusettepanekud. Eesmärgi täitmiseks püsitas autor uurimisküsimused: 1. Millised on tööprotsessides esinevad kitsaskohad? 2. Millised on võimalused protsesside efektiivistamiseks? Esimesele uurimusküsimusele vastamiseks kirjeldas autor põhjalikult hetkel kasutuses olevat siseriiklikku jaotusvedude osakonna tööjaotust, veokorraldaja tööülesandeid, erinevate klientide tellimuste esitamise korda, terminalitöö ülesehitust ja andis ülevaate nii Tallinna ja Harjumaa kui ka maakonna vedajatest. Andes ülevaade CF&S Estonia AS protsesside ülesehitusest, tõi autor välja kolm põhilist kitsaskohta, mis andsid vastuse esimele uurimisküsimusele. Nendeks kitsaskohtadeks oli saatelehtede skanneerimine, info liigne hajutatus ja kliendilepingute mittevastavus vedajate pakutavate teenustega. Esimeseks kitsaskohaks leidis autor olevat saatelehtede skanneerimine kontroris, mis on väga ajakulukas ja tänapäevasel IT-ajastul juba vägagi aegunud tegevus. Võttes kasutusele skannerid, millega oleks võimalik autojuhtidel kohe kliendilt allkiri võtta, sidudes vastav allkiri süsteemis oleva tellimusega on võimalik veokorraldajal aega kokku hoida ja kaotada ära liigne paberi raiskamine. Skanneriti kasutusele võtmisega lisandub veel kasutegureid nagu parem ülevaade nii autojuhtidest kui ka kauba liikumisest. Teise kitsaskohana leidis autor olevat info liigne hajutatus. Autor pakub välja, et kõik informatsioon kaupade ja tellimuste kohta viidaks ühte programmi. Veokorraldaja kiire töö juures ei ole aega jälgida mitut erinevat programmi ja samuti ei ole sellel mõtet, kui on võimalik viia kõik info ühte süsteemi. Samuti pakub autor välja, et klientidele tehakse kohustuslikuks varustada CF&S-i ladu oma kaubakaartidega, kus on kirjas kaupade mõõdud ja kaalud. Logistikas on efektiivse töö tegemiseks vajalik kõik saadavalolev info. Klient peaks ka omalt poolt vastu tulema teenusepakkujale, et tema kaupade käitlemine oleks võimalikult efektiivne. Kolmandaks kitsaskohaks leidis autor kliendilepingute mittevastavuse vedajate pakutava teenusega. Osadele klientidele on pakutud tellimuste sisestamiseks ajavahemik, kus kauba komplekteerimine võib lõppeda pärast tööpäeva lõppu ja kaubad ei jõua vastavate vedajate peale. Hetkel on veokorraldajatel kõige kiirem aeg tööpäeva lõpp, kus on vajalik paika panna kõik järgmise päeva veoringid ning saata info erinevate vedajate veokorraldajatele. Kui viimased tellimused valmivad täpselt tööpäeva lõpus või isegi pärast selle lõppu, ei ole veokorraldajal võimalik teha oma tööd ettenähtud nõuete järgi. Autor pakub välja, et kliendilepingutes muuta kellaaega, mis kellani klientidel on võimalik teha tellimusi, mis peavad järgmiseks päevaks kohale jõudma. Samuti aitab selline süsteem ka veokorraldaja töökoormuse vähendamisele kaasa. Kõik autori poolt tehtud ettepanekud on mõeldud ettevõtte protsesside efektiivistamiseks ja on teostatavad. Kuigi mõningad muudatused võivad olla aja- ja ressursikulukad, peab autor tähtsaks tööprotsessi efektiivistamist, misläbi on võimalik parandada kliendirahulolu ja pikas perspektiivis saavutada suuremat kasumlikkust.

Abstract [en]

The subject of the thesis is "Enhancing Process Efficiency by the Example of CF&S Estonia AS Domestic Distribution Department". CF&S offers services for sea-, air- and highway transportation in several different countries. The company is also engaged in warehousing, distribution, chartering and ship agency services. The reason of choosing this topic is the authors personal involvement in the company and interest in enhancing its efficiency. The purpose of this thesis is to describe the processes of CF&S Estonia AS domestic distribution departments and to define the bottlenecks in order to offer the authors perspective for improving them. In order to achieve this set goal, the author chose two research questions: 1. Which are the bottlenecks found in the companys work process? 2. How to get rid of these bottlenecks in order to make the workflow more effective? In order to answer the first question of this research the author describes in detail how the processes are set up in CF&S Estonia AS domesti distrubution department. The author gives an overview how the assignments are distributed between the employees, what are the main assigments of a freight manager, what are the client requierments for making an order, how the terminal operates and who are the distributors whos services are used by CF&S Estonia AS. By giving an overview of the current processes in use the author gives an answer for the first research question. Three main problems which occur are the scanning of delivery orders, the spreading of information between several programs and how the clients contracts are not in compliance with how the distribution has been set up. For the first bottleneck the author has found to be the scanning of delivery documents. As it is a very time consuming job and in the nowadays era of IT it is awfully outdated. By deploying scanners, drivers could take the clients signature in person and it would immediately link with the order number in the system and become visible for the freight manager. By using this technology a lot of the freight managers time would be saved and this would also get rid of wasting paper. There is a another benefit in using scanners which are tracking the drivers. This would give the freight manager a much better overview where the drivers are located in any given moment and by extentsion, where the cargo is. For the second problem the author has found the information to be too spread out. All of the information regarding the clients orders should be found in one place. Freight managers job already includes many different tasks and he shouldn't have to deal with several different programs to find the information requiered to do his job. Author also suggests that is should be made mandatory for clients to provide specifications for all their cargo being held in CF&S-s warehouse. By doing this the flow of the information would be quicker and it would also help speed up the freight managers work. Every job in the field of logistics is dependent on the flow of information. Clients should also cooperate with their distribution service providers in order to make their job as efficient as possible. For the third problem the author has found to be that the clients contracts are not in compliance with how the distribution network has been set up. Some of the clients orders are coming in too late and are completed after workhours which means the cargo will not reach the service provider. Right now most of the freight managers assigments are left to the end of the workday which is the busiest time of the day. By this time the freight manager must already send out the manifestos to the respected distributors but if the orders are still to be fulfilled the freight manager can not execute his assignments. The author suggests changing the time in the clients contracts to state which orders need to be filed by which time in order for them to reach the client during the next day. This change will increase the chanches of cargo delivery being on time and will decrease the freight managers workload. All of the changes proposed by the author are achievable and would enhance efficiency of the processes. Although some changes might be time- and resource consuming, the author considers it to be very important in order to make the workflow more efficient and in time it would increase customer satisfaction and also the companys revenue.

Item Type: thesis
Advisor: Tarmo Saremat
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Eero Ots
Date Deposited: 06 Jun 2019 09:51
Last Modified: 26 Aug 2019 13:19
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4211

Actions (login required)

View Item View Item