Tarneahela efektiivsuse tõstmine ettevõttes Kiilung OÜ

Mändla, Karmen (2019) Tarneahela efektiivsuse tõstmine ettevõttes Kiilung OÜ. [thesis] [en] Increasing the efficiency in Kiilung OÜ’s supply chain.

[thumbnail of LÕPUTÖÖ_Karmen_Mändla .pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (6MB)

Abstract

Lõputöö teemaks oli „Tarneahela efektiivsuse tõstmine ettevõttes Kiilung OÜ“. Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada ettevõtte Kiilung OÜ varuosade tarneahelas esinevad kitsaskohad, pakkuda välja omapoolsed parendusettepanekud, mille mõjul muutub kogu ettevõtte tarneahel efektiivsemaks. Eesmärgi saavutamiseks püstitas autor uurimisküsimused, mis aitasid jõuda töö eesmärgini. Uurimisküsimustele aitasid vastata: • esimeses peatükis kirjutatud teooria, • ettevõtte andmebaasidest ning dokumentatsioonist saadud andmed, • struktureerimata intervjuude ning vaatluse tulemusena teostatud varuosade tarneahela ja kitsaskohtade analüüs. Lõputöö eesmärgi saavutamiseks tuli autoril välja selgitada varuosade tarneahelas esinevad kitsaskohad ning pakkuda välja omapoolsed parendusettepanekud. Esimeseks kitsaskohaks olid varuosade tellimuste laekumine üleüldiselt. Autor leidis lahendused, kuidas vähendada tunduvalt varuosade tellimuste laekumist. Hulgimüüja on ette kirjutanud ranged reeglid puidudefektide parandamiseks ja toodete pakkimiseks, mida ettevõte peab väga hoolikalt järgima. Reegleid järgides jääksid paljud klientide poolt esitatud pretensioonid olemata. Lisaks tuleks toote pakkimisel hoolikalt üle kontrollida kinnitusfurnituuride kogus ning eemaldada paindunud detailid. Samuti peab ettevõte hoolikamalt jälgima, et ei esineks masinas tõrkeid ning seetõttu valesti puuritud avasid. Läbi varuosade tellimuste vähendamise hoiaks ettevõtte kokku kõvasti aega, mis kulub varuosade valmistamisele ning transpordile. Aeg on ettevõtte jaoks taastumatu ressurss, ning seetõttu on väga oluline võimalikult vähe aega kulutada tegevuste peale mis mingit väärtust kogu protsessile ei lisa. Ajakulu vähendamise kaudu ühes konkreetses tarneahela lülis on võimalik kiirendad kogu protsessi tervikuna, vähendada kulusid ning parandada teeninduse taset. Pakkudes kliendile toodet millel ei esine defekte ning pakendist ei puudu vajalikud detailid, tõstab kliendi rahulolu tunduvalt ning ta on valmis ka järgmisel korral oma tellimuse esitama. Teiseks probleemseks kohaks on informatsiooni liikumine tarneahela erinevate lülide vahel. Tellimused ning arved liiguvad e-posti teel, mis on väga ajakulukas ning mitte sugugi turvaline variant. Autor pakkus antud probleemi lahendamiseks välja tellimuste ja dokumentide liikumise elektroonilise andmevahetuse kaudu. Ostes sisse elektroonilise andmevahetuse operaatorite poolt pakutavat teenust. Elektrooniline andmevahetus võimaldab ettevõttel liigutada vajalikku informatsiooni kiiresti ja turvaliselt, tänu sellele tõuseb kogu ettevõtte tarneahela efektiivsus. Tellimused jõuaksid hetkega ühe tarneahela partneri süsteemist teise ning on kindel, et vahepeal ei lähe midagi kaduma. Tellimuse kiire liikumine võimaldab lühendada kogu tellimuse täitmise tsüklit ning pakkuda kliendile tarnekindlust ajalubadusest kinni pidades. Kolmandaks suureks kitsaskohaks kujunes varuosade pikk tarneahel. Hetkel kasutusel olev varuosade saatmise viis on väga pikk ning sellega kaasnevad ettevõttele igakuiselt trahvinõuded. Lisaks trahvide maksmiseks kuluvale rahale, mõjutab ajalubadusest mitte kinni pidamine kliendi rahulolu ning mõjub halvasti ettevõtte mainele. Kitsaskoha eemaldamiseks pakkus autor välja lahenduse, kus mõistlik oleks saata varuosa otse tootmisettevõttest kliendile. Võimalik saavutatav efekt tarneahelale oleks antud variandi puhul suur ajaline võit ning samuti kliendi rahulolu. Ettevõtted kes tagavad oma klientidele rahulolu on edukad ning jäävad lõpuks püsima. Kokkuvõttes suudab ettevõte tänu varuosade tellimuste vähendamise, elektroonilisele andmevahetusele ülemineku ning varuosade tarneahela lühendamise, vähendada tunduvalt ettevõtte ajakulu varuosade saatmisel kliendile. Samuti aitavad autori poolt välja pakutavad parendusettepanekud lühendada tellimuse täitmise tsüklit millega saavutatakse kliendi rahulolu ning tagatakse ettevõttele hea maine. Ettevõte kulutab vähem ressursse tarneahela toimimiseks ning seeläbi muutub tarneahel efektiivsemaks, mis on tänapäeval ettevõtte toimimise võtmeteguriks. Autori hinnangul täitis lõputöö oma eesmärki, kuna välja pakutud parendusettepanekud varuosade tarneahela efektiivistamiseks on ettevõtte jaoks teostatavad ning põhjendatud. Ettepanekute elluviimiseks ei tule teha suuri investeeringuid ning nendest saadav kasu on arvestatava väärtusega. Lähtudes antud lõputöö sisust soovitab autor edaspidiselt täpsemalt analüüsida elektroonilise andmevahetuse juurutamise protsessi ettevõttes ning varuosade otse kliendile saatmise mõju ettevõttele.

Abstract [en]

The purpose of this study was to identify the problems in the spare parts supply chain of the furniture manufacturing company Kiilung OÜ and propose possible suggestions for improvement to make the whole supply chain more effective. To reach the goal the author set up research questions, which helped to reach the goal. To answer the questions author conducted the following steps: • theory written in the first chapter, • conducted observations and interviews with company management, • analysed the company’s documentation and data, • analysed the company's spare parts supply chain and its critical aspects. To reach the aim of this thesis the author had to find out the critical aspects in the spare parts supply chain and offer possible solutions to the issues. The first critical aspect the author found was the large number of spare part orders. The author found solutions how to reduce spare parts orders. The wholesaler has written direct demands for possible wood defects and packaging. It is possible to avoid spare parts orders by following these strict rules. In addition, the company should check the right amount of the fittings before delivery and make sure that there are no bent details in the package and incorrectly drilled holes. By reducing the number of spare parts orders the company can save a lot of time that is needed for production and transportation. Time is an unrecoverable resource which is why it is important not to waste it on processes that do not add additional value to the company. By reducing the time expenditure in one part of the supply chain it is possible to speed up the whole process, reduce costs and improve service. Also, in case of offering the client non defective products, the customer’s satisfaction increases. The second problem the author found was the movement of information between different parts of the supply chain. The orders and invoices are moving by e-mail which is time consuming and not very secure. To solve the problem the author offered the possibility to use Electronical Data Interchange to move the orders and data more efficiently. Electronical Data Interchange enables to make the data movement faster and more secure. This in turn makes the whole production process more effective. The orders would instantly go from one partner’s system to the other without getting lost on the way. Fast movement of orders would shorten the whole production process and offer customer reliability of supply. The third problem the author found was the long supply chain for the spare parts. The current supply chain is too long and brings along monthly additional charges. In addition to the fines that need to be paid, the company’s reputation and customers satisfaction is adversely affected by not adhering to the time commitment. To solve the problem the author offered a solution that spare parts should be sent straight to the client. This change could help save a lot of time and achieve more customer satisfaction. Companies that ensure customer satisfaction are more successful and survive for a longer period of time. To conclude the minimisation of spare part orders, adaption of Electronical Data Interchange and shortening spare parts supply chain enables the company to make the whole supply chain more effective. Also the improvements the author suggested help shorten delivery time and achieve higher client satisfaction. The company spends less resources on supply chain functions that makes it more effective. This is key in today’s economy. The author found that this thesis surveyed its purpose. The suggestions to improve the spare parts supply chain are feasible and reasonable. There is no need to make a huge investment to implement these changes but the profit gained is significant. The further developments of this study could be more precise analysis of implementation the Electronical Data Interchange and the influence achieved from direct dispatching of the spare parts.

Item Type: thesis
Advisor: Tiina Kalda
Subjects: Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Karmen Mändla
Date Deposited: 06 Jun 2019 10:01
Last Modified: 26 Aug 2019 12:59
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4202

Actions (login required)

View Item View Item