Hinna- ja ajabarjääride olulisus Tallinn-Helsingi transpordiühenduse valimisel

Peil, Teele (2019) Hinna- ja ajabarjääride olulisus Tallinn-Helsingi transpordiühenduse valimisel. [thesis] [en] Importance of cost and time barriers when choosing Tallinn-Helsinki transport connection.

[thumbnail of Lõputöö_Teele_Peil_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Tänapäeva globaliseeruvas maailmas on muutumas üha olulisemaks tõhusamate ja rahvusvaheliste transporditaristute rajamine. Hea infrastruktuur on eelduseks kiirele piirkonna arengule ning ka üleüldisele reisitingimuste parandamisele. Tallinna ja Helsingi vahel liigub iga aastaga üha enam reisijaid ka kaupu ning kõikide reisijate vajaduste katmiseks on vaja Tallinna ja Helsingi vahelist transpordiühendust parandada. Selleks on välja töötatud Tallinn-Helsingi tunneli kontseptsioon, mille eesmärgiks on luua veealune raudteetunnel, mis ühendab Eesti ja Soome transpordivõrgud ning loob võimaluse pendelrändeks mõlema riigi pealinnade vahel. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada üleveo aegade ja hindade olulisus transpordiühenduse valikul. Lõputöö raames tegi autor uuringud sarnaste püsiühenduste kohta, mille käigus tuvastati, et üleminekuajad on reisijate jaoks olulisemad kui hind. Autor uuris kolme analoogset ühendust, kus reisija võitis alati ajas, aga mitte hinnas. Siiski välja asjaolu, et isegi kallima ülemineku hinna puhul eelistab reisija kiiremat ühendust, mida pakub püsiühendus. Peamine viivitus parvalaevaga üleminekul on tingitud ooteaegadest ning ooteaja hind on reisija jaoks tavaliselt kõige olulisem. Töö käigus viis autor läbi ka intervjuud Tallinn-Helsingi tunneli projekti eestvedajatega, et välja selgitada võimalikud kitsaskohad tunneli opereerimisel ning üleüldine mõju Eesti ja Soome majanduse, transpordi ja sotsiaalelu arengule. Intervjuude käigus selgus, et tunneli edukaks opereerimiseks peavad olema hinnatud kõik võimalikud tekkivad riskid. Ohutuse seisukohast on vaja enne opereerimise alustamist läbi viia põhjalikud testimised, et kõik riskid maandada. Peamised kitsaskohad võivad tekkida päästevõimekuse ja läbilaskevõime tagamisel. Hea päästevõimekuse tagaks mõlema riigi poolt kokku pandud ühine päästemeeskond, kus on samad reeglid. Läbilaskevõime kitsaskohad tekivad asjaolust, et igasse tunnelisse on planeeritud üks rööpmepaar, kus liiguvad ühes suunas nii reisirongid, sõiduautode- ja veokite pendelrongid ning ka kaubarongid. Kuna rongide kiirused on erinevad, siis peab alandama reisirongide kiiruseid, mis omakorda suurendab üleminekuaega. Üleminekuaeg on aga reisija jaoks väga oluline. Lisaks on üheks väga oluliseks eelduseks tunneli edukaks opereerimiseks Rail Baltica olemasolu. Ilma Rail Balticata suudaks tunnel kätte saada vaid poole oma tasuvusest. Käesoleva lõputöö raames tegi autor ka endapoolsed ettepanekud Tallinn-Helsingi tunneli edukaks opereerimiseks, millest olulisemad on õigete hinnastamise variantide kaalumine ning ka ettepanek reisi- ja kaubavo rongid eraldi tunnelistesse viia, et üleminekuaega veelgi enam parandada.

Abstract [en]

In today's globalizing world, building more efficient and international transport infrastructures is becoming increasingly important. Good infrastructure is a prerequisite for the rapid development of the regions as well as for the overall improvement of travel conditions. There are more and more passengers moving between Tallinn and Helsinki every year, and to meet the needs of all passengers it is necessary to improve the transport link between Tallinn and Helsinki. For this purpose, the Tallinn-Helsinki tunnel concept has been developed with the aim of creating an underwater railway tunnel that connects Estonian and Finnish transport networks and creates an opportunity for commuting between the capitals of both countries. The purpose of this research was to find out the importance of the times and prices for passengers when choosing transport connection. Within the thesis, the author conducted studies on similar fixed connections, in which it was found that transitional periods are more important for passengers than the price. The author studied three analog connections where the passenger always won in time, but not in price. However, the fact that even at the price of a more expensive switch-over the passenger prefers a faster connection offered by a fixed connection. The main delay in using ferry crossing is due to waiting times and the price of waiting time is usually the most important for the passenger. In the course of the work, the author also conducted interviews with the leaders of the Tallinn-Helsinki tunnel project in order to identify possible bottlenecks in the operation of the tunnel and the overall impact on the economic, transport and social development of Estonia and Finland. The interviews revealed that all possible risks must be assessed for the successful operation of the tunnel. From a safety point of view, thorough testing is necessary before any operation to mitigate all risks. The main bottlenecks can arise in terms of rescue capability and capacity. A good rescue capability would be ensured by a joint rescue team set up by both countries, with the same rules. Capacity bottlenecks arise from the fact that one pair of tracks is planned in each tunnel, where both passenger trains, car and truck shuttle trains and freight trains run in one direction in the same tunnel. Since the speeds of the trains are different, the speed of the passenger trains must be reduced, which in turn increases the transition time, which is very important for the passenger. In addition, one very important prerequisite for the successful operation of the tunnel is the existence of Rail Baltica. Without Rail Baltica, the tunnel would only be able to get half of its profitability. In the course of this thesis, the author also made her own proposals for the successful operation of the Tallinn-Helsinki tunnel, the most important of which are the consideration of the right pricing options and the proposal to separate the travel and freight trains into separate tunnels to further improve the transition period.

Item Type: thesis
Advisor: Enno Lend
Subjects: Transport > Passenger Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Teele Peil
Date Deposited: 06 Jun 2019 10:43
Last Modified: 26 Aug 2019 13:22
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4201

Actions (login required)

View Item View Item