Hiiumaa bussigraafikute parendamine

Viljaste, Hanna (2019) Hiiumaa bussigraafikute parendamine. [thesis] [en] Improvement of bus schedules in Hiiumaa.

[thumbnail of Hanna_Viljaste_2019_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (645kB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (400kB)

Abstract

Ühistranspordi kavandamisel on eesmärgiks tagada ühistranspordi teenuse pakkumine vastavalt nõudlusele, soodustada ühissõidukite kasutamist ning vähendada ühiskonnas sotsiaalseid ning majanduslikke kulutusi transpordile, energiale ja taristule. Seetõttu on väga tähtis, et graafikud vastaksid inimeste ootustele ja vajadustele, samal ajal tagades mugava ja sujuva reisi algpunktist sihtpunkti, ilma liiga pikkade ooteaegadeta. Selle uurimistöö eesmärgiks on parendada Hiiumaa bussiliinide graafikuid, nii et oleks tagatud igapäevased liikumised ning samuti ühendused Hiiumaa kahe peamise sadama, Heltermaa ka Sõru sadamaga, ja Kärdla lennujaamaga. Autor on jaganud käesoleva töö kolmeks. Esimene osa on teooria, kus on juttu bussitranspordist üldiselt ning nõudepõhisest ühistranspordist kui viisist, mida peamiselt kasutatakse väiksema reisijate mahuga piirkondades. Teine osa tutvustab Hiiu maakonda, töös kasutatud metoodikat, ning annab ülevaate Hiiumaa bussiliinide kohta, samuti analüüsib autor bussiliinide ühildumisi omavahel ning teiste ühistranspordi liikide graafikutega. Kolmandas osas toob autor välja kitsaskohad seoses bussiliinide graafikutega ning teeb parendusettepanekud, kuidas ja mil määral saaks muuta paremaks. Antud töös kasutab autor andmekogumismeetodina peamiselt andme- ning tekstianalüüsi, samuti viib läbi intervjuu Hiiu valla transpordi spetsialisti Piret Sedrikuga. Kogutud andmete analüüsimisel ning ka esitamisel kasutab autor tabeleid ning arvutusi aritmeetilise keskmisega. Põhiliste kitsaskohtadena tõi autor välja ühendused erinevate Hiiumaa asulate vahel Kärdla lennujaama ja Sõru sadamaga. Sõru sadama puhul on peamiseks probleemiks Triigist saabuva praami pealt võimalust mitte bussiga edasi liikuda. Lennutranspordi puhul on suurimaks probleemiks, et hommikusele lennujaama bussile ei jõua mitte ükski buss, seega kõigil Kärdlast kaugemalt tulijatel on ainukeseks võimaluseks hommikusele lennukile jõuda, kasutades autot. Autor tegi parendusettepanekud muuta 13 liini erinevaid väljumiste aegu, mille tulemusena paraneksid ühendused nii lennujaama kui ka Sõru sadamaga, ning väheneksid ka mõningad ooteajad. Kuid seejuures osadel teistel liinidel tekiks ooteaega juurde, näiteks argiõhtutel Kärdlast Käinasse, Paladele või Kõrgessaarde soovijatel väljuks buss senisest 20-25 minutit hiljem. Autori poolt välja toodud ettepanekute rakendamise võimalused sõltuvad ressursside olemasolust. Tuleb arvestada bussijuhtide töö- ja puhkeaja nõudeid ning ka vabada busside olemasolu, kuid selle analüüs ei ole käesoleva töö eesmärk.

Abstract [en]

The main purpose of planning public transport is to ensure the service in compliance to its demand, encourage the usage of public transport and to decrease social and economic spendings on transport, energy and infrastructure. It is very important to make the schedules as demanded and expected by its users, also offering sufficient quality without too long waiting times between trips. The aim of the following thesis is to improve the schedules of bus routes in Hiiumaa regarding everyday movements and connections between the main harbours, port of Heltermaa and port of Sõru, and also with Kärdla airport. Author has divided the content of this thesis into three main categories. The first part is the theory part, including bus transport or public transport as general and demand-based public transport. The second part introduces Hiiu county, methodology used in current thesis, gives basic data about Hiiumaa bus lines and includes analysis about compatibility between different bus schedules. Last part presents the results, bottlenecks that the author points out and suggestions for improvements. The main used data collection method is data analysis and text analysis, also conducts an interview with the transport specialist of Hiiu municipality, Piret Sedrik. For analysing and presenting, many tables and average calculations are being made. As a result, author points out bottlenecks with connections between Sõru harbour and Kärdla Airport with several locations. Main problems are incomplete connection with outgoing morning flights at weekdays and bad chances to depart from arriving ferries in Sõru harbout. Author made suggestions for changing 13 bus lines schedules, which as a result improves connections with Kärdla airport and Sõru harbour.

Item Type: thesis
Advisor: Rauno Raju
Subjects: Transport > Passenger Transport
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Hanna Viljaste
Date Deposited: 06 Jun 2019 10:03
Last Modified: 26 Aug 2019 13:20
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4197

Actions (login required)

View Item View Item