Ace Logistics Estonia AS uue terminali toimemudeli planeerimine

Rajang, Helmir (2019) Ace Logistics Estonia AS uue terminali toimemudeli planeerimine. [thesis] [en] Ace Logistics Estonia AS New Terminal Operating Model Planning.

[thumbnail of Helmur_Rajang_2019_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Ace Logistics Estonia AS on kasvav logistika ettevõtte, millel on potentsiaali laiendada oma tegevust. Potentsiaali ära kasutamise eesmärgist lähtudes tuleb ettevõttel tagada efektiivne töökorraldus ja valmisolek kaubamahtude kasvamiseks. Hetkel on selle peamiseks takistuseks kasutatava kaubaterminali väiksus ning selle laadimissildade arv. Ettevõtte juhtkond on vastuvõtnud otsuse alustada uue ja suurema terminali ehitust. Uue terminali ehitamisel tuleb välja töötada uuele hoonele sobilik ja ettevõtte vajadustele vastav toimemudel, mille järgi kaubavood terminali siseselt liiguvad, kuid seda ei ole. Probleemi lahendamiseks tuleb ettevõtte kaubavoogusid arvestades väljat öötada uus toimemudel, mis vastaks ettevõtte vajadustele. Lõputöö raames kaardistati kaubaterminali läbivate import, eksport ja transiit saadetiste arv ja pakkeüksuste arv. Andmetest selgus, et keskmiselt 38 protsenti nädala import saadetistest käideldakse esmaspäeviti. Import saadetiste mahust tuletas autor uue terminali toimemudeli jaoks vajalikud importsaadetiste hoiustamise tsoonid. Lisaks võrreldi impordi, ekspordi ja transiit saadetiste ja pakkeüksuste arvu erinevate regulaarliinide suhtes, andes ülevaate regulaarliinide kaubamahtudest ning olulisusest ettevõttele. Tööst tuleb välja, et oleks mõistlik ettevõttel seni kasutusel olevad impordi hoiustamise tsoonid jagada väiksemateks osadeks ning tsoone rohkem seostada jaotusringidega, et autojuhid ja terminalitöötajad leiaks kiiremini vajalikud alused üles. Autor soovitab ettevõttel võtta kasutusele kaalumisseadmetega varustatud siirdetõstukid, seeläbi ei sõltuks kaalumine konkreetsest punktist terminalis ning annaks võimaluse ekspordiks lähetatavaid saadetisi kaaluda kiirelt. Sellega seoses oleks vajalik motiveerida kliente kasutama ettevõtte e-keskkonnast saadaval olevaid unikaalse ribakoodiga markeeringuid, et kiirendada saadetise tuvastamist skannerite abil, kuhu saab koheselt sisestada saadetise mõõtmed ja kaalu. Kogutud andmetest lähtudes koostas töö autor uue terminali sisese toimemudeli, arvestades kinnitatud detailplaneeringu ja kinnistu asendiplaaniga. Autor teeb ettevõttele ettepaneku võtta kasutusele autori poolt välja töötatud toimemudel, sest see vastab ettevõtte nüüdisaja ja tuleviku vajadustele. Lisaks on seda toimemudelit võimalik lihtsasti laiendada terminalis kasutamata alale, tekitates lisa hoiustamis alasid ilma suuri ümberkorraldusi tegemata. Uue terminali toimemudel aitab ettevõttel toime tulla kasvavate mahtudega ja võimaldab uue hoone läbilaskevõime potentsiaali ära kasutada.

Abstract [en]

Ace Logistics Estonia AS is a growing logistics enterprise with a potential to expand its business. The enterprise has to ensure effective work organization and readiness for growing cargo volumes to use the potential. The biggest obstacles at the moment are small size of the current terminal and its lack of loading docks. Company’s management has mad a decision to start building a new bigger terminal. There is a need for a operating model for a new terminal by which the goods flow inside the terminal. A new operating model needs to be developed, that meets the company’s needs. The thesis mapped terminal’s import, export and transit shipments and its packaging unit numbers. According to data approximately 38% of weeks import shipments are handled on Mondays. Author derived import shipments deposit areas for the new terminal from volumes of the import shipments. In addition thesis compares import, export and transit shipments and packaging units between different regular lines giving the overview their volumes and importance to the company. According to thesis it would be reasonable to divide import zones into smaller zones which are related to distribution routes, that shipements are easier to locate. Author suggests company to take in use pallet trucks with digital weighing scales by which weighing process for export shipments is much more faster and it does not depend on specific area in terminal. In relations with that there is a need to motivate clients to start using labels with unique barcode, which is available in the e-Ace. This accelerates identifying shipments with handheld scanners by which the weight and dimensions can be added to the system without using a computer. Author compose a new terminal’s operating model on the basis of collected data by reckoning with confirmed construction plan and site plan. Author suggests company to take operating model developed by auhtor in use, because it matches the company’s present and future needs. This operating model can be expand to a unused areas with ease, creating extra storage zones without total reorganization. New terminal operating model contributes company to cope with growing goods volumes and allows it to use the potential of its terminal throughput.

Item Type: thesis
Advisor: Tarmo Saremat
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Helmur Rajang
Date Deposited: 06 Jun 2019 09:41
Last Modified: 26 Aug 2019 13:23
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4175

Actions (login required)

View Item View Item