Kliendimaterjalide käsitlemisprotesside parendamine ettevõtte ABB AS mootorite ja generaatorite tehase näitel

Varimõis, Piia (2019) Kliendimaterjalide käsitlemisprotesside parendamine ettevõtte ABB AS mootorite ja generaatorite tehase näitel. [thesis] [en] Improving the Handling Process of Customer Materials in ABB Ltd. Motors and Generators Factory.

[thumbnail of Piia_Varimõis_lõputöö_2019.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 28 May 2029.

Download (6MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to repository personnel only until 28 May 2029.

Download (222kB)

Abstract

Käesoleva lõputöö koostamise käigus analüüsis autor hetkeolukorda ABB mootorite ja generaatorite tehase lõpptoodete tootmiseks kasutatavate materjalide ostu- ja tarneprotsessides, võrreldes tavaostumaterjalide tarneahelat kliendimaterjalide tarneahelaga ning kõrvutades uue konseptsiooniga, mille käigus genereeritakse igale kliendimaterjalile kindel tootekood, kus koodi ja materjali nimetuse järgi on võimalik kindlaks teha, millise materjaliga on tegemist ning kus kliendimaterjalid on seotud Consignment stocki`ga ehk seotus laokohaga on projektipõhine. Lõputöö tulemusena selgus, et võttes kasutusele uue ostuprotsessi ja Consignment stock`il põhineva ladustamise, oleks ülevaade vajaminevatest materjalidest ja jälgitavus SAP ERP süsteemis tagatud. Consignment stock`il ja kindlate materjalikoodidega ostuprotsessil põhinevate tarnetega suudetakse materjali vastuvõtul ka laos tagada kindlad riiulikohad ning materjalide leidmisega ei teki enam probleeme ega kahtlusi nende õiges vajaduses mingile kindlale projektile. Lõputöö esimeses peatükis defineeris autor tarneahela olemust ning olulisust ettevõtete tarneahela logistikas. Samas peatükis andis autor ülevaate ka varude juhtimisest ja tähtsusest ettevõtte tarneahelas ning selgitas planeerimise olulisust varude juhtimise tarneahelas. Lõputöö teises peatükis tutvustas autor ABB Ltd. ajalugu ning tegevusvaldkondi, pikemalt sai tutvustatud ABB AS mootorite ja generaatorite tehast, tähtsamaid hetki ABB AS asutamisest alates ja Mootorite ja generaatorite tehase poolt pakutavaid teenuseid ja tooteid. Uurimistöö empiirilises osas kirjeldas autor lõputöö teemana kasutatud materjali hetkeolukorra tarneprotsessi ja sellega seotud osapooli. Seejärel analüüsis autor , millised muudatused kaasnevad materjalikoodide loomise ja Consignment stock`il põhineva ostu- ja tarneprotsessidele üleminekuga ning kas ja kuidas see võib mõjutada erinevate protsessi etappidega seotud isikuid. Alates novembrist 2018 sai koostöös planeerijatega alustatud kliendimaterjalidele koodide loomise ja asendamisega lõpptoote BOM`is, kus tavamaterjali kood asendatakse kliendimaterjali koodiga ning sai alustatud prooviostutellimuste tegemisega. Katsetamise käigus selgusid kitsaskohad materjali seadistuste tegemisel selliselt, et need ei kajastuks hiljem kuluanalüüsis. Selles etapis sai appi võetud SAP IS meeskond, kellega koostöös leiti lahendus ka kliendimaterjalile hinna määramise ja lisamisega SAP`i nii, et hilisemal materjali vastuvõtul lattu jääks 0-väärtus kliendimaterjali laohinnaks. Analüüsi käigus selgus, et kuigi kliendimaterjalidele koodide loomine, sidumine Consignment stock`iga ja tellimuste vormistamine ning materjali vastuvõtt lattu läbi SAP süsteemi tekitab mõningast lisatööd kõigile osapooltele, tagab see siiski materjalide jälgitavuse ning seotuse kindla projektiga, samuti on olemas ülevaade laos olevate kliendimaterjalide osas ning nende asukohast laos, mis oligi selle lõputöö eesmärgiks. Viimases peatükis järelduste tegemise käigus välja toodud olulisemad aspektid on järgnevad: • Materjalikoodide kasutuselevõtt ei tohiks tekitada planeerijatele raskusi, kuna see ei erine eriti tavamaterjalide koodide loomisest, välja arvataud hinna lisamine, kus määratakse keskmine hind ja mitte ostuhind; • Consignment stock`i kasutamine tellimuste tegemisel tagab seotuse kindla projektiga, kuna CStock on loodud projektipõhiselt ja kindlale müügi- või tootmistellimusele; • Materjalikoodid ja neile loodud ostutellimused annavad ülevaate materjali saabumisest lattu ning määravad ära kindla laoriiuli asukoha, kuna toimingud on sarnased tavamaterjalide ostu- ja vastuvõtu protsessiga; • Materjalikoodide kasutuselevõtt ja ostutellimuste loomine tagavad jälgitavuse SAP ERP süsteemis; Materjalikoodi järgi filtreerides on erinevad toimingud alates müügitellimuse sisestamisest kuni vastuvõtuni lattu SAP`is nähtavad. • Parendamisega muudetakse kliendimaterjalide käsitlemise protsess sarnaseks tavamaterjaliga; • Parenduse sisseviimine on realiseeritav ning lihtsasti rakendatav, mingeid lisakulusid see endaga kaasa ei too; Kokkuvõtvalt hindab autor, et kliendimaterjalidele koodide loomine ning sidumine CStock`iga kaalub üles mõningase lisatöö koodide loomisel, kuna pärast esmast koodide loomist ei pea seda enam järgmine kord tegema ehk siis koodide loomine on ühekordne tegevus. On välja kujunenud kindlad materjalide grupid, mida kõige rohkem saadetakse kliendimaterjalidena ning neile koodide loomisega jääb edaspidi vaid asendada BOM`is üks kood teisega. Tänu loodud koodidele on võimalik muuta kliendimaterjalide käsitlemise protsess sarnaseks tavamaterjalide tarneprotsessiga. Autor on veendumusel, et lõputöö käigus tehtud uurimus on täitnud seatud eesmärgi, ehk kliendimaterjalidele koodide loomine ning seotus CStock`iga tagab materjalide jälgitavuse SAP ERP süsteemis ja vähendab eksimise võimalust materjalide kasutamiseks valedes projektides.

Abstract [en]

ABB Ltd. Motors and Generators Factory, opened in 2003, is the largest ABB factory in the world which is specialised in wind generator production. Additionally to diesel- and wind generators ABB Ltd. Motors and Generators Factory produces components of induction- and syncron machines for other ABB factories. The quantity of different materials which are needed for generator production is huge and they are supplied from all over the world. For that reason the lead times can be as long as 4-5 months. Long lead time materials can threaten the on time delivery of generators for ABB’s clients. In some cases the needed materials may not be available at all thanks do different problems – suppliers are not accepted by ABB, materials are very specific and need to meet strict requirements. In such cases the specific materials are often supplied from the client without a purchase order from ABB. These materials are named „customer materials” in ABB’s purchasing process. The aim of this graduation thesis is to analyse the customer materials handling process in ABB Motors and Generators Factory Ltd. and to identify the possibility of improving this process with using different material codes and consignment stock associated with sertain sales- or production orders. The author explains basic supply chain management strategies in the theoretical part of the thesis. The author also described inventory management and warehouse processes. Additionally presented the importance of production planning in manufacturing companies. In the practical part of the thesis the author explained the current customer supply process and it’s impacts on the on time delivery of end products for clients of ABB. After that the author analysed the improved handling process and explained which changes are needed in different departments and stages of production. It includes also thorough overview of needed actions associated with new customer material codes in SAP ERP system. The analysis revealed, that the new process with customer material codes in SAP ERP system will need more resources and extra time thanks to addiotional activites when creating and handling the materials in SAP ERP system. But more important from these disadvantages is that the new customer material handling process will ensure good traceability since each code is associated with a certain project. Also it will give a better overview of the material locations in warehouse and quantities that are consumed. Based on the theoretical overview and analysis the author suggested to use consignment stock and new customer material codes it the handling process since it will the following advantages from the old process: • Using consignment stock will associate customer materials with a certain project, since Cstock is created for a certain sales- or production order • Specific material codes and purchase orders for customer materials will give a good overview of the arrival of these materials. Additionally it is easier to determin a sertain warehouse location in SAP ERP system since the process is same as with puchased materials • Creating different material codes and pruchase orders for customer materials will give a good traceability in SAP ERP system • Customer materials handling process would be more similar to the handling process of purchased materials • Proposals are realistic to use in the current processes and should be easy to implement, also there will be no additional costs associated to the proposed changes The author is convinced, that the result of this research has fulfilled its purpose. Creation of customer material codes will result in a better overview in SAP ERP system and will help to avoid mistakes in producion, such as missing materials or their assignment with wrong projects. Additionally it is easier to determin certain warehouse locations in SAP ERP system, which gives a better overview of warehouse stocks. Customer materials have a value of 0 in the system so it will no increase warehouse stocks value.

Item Type: thesis
Advisor: Kati Nõuakas
Subjects: Other
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Piia Varimõis
Date Deposited: 11 Jun 2019 08:50
Last Modified: 11 Jun 2019 08:50
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4167

Actions (login required)

View Item View Item