5S süsteemi juurutamine Jospel OÜ näitel

Lissitsõna, Natalja (2018) 5S süsteemi juurutamine Jospel OÜ näitel. [thesis] [en] 5S System Implementation with Reference to the Jospel Ltd Compan.

[thumbnail of Natalja_Lissitsõna_2018_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (21kB)

Abstract

Antud töö eesmärgiks oli ettevõtte töökeskkonna ja töö organiseerimise parendamine töökohtades, et saavutada sujuvam tööprotsess, vähendada ajakulu ja tõsta töötajate rahulolu. Parendusprotsess edukas ettevõttes on pidev ja katkematu tegevus kogu organisatsiooni tegevuse aja väitel. Reaalse olukorda peegeldamiseks oli koostatud ja läbiviidud küsimustik Jospel OÜ meeskonna seas. Ettevõtte analüüs edastab ülevaade hetke seisu kohta, aitab määratleda probleemseid kohti ja viisi tegevuse parendamiseks. Kvaliteedi juhtimise meetodeid on loodud palju ja nende süsteemidega tutvudes võimalik teostada valikut, mis maksimaalselt rakendatav valitud organisatsiooniga ja parimal viisil aitab ettevõtte jätkuvas arengus. 5S süsteem on tunnustatud kordahoidev meetod ja laialt kasutust leitav ka mainekates kvaliteedijuhtimise kontseptsioonide hulgas nagu Toyota tootmissüsteem, Lean mõtteviis, Kaizen jms. Pideva ja jätkusuutliku parendamise protsessis jääb 5S süsteemis väheseks, kuid see on kindel alus, millele saab toetuda ettevõtte kvaliteedijuhtimine. Ettevõtte tegevuse protsesside analüüs ja vajalike meetmete rakendamine aitab kaasa juhtkonnal hinnata reaalset olukorda, mõõta arengufaase, teostada vajalikke muutusi ja sellele tulemusena püsida konkurendis. Sobiva meetodi leidmiseks hinnati ja analüüsiti ettevõtte töö organiseerimist tootmises. Töös on vaadeldud ettevõtte üldiselt, selle toodangumahtu, meeskonda, kui toimivat organismi ja töökorraldus erinevate korruste tootmisruumides. Empiirilises osas on kasutatud andmed, mis on kogutud ettevõtte tegevusega tutvumisel läbi küsitluste, visuaalsel vaatlemisel ja tootmisprotsessi jälgimisel. Lõputöö autor tänab Ada Traumanni juhendamise ja Jospel OÜ töötajaid meeldiva koostöö ees.

Abstract [en]

The title of this bachelor’s thesis is “5S System Implementation with Reference to the Jospel Ltd Company”. For a successful organization it is important to always stay competitive. In order to be competitve on the market, the company needs to continuously analyse and develop its performance. In today's world, there are many systems and methods that enable the company to achieve remarkable results. The aim of this thesis was to improve the organization of the work environment and work flow in the company Jospel Ltd, to achieve a smoother working process, reduce time waste and increase employee satisfaction. A questionnaire for employees has been compiled to find out about problematic areas in the organizaion of the working process. The questions were aimed at such areas as maintenance of the workshops, storage rooms, workplaces and cleanliness. The questions also concerned employees' motivation and communication with the company’s management. Answers to the questions have provided a basis for understanding the current situation in the company and also pay attention to the aspects that need to be addressed. During the analysis of the questionnaire, it has become clear that three problems in organizing the company's working environment must be solved. Better organization is needed for: 1. cleaning procedures at work premises; 2. work flow organization; 3. organization of work premises. The aspects needed for improvement in Jospel Ltd were revealed, the aim was set and the activities that led to the desired result were formulated. The best method for solving occured problems turned out to be the 5S system. In order to address the needs explained by the company, an action plan was prepared to reach the necessary results. To set up the smoothly working 5S system for organizing the company's activities, a check page with questions has been created to help the responsible person monitor the process of successful implementation and reorganizing the working processes. The author of this thesis recommends that the company Jospel Ltd takes the necessary measures to introduce the 5S system in order to enjoy the decrease in time waste, increase in employee satisfaction and a pleasant working environment. In addition, the successful introduction of the 5S system is the basis for introducing other quality management systems

Item Type: thesis
Advisor: Ada Traumann
Subjects: Clothing and Textiles > Quality Management
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Natalja Lissitsõna
Date Deposited: 07 Sep 2018 13:18
Last Modified: 26 Aug 2019 13:28
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4127

Actions (login required)

View Item View Item