Mulgimaa elamuskeskuse teede ja parkla eelprojekt

Sokmann, Roman (2018) Mulgimaa elamuskeskuse teede ja parkla eelprojekt. [thesis] [en] Mulgimaa entertainment center road and parking Lot preliminary project.

[thumbnail of 2018_Sokmann_Roman_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (7MB)
[thumbnail of lihtlitsents] Image (JPEG) (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (84kB)
[thumbnail of retsensioon - bdoc] Other (retsensioon - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only

Download (21kB)

Abstract

Antud lõputöö teema on Mulgimaa elamuskeskuse teede ja parkla eelprojekt, mis oli tellitud NüüD Arhitektid OÜ poolt. Mulgimaa elamuskeskus rajatakse Valgamaal, Tõrva vallas, külas Sooglemäe katastriüksusel. Projekti eesmärk on lahendada parkla, juurdepääsutee ja kõnnitee asukohad, vertikaalplaneering ja katete konstruktsioonid. Antud lahendusega oli arvestatud erinevate osapooltega: maanteeamet, tellija, kinnistu omanikud, omavalitsuse esindajad, liiklejad, kommunikatsioonide valdajad. Oli arvestatud olemasolevaid kõrgusi, haljastust, tehnovõrke. K&M OÜ poolt oli teostatud geodeetiline uuring, kust saadi olemasolevate puude, nõlvade, majade, põõsaste, teede asukohad. Tänu selle uuringule oli võimalik projekteerida uute teede ja platside asukohad ja vertikaalplaneeringut. AS Maves poolt oli teostatud geoloogiline uuring, kus selgitati välja, mis materjalist on olemasolev pinnas ja kui sügaval on vesi. Selle uuringu järgi oli võimalik valida konstruktsioonide kihi paksusi ja materjale. OÜ GRÜN-E poolt oli teostatud dendroloogiline uuring, kus selgitati välja ümbritsevate puude klassid ja nende liigid. Tänu selle uuringule oli võimalik arvestada, mis puud võiks likvideerida ja millised puud oleks vaja säilitada. Samuti oli antud nõuanded puude kaitsmise kohta ehituse käigus. Tööde käigus oli projekteeritud kokku kolm varianti – ühe, kahe ja kolme mahasõiduga lahendus. Kõige sobilikumaks variandiks peeti kahe mahasõiduga lahendus, kuhu oli joonisele kantud ka vertikaalplaneering. Antud lahenduses oli projekteeritud üks mahasõit teenindava ja kohalike elanike jaoks, teine mahasõit parkla sisse-ja väljasõiduks. Parklale oli projekteeritud kokku 42 kohta, millest neli on puudega inimeste jaoks ja kaks busside jaoks. Konstruktsioonide valimisel oli arvestatud olemasolevat geoloogiat, liiklust ja teemakohased materjalid. Sademevee äravoolu lahenduseks oli projekteeritud tiik, kuhu vesi jookseb parklast läbi drenaažitoru. Projekti joonis koosseisu kuuluvad erinevate variantidega mahasõitudu lahendused, kahe mahasõiduga asend koos vertikaalplaneeringuga ja liikluskorraldusega, tüüpristlõigetaga joonised.

Abstract [en]

Topic of the current final paper is Mulgimaa Entertainment Center Road and Parking Lot Preliminary Project The subject of this thesis is Mulgimaa apartment building’s roads and parking lot pre-project, which was commissioned by NüüD arhitektid OÜ. Mulgimaa apartment complex is situated in Valga county, municipality of Tõrva, Sooglemäe village cadastral unit. The aim of this project is to fix the parking lot, location of the access road and pavement, vertical planning and cover constructions. The given solution accounted for different parties: highway department, client, real estate owners, municipality representatives, pedestrians, communications proprietors. Height, landscaping, technical network were all taken into account. The geodesy analysis was performed by K&M OÜ, where it was possible to get the location of existing trees, slopes, houses, bushes and roads. Due to this survey it was possible to create a project for new roads, parking lot locations and vertical planning. AS MAVES conducted a geological survey, where it was discovered which material could be located in the soil and how deep was the groundwater. Thanks to this survey it was possible to choose the thickness of construction layers. OÜ GRÜN-E conducted a dendrological research, where it was found out which classes and species of trees needed to be preserved. Due to this research, it was possible to find out which trees could be removed and which trees needed to be preserved. They also provided advice on protecting the trees during the construction work. Three different versions of the project were developed during the construction works – one, two and three driveway solutions. The two driveway solution was considered most suitable version, where the vertical planning was included in the drawing. In the aforementioned solution it was projected that one driveway was for servicemen and local residents, the other driveway to enter and exit the parking lot. The parking lot was made to include 42 spots, where 4 of them were for people with disabilities and two for buses. When choosing constructions the geology, traffic ja thematic materials all were accounted for. The solution for rainwater drainage was a designed pond where the water runs through the parking lot using a drainage pipe. The project drawing consists of solutions for diversion variants, two take-off positions with a vertical plan and traffic arrangement, drawings of a standard section.

Item Type: thesis
Advisor: Mati Toome
Subjects: Construction > Road Construction > Road Design > Traffic Modelling
Divisions: Institute of Construction > Road Construction
Depositing User: Roman Sokmann
Date Deposited: 11 Jun 2018 07:07
Last Modified: 27 Aug 2019 07:41
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4101

Actions (login required)

View Item View Item