Arco Transport AS Tsehhi, Slovakkia ja Ungari suundade töö- ja veokorralduse analüüs aastatel 2011-2013

Dmitritšenko, Timur (2014) Arco Transport AS Tsehhi, Slovakkia ja Ungari suundade töö- ja veokorralduse analüüs aastatel 2011-2013. [thesis] [en] Labor and Transport Management Analysis on Arco Transport AS Czech, Slovakia and Hungary Routes from 2011 to 2013.

[thumbnail of Lõputöö_Timur_Dmitritsenko_2014.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Lõputöö autor analüüsis Arco Transport AS Ida-Euroopa osakonna Tsehhi, Slovakkia ja Ungari suundi, kaardistas kitsaskohad ja tegi ettepanekud töö efektiivsemaks muutmiseks. Ettevõte saab kasu rakendades ettepanekuid ning muutes ka teised osakonnad efektiivsemaks. Tööjaotuse analüüsist selgus, et kliendid ei saanud veokorraldajatega pidevalt kontakti ning klientide päringutele vastati pika viivitusega. See tekitas klientides usalduse kaotust ning oli kliente, kes vahetasid veoteenuse pakkujat. Veokorraldustööga ülekoormatud veokorraldajad väljastasid klientidele veoteenuse arveid hiljem, kui kaup reaalselt kohale jõudis. See tingis veoteenust pakkuvale ettevõttele rahade hilisemat laekumist, mis omakorda tekitas ettevõttele probleeme alltöö vedajatele õigeaegset arvete tasumist. Selline olukord sundis alltöö vedajaid otsima teisi koostööpartnereid. Töömahu analüüs igas osakonnas annab hea ülevaate veokorraldajate ühtlase töömahu kohta. Ülekoormamata töötajatele jääb rohkem aega tegeleda klienditeenindusega, dokumentatsiooniga ja võlglastega. See ennetab klientide lahkumist konkurentide juurde ning tingib rahade õigeaegset laekumist ja annab ettevõttele võimaluse tasuda õigeaegselt alltöö vedajatele tehtud töö eest. Veokorralduse analüüsist selgus, et puudus nimekiri klientidest, kes veoteenust on tellinud ning puudus süsteem teadmaks millal klient viimati veoteenust tellis ning mis ajast pole enam teenust tellinud. Töömaht oli langenud ning oli vaja leida võimalusi töömahu suurendamiseks. Autor koostas nimekirja klientidest, kes oli veoteenust tellinud uuritavatelt suundadelt ajavahemikus 2011-2013a. Koostöös müügiosakonnaga suheldi iga kliendiga personaalselt ning suudeti tellimuste mahtu suurendada. Klientidega, kellega polnud pikalt juba suheldud ja kellega olid probleemid lahendamata jäänud, lahendati probleemid, mille tulemusena tundsid kliendid end taas väärtuslikuna. Transpordiprogrammi Xspedi lisati funktsioon, mis tuletab meelde, kui klient pole teatud aja jooksul tellimust esitanud, mistõttu saab edaspidi ennetada olukorda, kus klient unustatatakse ära. Töömahu suurendamiseks võeti aktiivselt kasutusele terminaliteenused. Autor koostöös ettevõtte juhiga koostas uue hinnakirja Tsehhi suunal, kus arvutati välja, mis on miinimumhind aluse kohta ning kus oleks veel tasuv kaup terminali korjata. Antud hinnakiri oli algsest soodsam kuid endiselt tasuv, mis ahvatles rohkem kliente veoteenust tellima. Aktiivset terminaliteenuste kasutamist alustati 2012aasta novembrist. Kui 2012 aastal oli Tsehhi, Slovakkia ja Ungari suunal kokku 1369 tehingut, siis 2013 aastal kasvas tehingute arv võrreldes 2012 aastaga sel suunal keskmiselt 14%. 2013 aastal kasvas müügikatte marginaal võrreldes 2012 aastaga keskmiselt 40%. 2014 aasta kuni aprillini oli ühe kuu keskmine tehingute arv võrreldes 2012 aastaga 19% suurem ning ühe kuu keskmine müügikatte marginaal võrreldes 2012 aastaga 66% kõrgem. Kliendi rahulolu uuringust selgus, et kliendid soovivad lühemat tarneaega ning infot tarneaja kohta. Ei olda rahul pretensioonide lahendamise kiiruse ja tulemusega. Võrreldes konkurentidega on veoteenuse hind kallim. Oli kliente, kes soovitasid reklaamida ettevõttel oma terminaliteenuste kasutusvõimalusi. Soovides madalamaid hindu, ei ole võimalik tarneaegu lühemaks teha. Seega tuleb klientidele viisakal ja sõbralikul viisil seda ka selgitada. Ettevõttes tuleks koostada pretensioonide käsitlemise kord, kus juhtkonnast kaasatakse üks kindel isik kes oleks kõikide probleemidega kursis. Registreerida tuleks kõik probleemid ja pretensioonid ning juhtkond peaks neid regulaarselt läbi vaatama ning leidma ennetavaid tegevusi, mis aitaksid vältida tüüpvigu. Juhtkond peaks ka klientidega ühendust võtma suuremate ja tähtsamate probleemsete juhtumite korral, et kindel olla kliendi rahuldava tulemuse saavutamisel. Terminaliteenuste reklaamimiseks soovitab autor kasutada ettevõtte kodulehte, sotsiaalmeediat (Facebook, Twitter jne) ning töötajad saaksid lisada antud info oma elektronkirjade signatuuridesse. Regulaarse kliendi rahulolu uuringuga saab ettevõte silma peal hoida klienditeeninduse tasemel ja infot mida tuleks paremaks muuta.

Abstract [en]

As the competition situation in the transport and logistics industry is toughening, it is very important to find ways to positively differentiate themselves from the others and thereby to excel. Key issues for successful coping is more efficient methods of operation and the ability to deliver additional value to customers. The thesis topic is „Labor and transport management analysis on Arco Transport AS Czech, Slovakia and Hungary routes from 2011 to 2013“. The aims to evaluate the situation of Arco Transport AS Eastern Division Czech Republic, Slovakia and Hungary directions in 2011-2013, to map the weaknesses and make suggestions for further more efficient work. The analysis of labor revealed that customers didn´t have regular contact with logistics and customers requests were answered with a long delay, which caused a loss of confidence. The bills were not issued in a timely manner, which resulted in delayed receipt of funds and caused the company problems in the carrier´s sub contractor timely payment of invoices. Workload analysis of each department helps align the work of all employees, as a result, the logistics have more time to deal with customer service, documentation and debtors. The transport analysis showed that there was a lack of customer list. In exchange of staff, customer who ordered transport services less frequently, where overlooked. Also it caused reduction in workload and it was necessary to find ways to increase the volume. Author made a list of customers who had ordered transport from directions under investigation in 2011-2013. In cooperation with the sales department contacted with all customers personally, solved unsettled problems and increased the amount of work. Added function to transportation program Xsped, that points out when customer has done no orders in a certain period of time, so that you can hereinafter prevent a situation where customer is forgotten. To increase the volume of work, terminal services were put in active work. Author in collaboration with the board of the company drafted a new pricelist that is lower but still profitable. Active using of terminal services increased the number on transactions in the beginning on 2014 compared to 2012 to 19%, sales marginal to 66%. The gratification study showed customers wishes a shorter delivery time and delivery time information. Customers are not satisfied with the time spent to resolve claims and with performance of it. Compared to competitors the price of transport is more expensive. There were customers who urged the company to advertise their service in the terminal uses. Customers need to be explained in a polite and friendly manner, that shorter delivery time can not be achieved with lower prices. The company should draw up a complaitns handling procedure, to where one person from the board is involved and should be familiar with all the problems. All the problems and complaints should be recorded and the board should regularly review them and find preventive actions that can help avoid typical mistakes. Board should also contact customers in every case of major problems, to be sure in achieving a satisfactory outcome. To promote terminal services, author recommends the use of the company´s website, social media (Facebook, Twitter, etc.) and employees can add this information to e-mails signatures. With regular gratification studys the company can keep an eye on the lever of customer service and gain information to what should be improved.

Item Type: thesis
Advisor: Tiina Kalda
Subjects: Transport > Tansport of Goods
Transport > Logistics > Logistics and Supply Chain Management > Transport Systems and Forwarding
Divisions: Institute of Logistics > Transport and Logistics
Depositing User: Timur Dmitritšenko
Date Deposited: 20 Jun 2014 07:42
Last Modified: 04 Sep 2019 06:48
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/410

Actions (login required)

View Item View Item