Meeste päevasärkide prototüüpide loomine

Meisterson, Minni (2018) Meeste päevasärkide prototüüpide loomine. [thesis] [en] The Creation of Prototypes for Men's Shirts.

[thumbnail of Minni_Meisterson_2018_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (5MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (18kB)

Abstract

Meeste päevasärkide kandmine ei näita pidurdamise märke. Pigem kantakse särke üha rohkem – igapäevaselt tööl, rattaga sõites, bussis, sünnipäevadel jne. Särki kantakse iseseisva riideesemena, seega on särkide disain muutunud järjest olulisemaks. Mehed julgevad üha rohkem katsetada erinevate värvikombinatsioonidega ja ka lõigetega. Üldjoontes lähevad meesterõivad järjest liibuvamaks, paraku ei ole kaubanduses pakutav valik hästi istuv. Lõputöö käigus kavandati ja valmistati meeste liibuva lõikeliste päevasärkide prototüübid. Koostatud disaini kavandite hulgast valisid kliendid välja 3 mudelit – „Peeter“, „Priit“ ja „Peep“. Kuna sooviti, et särki oleks võimalik kanda peamiselt tööl otsustati mängida ainult krae ja manseti detailidega disainiga, jättes kehaosa klassikaliseks. Esimese disaini puhul oli klientide kindlaks sooviks muuta krae kanna ja mansettide sisemus teist värvi kui särgi põhimaterjal. Teise ja kolmanda mudeli puhul muudeti pealiskrae ja mansettide detaile. Mudeli „Priit“ puhul konstrueeriti pealiskrae ja pealmiste mansettide nurka läbilõiked nn „kõrvad“. Mudeli „Peep“ puhul konstrueeriti pealiskrae selja keskjoonele läbilõige ja pealiskrae pooled on erinevat värvi. Samuti on diagonaalis olev mansett teist värvi. Meeste päevasärkide baaslõike konstrueerimiseks kasutati Mülleri konstrueerimissüsteemi ja saksa tüüpfiguuride tabelit. Pärast põhilõike konstrueerimist, õmmeldi põhilõigete järgi maketid ja kontrolliti lõike istuvust. Proovi käigus selgus, et lõiget tuleb muuta liibuvamaks ning samuti peab lisaks suurustele tegema paljunduse ka kasvudesse. Paljundusskeemi valiti suurused 44 – 58, sest suurematele suurustele antud lõige lihtsalt ei sobi. Kasvude suurusgruppideks valiti vastavalt kliendi soovile 165-175, 175-185 ja 185-195. Valitud paljunduskeemi järgi tehti lekaalide paljundused. Prototüüpide varruka pikkused kliendile sobisid, kuid masstootmise puhul võiks väiksemate suuruste varrukad olla 0,5-0,7 cm pikemad. Kõik lõiked ja lekaalid tehti digitaalselt programmis Optitex PDS 15, paigutusskeemid programmis Optitex Marker 15. Kangad prototüüpide õmblemiseks valiti õmblusettevõtte OÜ Maidiga pakutavast kangavalikust, oluliseks on puuvilla sisaldus, sest seda on kerge hooldada ja on ka nahasõbralik. Edasi arendamise käigus võiks mõelda elastaaniga kanga kasutamise peale, see annaks väga liibuvale särgile juurde liikumisvabadust. Samuti oleks võimalik siis lõiget veel kehale lähemale viia. Antud lõputöös käsitletud meeste päevasärgi tehnoloogia valiti vastavalt kliendi poolt valitud ettevõttes OÜ Maidiga kasutatavale tehnoloogiale, kuid lisaks mõeldi välja mudelite „Priit“ ja „Peep“ pealiskraede ja mansettide läbilõigete tehnoloogia. Kanga ja abimaterjalide kulu arvestamiseks koostati korrastatud lekaalidele paigutusjoonised ja arvestati välja palju kulub ühele tootele keskmiselt kangast ja abimaterjale. Ühele meeste päevasärgile kulub keskmiselt 1,35 meetrit kangast ja abimaterjale, 250 meetrit niiti ja 11 nööpi. Keskmiseks kangakasutuse efektiivsuseks kujunes kõigi kolme mudeli peale 78,86%. Efektiivsust on võimalik suurendada lõigates välja korraga rohkem mudeleid. Materjalide kulu arvestamist on vaja toote hinna arvutamiseks. Toote hind on leitud umbkaudne, arvestades ettevõtte masstootmise umbkaudset hinda ühele särgile, millele on juurde lisatud 90% juurde hindlust ja 20 % käibemaksu. Ühe särgi keskmiseks müügihinnaks kujunes 59,68 eurot.

Abstract [en]

The wearing of men’s shirts shows no signs of stopping. Instead, shirts are worn more often – at work, riding a bike, in the bus, on birthdays etc. The shirt is worn as an independent garment, therefore the design of the shirt has become more important. Men dare to experiment more with colour combinations, but also with different cuts. Overall, the garments of men’s wear are getting more tight-fitting, but unfortunately the products currently available do not fit well. The aim of this thesis is to design and make men’s slim fit shirt’s prototypes. The clients chose 3 designs from the sketches of the author - “Peeter“, “Priit“ and “Peep“. Since the clients’ main desire was to wear the shirts at work, the author decided to modify only the collar and cuffs, leaving the bodice classical. In the first design, it was the clients’ certain wish to change the colour of the inner collar stand and inner cuffs. The details of the collar and cuffs were changed in the second and third model. For the model “Priit“, the collar and cuff corners are changed so they look like “cat ears“. For the model “Peep“, the collar has a cut through in the centre of the back and the sides of the collar are in different colours. The diagonal cuff is also in a different colour. Müller & Sohn construction system and German size table were used to create the Basic patterns for men’s shirt. After constructing the first examples of the shirts, the mock-ups were sewn and tried on to check the fit of the pattern. During the fitting, it turned out that the pattern needs to be more tight-fitting and in addition to size, the grading has to be done to heights as well. The range of sizes 44 to 58 were chosen for the grading because this slim fit does not suit the larger sizes. For height grading, the groups 165-175, 175-185 and 185-195 were chosen according to the client’s wishes. Pattern grading was made according to the grading plan. The sleeve lengths of the prototypes were suitable for the clients but for mass production, the sleeve lengths of the smaller sizes should be 0.5-0.7 cm longer. All the patterns were made digitally using Optitex PDS 15, and cutting plans using Optitex Marker 15. The fabrics for the sewing of the prototypes were chosen from the fabric selection of the company OÜ Maidiga, where the prototypes were also made. It is important that the fabrics have at least 60% cotton in them, because it is easy to take care of and it is skin friendly. During further development, using fabric with elastane should be considered, as it would give more movement for very slim fitted shirts. The cut of the shirt could be even more tight-fitted if the fabric contained elastane. The technology used to make these prototypes was chosen according to the technology used in OÜ Maidiga. In order to calculate the consumption of fabric and trimmings, the cutting plans were created. Thus, the fabric consumption for one product can be calculated. The consumption of one men’s shirt is in average 1.3 metres of fabric, 250 metres of thread and 11 buttons. The average efficiency of the fabric is 78.86 %. The efficiency can be increased by cutting more pieces at once. The consumption of the materials is important to calculate the cost of the product. The cost found in this graduation thesis is approximate because the price of production is taken from the approximate price offering of mass production for one shirt with added 90% mark-up and 20% VAT. The average retail price for one men’s shirt is 59.68 euros.

Item Type: thesis
Advisor: Margit Kuusk
Subjects: Clothing and Textiles > Design
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Minni Meisterson
Date Deposited: 06 Jun 2018 06:46
Last Modified: 27 Aug 2019 07:38
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4088

Actions (login required)

View Item View Item