Vähihingeravi keskus

Sepp, Helis (2018) Vähihingeravi keskus. [thesis] [en] The Cancer Care Center.

[thumbnail of Helis Sepp_Lõputöö_Vähihingeravi keskus_2018 final (2).pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of plansadfinal.pdf] PDF - Supplemental Material
Restricted to Registered users only

Download (120MB)
[thumbnail of lihtlitsents] PDF (lihtlitsents) - Other
Restricted to Registered users only

Download (135kB)

Abstract

Lõputöö teemaks on Vähihingeravi keskuse hoone eskiisprojekti kavandamine. Keskuse kavandamise vajalikkus on tingitud vähktõppe haigestunud patsientide suurest kasvust Eestis, mistõttu on tekkinud vajadus lisavoodikohtade, teraapiatubade ja inimlike ravitingimuste järele. Lisaks vajab muutmist ka patsiente mõjutav keskkond. Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli uurida vähki haigestunud patsientide praegust olukorda ja selle haigusega toimetulemise võimalusi. Töö eesmärgist lähtuvalt püüdis autor luua vähkkasvajat põdevatele patsientidele keskus, kus neil oleks võimalik leida emotsionaalset tuge ja kindlustunnet. Lõputöö ülesandeks on projekteerida Hiiu 39 asuva Tuberkuloosipolikliiniku asemel Vähihingeravi keskus. Vähihingeravi keskuse planeerimisel on lähtutud roheteraapiast tulenevatest põhimõtetest ning Vähiliidu esindaja poolt esitatud soovidest ja ettekujutustest. Keskus on jagatud kolme selgesti eristatavasse mahtu - teraapiaosa, majutusosa ning neid ühendav talveaia osa. Sel viisil on patsiendil kui ka külastajal võimalik leida endale sobiv viis ja koht haigusega toimetulekuks. Iga mahu kujundamisel lähtuti külastaja emotsionaalse tervise tugevdamist toetatavatest aspektidest, et elimineerida patsiendi vastumeelsus ravikeskuste vastu. Keskuse keskmeks punktiks, mille ümber kogu raviprotsessi läbi viiakse, on teraapia ja majutuse mahtu eraldav talveaed koos sealt loomuliku jätkuna toimiva siseaiaga. Taimed ning loodus toetavad patsienti ka siis, kui haigestunul puudub igasugune soov või jõud teiste teraapiate jaoks. Roheteraapia on tõhus ka neile inimestele, kellel ei ole tugevaid seoseid oma perekonna ja sugulastega või kes tunnevad end ühiskonnas isoleeritult. Teraapia mõjul tekib neil tugev seos maaga - istumise ajal saab taimedega rääkida ja neid kuulata. Lisaks sellele töötavad aias ka teised patsiendi meeled.

Abstract [en]

The theme of the graduation thesis is the planning of the sketch project of the Cancer Center. The necessity of the Center's planning is due to the large increase of cancer patients in Estonia, which has led to the need for additional beds, therapy items and human treatment conditions. The purpose of this thesis was to investigate the current situation of cancer patients and ways to cope with this disease. The goal is to offer cancer patients a center where they could find emotional support and security. The task of the thesis is to design a psychotherapy center for people with cancer at the current location of the Tallinn Tuberculosis Policlinic (Tallinn, Hiiu 39). While planning the center, concepts of green therapy, as well as the presumptions and ideas presented by the Estonian Cancer Society, were taken into account. The center has divided into three clearly differentiable parts -- the therapy section, the accomodation section and a winter garden section connecting the other sections. So both the patients and guests can find ways and places suitable for them to cope with the illness. While designing each section, aspects supporting the strenghtening of the guest's mental state were paid close attention to, to deal with their possible negative attitudes towards medical centers. The central spot of the building would be the winter garden that separates the therapy and accommodation secters, with an inner garden functioning as its natural extension. Plants, and nature in general, help the patient even when (s)he doesn't exhibit any kind of wish or strength to try other therapies. Also, green therapy would be a considerable option for patients who are not reallly cordial with their families and relatives or feel isolated in the society. As a result of the therapy, they establish a strong connection with the earth -- one could talk and "listen to" the plants, while sitting on ground. In addition to that, while being in such a garden, the patient's other senses would have some stimulus, too.

Item Type: thesis
Advisor: Ivo-Ott Hirvesoo
Subjects: Architecture > Applied Architecture > Architectural Composition
Architecture > Applied Architecture > Architectural Design
Architecture > Applied Architecture > Landscaping and Small Design Elements
Architecture > Applied Architecture > 3D Software
Divisions: Institute of Architecture > Applied Architecture
Depositing User: Helis Sepp
Date Deposited: 05 Jun 2018 12:30
Last Modified: 30 Aug 2019 07:52
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4084

Actions (login required)

View Item View Item