Helme naise pikk-kuue konstrueerimine Tarbatu Rahvatantsuansamblile ERMi kuue A 509:2187 järgi

Karu, Dianne (2018) Helme naise pikk-kuue konstrueerimine Tarbatu Rahvatantsuansamblile ERMi kuue A 509:2187 järgi. [thesis] [en] Construction of a Helme Woman`s Longcoat for Tarbatu Folk Dance Ensemble Based on ENM`s A 509:2187 Coat.

[thumbnail of Dianne_Karu_2018_loputoo.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (21kB)

Abstract

Käesolev töö valmis koostöös ettevõttega OÜ Kaunis Rahvarõivas. Töö ülesandeks oli konstrueerida Helme kihelkonna naiste pikk-kuub, võttes eeskujuks audentne kuub A 509:2187, mis asub Eesti Rahva Muuseumis, Tartus. Tellimus 11-ne pikk-kuue valmistamiseks esitati Eesti Maaülikooli Rahvatantsuansambel Tarbatu poolt. Kuue konstrueerimiseks viidi esmalt läbi uurimistöö Eesti Rahva Muuseumis asuva kuue A 509:2187 ning teemakohase kirjanduse põhjal. Toodet kohandati, kasutades tänapäevaseid tehnoloogilisi võtteid selleks, et mugandada ning muuta toodet vastupidavaks lähtuvalt rahvatantsjate vajadustele. Konstrueerimist alustati käsitsi. Seejärel kanti peale maketi proovi parandatud lõiked arvutiprogrammi Optitex, kus jätkati toote lõigete väljatöötamist. Tootele konstrueeriti lekaalid, voodri ja dubleeride lekaalid ja baassuurust C42 paljundati suurustesse C38, C40, C42 ja C44-C46. Samuti koostati baassuurusele paigutusjoonised, mille põhjal tehti materjalide kuluarvestus. Antud töö koosneb kolmest osast: toote kavandamine, konstruktsioon ja tehnoloogia ning majanduse osa. Põhipeatükid jagunevad omakorda alapeatükkideks. Lõputöös käsitleti pikk-kuue kui pooltoote valmistamiskäiku, kasutades nii tööstuslike kui individuaalse rõivatootmise põhimõtteid. Esimeses peatükis kirjeldati lähteülesannet, tellijat, pikk-kuubede ajalugu ning uurimistöö tulemusi. Toodi välja ka tootel rakendatud muudatusi ning nende põhjuseid. Samuti anti ülevaade tootel kasutatud materjalidest ning nendega läbiviidud katsete tulemustest. Teises peatükis sai põhjaliku ülevaate toote konstrueerimisest, selleks kasutatavatest mõõtudest, moekohaste lõigete tegemisest ning tootel rakendatud tehnoloogilistest sõlmedest. Kirjeldatakse ka lekaalide valmistamist ja nende tehnilist paljundamist. Arvutatakse välja õmblusmaterjalide kanga ja niidi kulu. Esitatakse toote tehniline kirjeldus, valmistoote mõõdud ja tootekaart. Kolmandas ehk majanduse osa peatükis arvutati välja toote omahinna kujundamine ning tehnilis-ja majanduslikud näitajad. Töös esitatud tabeleid ja juhendeid täiendavad illustreerivad joonised, mille tegemiseks on kasutatud Lectra Kaledo Style arvutiprogrammi. Lõiked on konstrueeritud algselt käsitsi ning seejärel lõigete konstrueerimisprogrammis Optitex, paigutusjoonised Optitex Marker programmis.

Abstract [en]

Construction of a Helme Woman`s Longcoat for Tarbatu Folk Dance Ensemble Based on ENM`s A 509:2187 Coat. This diploma thesis was completed in cooperation with the company OÜ Kaunis Rahvarõivas. The objective was to construct a Helme Woman`s Longcoat according to an authentical one A 509:2187 longcoat in Estonia’s Nation Museum, in Tartu. An order was placed for producing 11 longcoats for Tarbatu Folk Dance Ensemble. To start off with the construction, first a research was conducted based on an authentical longcoat A 509:2187 in Estonia’s Nation Museum and lituerature in subject matter. The product was adjusted by using the technolgical techniques used nowadays, in purpose of making the coat more comfortable and durable for the folk dancers. Firstly, the block patterns were constructed by hand. Then after the first fitting the work with the adjusted patterns was continued using a computer software Optitex. Patterns for the lining and grading in the scale from C38 to C46 were made. A cutting plan, whitch was used in the cost accounting, was made by using a software Optitex Marker. This doploma thesis includes three chapters: designing a product, the construction of the product and cost accounting. The main chapters are divided into subtitles. This paper comprises producing this product using principles that are in use in the industry as well as in individual garment production. The tables and instructions in this diploma paper are complemented by illustrative drawings made with using a computer software Lectra Kaledo Style. Patterns are constructed by hand in the first place, then the work is continued using a software Optitex. Cutting plan is made in software Optitex Marker.

Item Type: thesis
Advisor: Margit Kuusk
Co-advisor: Silvi Allimann
Subjects: Clothing and Textiles > History of Clothing and Textile Goods
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Technical Design of Apparel
Depositing User: Dianne Karu
Date Deposited: 06 Jun 2018 06:43
Last Modified: 27 Aug 2019 07:36
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4076

Actions (login required)

View Item View Item