Euroopa kergetööstuspiirkondade kaardistamine hankebaasi laiendamise eesmärgil ettevõttele AS Baltika

Uustalu, Kadi (2018) Euroopa kergetööstuspiirkondade kaardistamine hankebaasi laiendamise eesmärgil ettevõttele AS Baltika. [thesis] [en] Mapping the Light Industry Areas on Europe to Expand the Supplier Base of AS Baltika.

[thumbnail of Kadi_Uustalu_2018_lõputöö.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2023.

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to repository personnel only until 1 June 2023.

Download (527kB)

Abstract

Antud lõputöö teemaks on Euroopa kergetööstuspiirkondade kaardistamine hankebaasi laiendamise eesmärgil ettevõttele AS Baltika. Lõputöö eesmärk on kaardistada Euroopa kergetööstuspiirkonnad ettevõtte AS Baltika hankebaasi laiendamiseks. Töö eesmärk sai täidetud hankebaasi laiendamise ettepanekute näol. Lähtuvalt töö eesmärgist antakse teoreetilises osas ülevaade hankeprotsessist. Töös käsitletakse hankeprotsessi etappe ning hankijate ja tootjate valiku kriteeriume. Lisaks antakse ülevaade hinnapäringu koostamisest ning pakkumiste võrdlemisest parima hankija valikuks. Eesmärgi saavutamiseks rakendatakse teoreetilist materjali praktilises osas, kus lõputöö autor tutvub ettevõtte AS Baltika tegevuse, hankeprotsessi ning hankijate hindamise süsteemiga. Kuna ettevõtte soov oli tuua osa tootmist Euroopasse, kaardistati seitsme Euroopa riigi kergetööstuse piirkonnad. Riikide valiku määras ettevõtte AS Baltika hanke- ja tarneahela juht. Valitute hulka kuuluvad neli EL-i liikmesriiki, milleks on Poola, Ungari, Bulgaaria, Rumeenia, ning kolm EL-i välist riiki, Serbia, Valgevene, Türgi. Ülevaate saamiseks viidi läbi intervjuud ning koguti andmeid Euroopa rõiva- ning tekstiilitööstuse konföderatsiooni EURATEX-i ametlikelt liikmetelt. Lisaks rõiva- ning tekstiilitööstuse kontaktidele otsiti kontakti ka potentsiaalsete hankijatega. Töö käigus leiti ettevõttele AS Baltika seitse hankijat, kes on huvitatud koostöö läbirääkimisest ettevõttega AS Baltika. Analüüsist lähtuvalt selgus, et kõige soodsamad võimalused hankebaasi laiendamiseks Euroopas on Rumeenia, Bulgaaria, Serbia ning Türgi turgudel. Antud riikides tootmisel on ettevõttel Eestis tootmisega võrreldes madalamad tööjõukulud. Lisaks sellele on valitud riikidel geograafiliselt soodne asukoht kauba maanteeveoks Eestisse. Maanteeveol Euroopast Eestisse on märgatavalt lühemad tarneajad kui mereveol senisest suurimast hankeriigist Hiina. Töö tulemusena tulid välja ettevõtte AS Baltika võimalused laiendada oma hankebaasi Euroopa turul. Euroopa turule laienemine võimaldab ettevõttel optimeerida nii tööjõu-, imporditollimaksude kui ka kauba tarnimise kulusid.

Abstract [en]

The title of the thesis is Mapping the Light Industry Areas on Europe to Expand the Supplier Bas os AS Baltika. The aim of this thesis ist o map the light industry areas in order to expand the supplier base of AS Baltika. The aim of this thesis was achieved by presenting proposals on how to expand the supplier base. The theoretical part gives an overview about procurement process by explaining the stages of procurement process and selection criteria of suppliers and manufacturers. In addition, an overview of comiling price inquery and comparing offers to select the best supplier are given. The theoretical knowledge is being utilized in the practical part of the thesis to achieve the set goal. The author of the thesis learns about the business of AS Baltika, its procurement process and evaluation system on suppliers. The company has decided to bring part of its production to Europa, hence the mapping of Europe’s light indusrty areas was necessary. Preliminary selection was done by head of purchasing and supply chain of AS Baltika. The selection included four EU member states- Poland, Hungary, Bulgaria, Romania, and three non-EU countries- Serbia, Belarus and Turkey. Research was conducted via interviews and by data gathering from members of EURATEX- the European Apparel and Textile Organisation. In addition, contacts with potential suppliers were seeked by the author of the thesis. As a result seven potential cooperation partners were found for AS Baltika. Analysis showed that the most suitable European markets where to expand supplier base are Romania, Bulgaria, Serbia and Turkey. Labour cos of manufacturing in the aforementioned counties is lower than Estonia. In addition, those countries are favorably located for road transportation. Road transportation of goods from Europe to Estonia is significantly faster compared to sea transport from current biggest supplier country China. The analysis performed in the scope of the thesis has resulted in options to expand the supplier base of AS Baltika in European market. Expanding to European market enables to optimize labour, customs tax and transportation costs.

Item Type: thesis
Advisor: Ada Traumann
Subjects: Economy and Management > Supply Chain Management and Contracts
Clothing and Textiles > Field Studies
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Kadi Uustalu
Date Deposited: 06 Jun 2018 12:35
Last Modified: 07 Jun 2018 11:46
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4075

Actions (login required)

View Item View Item