Mikroettevõtte võimalused kliendibaasi laiendamiseks firma Elele Manu OÜ näitel

Kaljuste, Helene (2018) Mikroettevõtte võimalused kliendibaasi laiendamiseks firma Elele Manu OÜ näitel. [thesis] [en] Opportunities for a Microenterprise to Expand its Customer Base with Particular Reference to Elele Manu OÜ.

[thumbnail of Lõputöö - Helene.pdf] PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of lihtlitsents - bdoc] Other (lihtlitsents - bdoc) - Other
Restricted to Registered users only

Download (76kB)

Abstract

Antud lõputöös käsitletakse Tartus asuva jätkusuutlike brändide toodangut müüva mikroettevõtte Elele Manu OÜ ning selle alla kuuluva kaupluse Slow võimalusi kliendibaasi laiendamiseks. Töö teoreetilises osas on tehtud selgeks, kuidas on kliendibaasi laiendamine seotud firma turundustegevusega ning miks on internetiturundus muutunud ettevõtete jaoks väga oluliseks. On vaadeldud, kuidas saab firma tegevusega internetis oma nähtavust suurendada ning uusi potentsiaalseid kliente leida. Lisaks on antud ülevaade, mis mõjutab tarbija ostuotsust ning analüüsitud, milliste tegurite abil saab ettevõte potentsiaalsetes klientides ostuotsust suurendada. Empiirilises osas on saadud intervjuu abil ülevaade ettevõtte Elele Manu OÜ sihtkliendist ja senisest tegevusest klientide leidmisel. Lisaks on tehtud vaatluse põhjal selgeks, milline on firma tegevus sotsiaalmeedia keskkondades – millist sisu ja kui sageli erinevatele lehekülgedele postitatakse ning kui palju on jälgijaid. Mõistmaks, millised turunduskanalid on olnud senini kõige tulusamad, mida tuleks parendada uute klientideni jõudmiseks ja mida saaks teha potentsiaalsete klientide ostuotsuse suurendamiseks, viidi kaupluse olemasolevate ja potentsiaalsete klientide seas läbi küsitlus. Töö tulemusena selgus, et kliendibaasi laiendamiseks on oluline leida uusi kliente, kuid väga tähtis on hoida lojaalsetena ka juba olemasolevaid. Selle jaoks on tarvis tunda firma sihtklienti ja teha otsuseid tema soovidest ja vajadustest lähtuvalt. Uute klientide leidmiseks on oluline olla nähtav internetikeskkonnas ning tegutseda sihtkliendini jõudmiseks targalt ja läbimõeldult. Firma nähtavust aitavad kasvatada blogi kirjutamine ning aktiivne tegutsemine erinevatel sotsiaalmeedia kanalitel. Tänapäeval on neist kaks kõige olulisemat Facebook ja Instagram. Hetkel tegutsetakse suhteliselt aktiivselt Facebookis, kuid enam tuleks panna rõhku ka Instagramile. Lisaks aitaks uute potentsiaalsete klientideni jõuda kampaaniate ja loosimiste korraldamine kas iseseisvalt või koostöös blogijatega. Läbi viidud uuringu põhjal toodi välja soovitused, milliste blogijatega ja kuidas võiks firma teha koostööd oma usaldusväärsuse ja tuntuse suurendamiseks. Olemasolevate ja potentsiaalsete klientide küsitluse põhjal on toodud välja, millised teemad kõnetavad sihtgruppi sotsiaalmeedias. Sihtkliendini jõudmiseks tuleks eelkõige keskenduda keskkonnateemalistele postitustele ning jagada soovitusi keskkonnasäästliku elustiili osas. Selleks, et firmal ja ka lugejal oleks postitustest praktilist kasu, tuleks tuua välja, kuidas Slow tooted aitavad selles suunas liikuda. Lisaks tuleks postituste leitavuse suurendamiseks koostada pealkirjad sellised, milles kasutatakse sõnu, mida potentsiaalsed kliendid võivad otsingumootorites kasutada. Potentsiaalse kliendiga kontakti saavutamisel tuleks võtta arvesse tegureid, mis mõjutavad inimese ostuotsust. Tarbija ostukäitumisele on väga suur mõju situatsiooniteguritel. Lisaks on inimeste hoiakute ja eelistuste kujundamisel tähtis roll arvamusliidritel. Veel tuleb tänapäeva laia kaubavaliku ja konkurentsi juures pidada silmas, et inimene soovib lisaks praktilisele väärtusele saada tootega kaasa emotsiooni. Läbi viidud uuringu tulemusena on töös toodud välja situatsiooniteguritest lähtuvalt aspektid, mida saaks nii füüsilise kaupluse kui e-poe puhul parendada potentsiaalsete klientide ostuotsuse suurendamiseks. Füüsilise kaupluse puhul tuleks arendada eelkõige kaupluse akna väljanägemist ning kasutada iga hooaeg üht võtmetoodet, millega äratada poe vastu suuremat huvi. Lisaks selgus, et kliendibaasi kasvatamiseks oleks kasulik firmal laieneda Tartust ka Tallinnasse. E-poe puhul tuleks panna suuremat rõhku otsingusüsteemi kasutusmugavusele, mobiilivaatele ning pakkuda internetipoes sama suurt valikut nagu on füüsilises kaupluses. Lisaks oleks kasulik vähendada kliendi jaoks tellimisega kaasnevaid kulutusi. Analüüsi tulemusel selgus, et firmal tuleks püüda luua enam kontakti oma klientide ja sotsiaalmeedia lehekülgede jälgijatega. Sidet aitaks tugevdada püsikliendiprogrammi loomine ning internetis tuleks innustada lugejaid enam postitusi kommenteerima. Lisaks aitaks toodetele väärtust ja firmale positiivset imagot lisada ostusummadelt annetuste tegemine kas pidevalt või periooditi mõnele keskkonnahoiuga tegelevale organisatsioonile. Autor suutis töö eesmärgi täita, tuues teooriale ja läbi viidud empiirilisele uurimusele tuginedes välja erinevaid ettepanekuid, mis võiksid aidata töös sätestatud probleemi lahendada.

Abstract [en]

There are many large industries in the world that have an important role in economic growth. Besides the positive effect on well-being of the people in wealthy countries, the industries have major drawbacks on the environment. Nowadays the concern for pollution caused by humans and the need for stopping climate change are common topics in the media. Clothing industry is one of the most polluting industries in the world. It is important that brands produce clothes the way their ecological footprint is as minimal as possible. Unfortunately most of the big fashion companies look past the problem and let their apparel be manufactured the cheapest for them but with high cost for nature. Since more people get aware about the problem it is important to offer alternative to fast fashion. There are a few companies selling sustainable fashion in Estonia and one of them is Elele Manu OÜ located in Tartu that operates a retail store called Slow. The purpose of this graduation thesis is to find possibilities how the company could reach out to more people and expand its customer base. The graduation thesis is composed of five chapters and is divided into theoretical and empirical studies. Chapter 1 explains the importance of marketing and the reason why online marketing is one of the most effective ways for smaller companies to reach for more potential customers. Chapter 2 describes what influences customers purchase decisions and how a company can use that knowledge in order to direct potential customers buy their products. Chapter 3 gives an overview of the company Elele Manu OÜ, its target customer and the previous methods used for increasing customer base. Chapter 4 relies on survey and examines the efficiency of used marketing tools, customers satisfaction and the aspects that could be improved in order to increase buying decisions of potential customers. Conclusions and suggestions made by the author are drawn in Chapter 5. Relying on theory and survey the author suggests the company to open the store also in Tallinn and to improve its online marketing. For reaching more potential customers it is important to be easily found online. The captions of blog posts should consist words that target customers are likely to search on the internet. The content of the blog posts should be mostly practical giving readers tips on environmentally friendly everyday decisions. Furthermore they should be related to the products offered at Slow store. It is also important to be active on social media channels like Facebook, Instagram and try to engage with followers. For reaching more new people and increase their interest it can be useful to collaborate with bloggers and to hold contests. As a result of a survey it appeared that online store needs improvement to be more user friendly and customers would like to see bigger variety of clothes and shoes. To add more value and positive message to the products it would good to make donations on sales regularly or during some periods of time to organisations protecting the environment. It would be also useful to engage customers more by working out a customer loyalty program.

Item Type: thesis
Advisor: Diana Tuulik
Subjects: Economy and Management > Retail and Wholesale Trade
Economy and Management > Entrepreneurship and Marketing
Divisions: Institute of Clothing and Textiles > Resource Management in the Clothing and Textiles Industry
Depositing User: Helene Kaljuste
Date Deposited: 06 Jun 2018 10:23
Last Modified: 27 Aug 2019 07:03
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/4026

Actions (login required)

View Item View Item