Estnor OÜ ekspordiplaan

Vesiloik, Erik (2014) Estnor OÜ ekspordiplaan. [thesis] [en] Estnor OÜ Export Plan.

[thumbnail of LÕPUTÖÖ PDF.pdf] PDF - Published Version
Restricted to repository personnel only until 1 June 2031.

Download (930kB)

Abstract

Töö eesmärk oli koostada EstNor OÜ – le ekspordiplaan aastateks 2015-2017, mille tulemusena planeeritakse sihtturgudele sisenemist ning nendel laienemist. Lisa eesmärgiks oli saada ülevaatlik ning analüüsitud ekspordiplaan aluseks turundusplaanile ja toetuse saamiseks Ettevõtluse Arengu Sihtasutuselt. Lõputöös oli eesmärgiks käsitleda põhjalikult ettevõtte eksporditavat toodangut, selle tootmisprotsessi ja tuua välja hinnakujunemine, mille tulemusena toodi täpselt välja eeldatav müügihinna kujunemine ning tootmisprotsesside käik. Lisaks analüüsiti potentsiaalseid sihturgusid, ärikeskkonda, tegevusharu, mille tulemusena saadi ülevaade ettevõtte võimalustest, barjääridest, ohtudest ja konkurentidest. Analüüside tulemusena selgus, et valitud sihtriikidel on olemas vajalik potentsiaal, et alustada investeeringuid nendele sisenemiseks ja laienemiseks. Kõige atraktiivsemaks ning suurima potentsiaaliga riigiks peetakse Rootsi Kuningriiki. Koostatud ekspordiplaani rakendamiseks loodi tegevuskava ja ning pandi paika planeeritavad tegevused ning eeldatav maksumus, nende täitmiseks. Planeerimaks turundus tegevust valitud sihtriikides, viidi läbi SWOT-analüüs, millest selgusid ettevõtet varitsevad ohud, olemas olevad vead, kuid ka tugevused ja võimalused. SWOT analüüsist selgus, et ettevõtte väljavaated on head ning nõrkuseks olevaid punkte on võimalik likvideerida tulevikuplaane arvestades. Suurima võimalusena nähti laienemist uutele turgudele ja suurimaks ohuks sõltuvust ühest eksporditurust. Lisaks toodi välja turundusstrateegia, mille punkte järgides võeti siht turundustegevuseks. Autori väljatoodud analüüside tulemusena ning tegevuskavale toetudes sooviti saavutada käibe kasvu, eksporditurgude laienemist ning ettevõtte üldist arengut, mille edukust on võimalik hinnata peale ekspordiplaani rakendamist. 53 Töö tulemusena edastas töö autor ekspordiplaani ettevõtte juhatajale, kes otsustab investeeringute mahu sisenemiseks ja laienemiseks toodud sihtturgudel. Eesmärkidena toodud turundusplaani alustamine ning Ettevõtte Arendus Sihtasutusele taotluse esitamine ei ole praeguseks hetkeks veel sooritanud ning leiab tähelepanu lähitulevikus.

Abstract [en]

The aim of this work was to create export plan for EstNor OÜ 2015-2017, according to what company will enter and expand their business in new markets. Additional goal was to get wide and well analyzed export plan, which can be used as a base document for marketing plan and to apply support from the Foundation for Enterprise Development. Object of the thesis was to handle thoroughly company’s exportable products, how it is produced and price calculations. Also to analyze potentsial markets, economical environment, branch of business which gave review of company’s possibilities, barriers, threats and competitors. Results showed that intrested markets have the necessary potential, what can support expanding. Biggest potential found by author was in Sweden. To engage export plan, author have put together agenda where is shown recommended steps to activate export plan. SWOT analys was carried out to plan marketing activity in selected countries, which showed business risks, weaknesses and also strenghts and opportunities. Biggest oppertunity, what came out was to expand into new markets and the biggest threat was relying to much to one market. Marketing strategy was made to organize selling and promotion activity and also for finding contacts and can be measured after this work has been applied. Analysis, agendas and proposals what are brought by author are meant to be for rising company’s turnover, expanding to new markets and help company’s development. As a result of this work, author gave export plan to CEO of EstNor, who decides financial amount if investments, what can be applied to enter and expand in selected countries. Other aims of this work, to start marketing plan and apply support from Foundation for Enterprise Development, haven’t applied yet will be done in future.

Item Type: thesis
Advisor: Meelis Bergmann
Subjects: Economy and Management > Enterprise Logistics
Economy and Management > Strategic Management
Divisions: Institute of Technology and Circular Economy > Industrial Technology and Marketing
Depositing User: Erik Vesiloik
Date Deposited: 19 Jun 2014 10:18
Last Modified: 03 Aug 2016 10:29
URI: https://eprints.tktk.ee/id/eprint/401

Actions (login required)

View Item View Item